• Początek
  • News
  • Oferta edukacyjna dla dorosłych 2021- Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia / Małopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego

Oferta edukacyjna dla dorosłych 2021- Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia / Małopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego

okładka ulotki reklamowej prezentującej młodych ludzi
ulotka reklamowa prezentująca ofertę edukacyjną dla dorosłych w kolorach czerwieni, czerni i białego

W cyklu prezentacji oferty edukacyjnej Zespołu Szkół – Małopolskiej Szkoły Gościnności nie może zabraknąć propozycji dla osób dorosłych. Jeśli masz skończone 18 lat i marzysz o szybkim zdobyciu zawodu, zmianie kwalifikacji lub poszerzeniu umiejętności jesteś we właściwym miejscu. Małopolska Szkoła Gościnności osobom dorosłym proponuje szybką ścieżkę edukacyjną w dwóch formach – Policealnej Szkoły Turystyki i Zdrowia lub Małopolskiego Centrum Kształcenia Zawodowego. Obie formy bez matury, bez egzaminów, bez ograniczenia wiekowego oraz bez opłat.

SZKOŁA POLICEALNA TURYSTYKI I ZDROWIA

Szkoła policealna to szkoła, w której w półtorej roki lub w dwa lata, w zależności od wybranego kierunku, można zdobyć praktyczną wiedzę i pożądany na rynku zawód. Wszystkie kierunki Policealnej Szkoły Turystyki i Zdrowia tworzone są tak, by odpowiedzieć na potrzeby przyszłego pracodawcy. Konkretne umiejętności pozyskiwane w trakcie nauki, dają możliwość szybkiego znalezienia pracy. Do rozpoczęcia nauki w szkole policealnej wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki.

Co daje nauka w szkole policealnej? Korzyści z nauki w szkole policealnej są bardzo konkretne. Podczas nauki na jednym z bezpłatnych kierunków Policealnej Szkoły Turystyki i Zdrowia można zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne w wybranym zawodzie, nauczyć się prowadzić własną działalność gospodarczą, przystąpić do egzaminów z wybranych kwalifikacji zawodowych, zdobyć konkretny, pożądany na rynku pracy zawód i umiejętności. W czasie trwania nauki odbywa się praktyki oraz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku polskim i angielskim EUROPASS, uznawany przez instytucje polskie i europejskie. Policealna Szkoła Turystyki i Zdrowia w swojej ofercie edukacyjnej przygotowała kształcenie na kierunkach opiekuna medycznego oraz terapeuty zajęciowego.

starszy mężczyzna i młoda opiekunka medycznaOPIEKUN MEDYCZNY – CZAS TRWANIA NAUKI – 1,5 ROKU

Zawód opiekuna medycznego został stworzony jako odpowiedź na niewystarczającą infrastrukturę opiekuńczą, która nie radziła sobie z procesem starzenia się społeczeństwa i rosnącą liczbą osób chorych i niesamodzielnych.

Opiekun medyczny to zawód polegający na wykonywaniu szeroko rozumianych czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych. Czynności z zakresu opieki, to oddziaływanie na otoczenie osoby objętej opieką w sposób, który zapewni jej możliwie jak największą wygodę i bezpieczeństwo podczas podstawowej aktywności życiowej. Natomiast czynności pielęgnacyjne to te, które oddziałują mniej lub bardziej bezpośrednio na ciało – będą to np. działania związane z odżywaniem, higieną czy mobilnością objętego opieką.

Opiekun medyczny może wykonywać wspomniane czynności w sposób samodzielny – w warunkach domowych, bądź w ramach wsparcia zespołu medycznego, czy terapeutycznego pracującego np. w szpitalu. Ponieważ podopiecznymi opiekuna są przede wszystkim osoby chore, starsze i niepełnosprawne, do jego zadań należy również, właściwe rozpoznawanie problemów z jakimi się oni zmagają, a następnie stosowanie odpowiednich zabiegów higieniczno – pielęgnacyjnych. Do obowiązków opiekuna medycznego należy oczywiście również, właściwa dezynfekcja i sterylizacja wykorzystywanych w trakcie zabiegów narzędzi.

Od września 2021 roku zgodnie z projektem Rozporządzenia kompetencje opiekuna medycznego poszerzą się. Absolwent szkoły będzie przygotowany do rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku – m.in. doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla pacjenta czy asystowania pielęgniarce w udzielaniu wybranych świadczeń zdrowotnych.

Zawodem opiekuna medycznego warto zainteresować się choćby z tego względu, że daje szerokie możliwości zatrudnienia. Może on pracować w różnego rodzaju placówkach medycznych, tj. szpitalach, hospicjach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych, a także domach pomocy społecznej, fundacjach wspierających chorych i potrzebujących i prywatnych klinikach. Może też świadczyć swoje usługi w ramach indywidualnej opieki nad pacjentem, w jego domu.

wyrabianie z gliny naczyniaTERAPEUTA ZAJĘCIOWY – CZAS TRWANIA NAUKI – 2 LATA

Zawód terapeuty zajęciowego należy do grupy zawodów medycznych, które są coraz częściej poszukiwane na dzisiejszym rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Terapeuta zajęciowy jest osobą prowadzącą różne formy i techniki terapii zajęciowej, polegającej na aktywizowaniu osób wykluczonych (chorych, niepełnosprawnych, starszych i zaniedbanych) w życiu społecznym.

Terapia zajęciowa ma na celu pomoc w procesie leczenia i rehabilitacji chorych oraz przeciwdziałanie powstawaniu przewlekłego stanu chorobowego lub kalectwa. Terapeuta zajęciowy zapewnia swoim podopiecznym celowe zajęcia, które mają dla nich dużą wartość zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Dzięki prowadzonej przez niego terapii, osoby chore i niesamodzielne mogą na nowo nauczyć się funkcjonowania w społeczeństwie i dostają szansę na usamodzielnienie. Terapeuta zajęciowy poprzez swoje zachowanie dba o dobro pacjenta, dając mu oprócz ćwiczeń również wsparcie psychiczne.

Terapeuta zajęciowy powinien posiadać uzdolnienia artystyczne i manualne. W trakcie nauki terapeuta zajęciowy zdobywa wiedzę na temat metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności oraz odnajdywania się w nowej sytuacji życiowej spowodowanej urazem lub chorobą. Terapeuci zajęciowi mogą podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, szpitalach psychiatrycznych, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT POLICEALNEJ SZKOŁY TURYSTYKI I ZDROWIA ZNAJDZIESZ – TUTAJ

MAŁOPOLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Małopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego były MODiDZ) jest publiczną placówką kształcenia ustawicznego, powołaną i prowadzoną przez Województwo Małopolskie, działającą w ramach ZS Małopolska Szkoła Gościnności.
Centrum oferuje studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące oraz szkolenia (w tym wyjazdowe), seminaria i warsztaty. Na zlecenie klientów indywidualnych i grupowych podejmuje się organizacji kształcenia w zaproponowanych profilach. Szczególną uwagę przywiązuje do lokalnego rynku pracy oraz potencjalnych pracodawców, dlatego stale monitoruje zmiany w nim zachodzące dostosowując swoją ofertę podnoszenia kwalifikacji i wiedzy do ich potrzeb.

Misją MCKZ jest kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych o różnej profesji. Dzięki elastycznym formom współpracy, wykwalifikowanej oraz doświadczonej kadrze i nowoczesnej infrastrukturze dydaktycznej osiąga wysoki poziom nauczania oraz satysfakcję absolwentów.

W ofercie Centrum można znaleźć m.in. kwalifikacyjny kurs pedagogiczny (studia podyplomowe), kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych (obecnie FRK. 04) w ramach zawodu technik usług kosmetycznych, kursy z zakresu zdrowia, kursy dla kadry pedagogicznej i praktycznej nauki zawodu.

kobieta malująca usta

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY FRK.04 – CZAS TRWANIA NAUKI – 1,5 ROKU

Wśród wielu kursów proponowanych przez Małopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego kończących się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, Technik usług kosmetycznych FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych cieszy się największą popularnością.

Zapotrzebowanie na usługi kosmetyczne nie maleje, wręcz przeciwnie – od lat obserwuje się stale rosnący trend na korzystanie z zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających. Kobiety coraz częściej decydują się na profesjonalny makijaż i manicure. Rośnie także świadomość tego, jak ważne jest prawidłowe dbanie o skórę. Dzięki rosnącemu zainteresowaniu takimi usługami, zawód technika usług kosmetycznych może okazać się nie tylko szansą na realizację własnych pasji i zainteresowań, ale też pracą, która przyniesie realne zyski.

Dyplom Technika usług kosmetycznych uprawnia do prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody. Dyplomowana kosmetyczka znajdzie zatrudnienie w salonach odnowy biologicznej oraz renomowanych gabinetach kosmetycznych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT MCKZ ZNAJDZIESZ – TUTAJ

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook