Przy naszej szkole od 2008 roku działa Społeczny Komitet Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”, który z uzyskanych środków wspiera działania szkoły na rzecz poprawy efektywności uczenia.

Logo Stowarzyszenia Pomocy Szkole MałopolskaSam decyduj, na jakie cele mogą być przeznaczone twoje datki.
Rezultatami własnej pracy możecie Państwo wspomóc Wasze dziecko uczęszczające do naszej szkoły.

Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze charytatywnym, którego misją są działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o międzysektorową współpracę.

Cele Stowarzyszenia to m.in.:

  • polepszanie warunków kształcenia dzieci i młodzieży;
  • wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • dofinansowanie projektów,
  • fundowanie nagrody Absolwenta Roku.

Osobami uzyskującymi pomoc Stowarzyszenia są dzieci – uczniowie Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach.

Przekaż nam 1,5% ze swojego rozliczenia podatkowego. Pamiętaj, że ten 1,5% z niewielkiej nawet sumy przekazanej przez wielu daje szansę na realizację wielkich wyzwań w edukacji.

Członkami Stowarzyszenia są przede wszystkim nauczyciele oraz pracownicy szkoły, wszyscy działają nieodpłatnie na zasadzie wolontariatu.

kobieta w krótkiej fryzurze w czarnej bluzceWładze:
Agnieszka Maciuszek – Przewodnicząca
Jolanta Turek – Zastępca przewodniczącej
Jolanta Kawa – Skarbnik

Wypełnij PIT:
1. Numer KRS –  0000052078
2. Kwota 1,5% odpisu
3. Wpisz w rubrykę „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”
„cel szczegółowy 1,5%”- PIT 37 poz.126, PIT 36 poz.307, PIT 36 L poz. 107, PIT 28 poz.128
ZESPÓŁ SZKÓŁ MSG w MYŚLENICACH
4. Zaznaczając pozycję „wyrażam zgodę” umożliwiasz Urzędowi Skarbowemu przekazanie swoich danych osobowych Stowarzyszeniu i naszej szkole.

Więcej informacji na temat działalności Stowarzyszenia można znaleźć na stronie internetowej www.spsm.edu.pl

Grafika: SPSM Małopolska, ZS MSG

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook