Kadra

DYREKCJA I PRACOWNICY SZKOŁY
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ - MAŁOPOLSKA SZKOŁA GOŚCINNOŚCI
mgr inż. Andrzej Pawlikowski
(Executive MBA)
wicedyrektor ds. MSG 
wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych
wicedyrektor ds. rozwoju i promocji
wicedyrektor ds. MCKZmgr Ryszard Jacek Róg
kierownik kształcenia praktycznego
zastępca kierownika kształcenia praktycznego
kierownik internatu
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM TURYSTYCZNO - GASTRONOMICZNE
religiamgr Marek Łapa
mgr Renata Nalepa
mgr Renata Piekarz
j. polskimgr Barbara Firek
dr Elżbieta Kotarba
mgr Dariusz Martynowicz
mgr Małgorzata Pankalla
mgr Agnieszka Sala
mgr Katarzyna Żak
j. angielskimgr Renata Chęcińska-Bicz
mgr Magdalena Kapias
mgr Marek Kosakowski
mgr Martyna Lewandowska
mgr Monika Moniak
mgr Bilal Qashou
mgr Agnieszka Pitala
mgr Paulina Piwowarczyk
mgr Barbara Spisak-Kotarba
mgr Anna Sternal
mgr Agata Sudyka
mgr Sabina Wiśnicz
j. niemieckimgr Marta Kalinowska
mgr Martyna Lewandowska
mgr Iwona Podlodowska
j. francuskimgr Elżbieta Brzozowska-Trojnar
j. rosyjskimgr Iwona Ropicka
j. hiszpańskimgr Monika Gawęda-Nowak
matematykamgr Jolanta Chlebda
mgr Paweł Matusiak
mgr Małgorzata Moskała
mgr inż. Henryk Stępniowski
mgr inż. Agnieszka Świerk-Mądrala
mgr Tomasz Tryka
historia
historia i społeczeństwo
mgr Agnieszka Dmytrzyk
mgr Joanna Jędrzejowska-Opioła
mgr Halina Mazur
mgr Jan Mleczek
wiedza o społeczeństwie mgr Halina Mazur
mgr Bogusław Janas
informatykamgr inż. Stanisław Francuz
mgr Krzysztof Halek
mgr Łukasz Skałka
biologiamgr Urszula Kubiczek-Kulpa
mgr Dorota Sraga
mgr Magdalena Ulman
geografiamgr Janusz Kaleta
mgr Sławomir Maślanka
mgr Danuta Mroszczyk
chemiamgr Urszula Bogusz
mgr Anna Dobosz
mgr Agnieszka Dobrek
fizykamgr Agata Kubowicz
edukacja dla bezpieczeństwamgr Jerzy Niedenthal
wychowanie fizycznemgr Agnieszka Borówka
mgr Elżbieta Gablankowska
mgr Wojciech Gablankowski
mgr Janusz Łętocha
mgr Maciej Łętocha
mgr Agnieszka Maciuszek
mgr Artur Madej
mgr Jerzy Niedenthal
mgr Jolanta Pitala
mgr Szymon Przęczek
mgr Dorota Zachwieja
siatkówka halowa i plażowamgr Elżbieta Gablankowska
mgr Wojciech Gablankowski
podstawy przedsiębiorczościmgr Krzysztof Król
mgr inż. Andrzej Pawlikowski
plastykamgr Magdalena Hechsman-Jaroń
matematyka w otaczającym świeciemgr Małgorzata Moskała
nauczyciele przedmiotów zawodowych
technik żywienia i usług gastronomicznych
mgr inż. Małgorzata Bergel
mgr Weronika Fijoł
spec. Jakub Fraś
mgr inż. Dorota Gabzdyl
mgr inż. Krystyna Kadzik
mgr inż. Barbara Latocha
mgr inż. Anna Mordaka
mgr inż. Agata Róg
dr Gabriela Zięć
nauczyciele przedmiotów zawodowych
technik hotelarstwa
mgr inż. Małgorzata Bergel
mgr Karina Chlebda
mgr inż. Dorota Gabzdyl
mgr Monika Matulska
mgr Justyna Piechnik
mgr Joanna Siedlecka
mgr Iwona Surowiec
mgr Magdalena Ulman
nauczyciele przedmiotów zawodowych
technik obsługi turystycznej
mgr Anna Ambroży
mgr inż. Stanisław Francuz
mgr Janusz Kaleta
mgr Sławomir Maślanka
mgr Justyna Piechnik
mgr Joanna Siedlecka
mgr Łukasz Skałka
dr Elżbieta Stach
pracownia baristycznaspec. Renata Lebiedzka
psycholog szkolnymgr Anna Franczyk-Klimonda
pedagog szkolnymgr Małgorzata Jamrozik
terapeuta pedagogicznymgr Jadwiga Kozak
doradca zawodowymgr Jolanta Turek
rewalidacjamgr Agata Król-Kowalcze
mgr Elżbieta Wójcik-Jackowska
pomoc nauczycielaWeronika Jakubiak
bibliotekamgr Anna Kwinta
wychowawcy w internacielic. Agata Budek
mgr Agnieszka Dudzik
mgr Janina Dybizbańska
mgr Lidia Kapturkiewicz
mgr Joanna Maciuszek
mgr Mirosława Matoga
mgr Teresa Rokosz
mgr Krzysztof Sorocki
mgr Jolanta Śliwińska
lic. Marta Zaczek
mgr Bernadeta Żurek
SZKOŁA POLICEALNA TURYSTYKI I ZDROWIA
aktywizacja osób niepełnosprawnychmgr Jolanta Turek
terapia zajęciowa
pracownia organizacji czasu wolnego
mgr Jadwiga Kozak
język migowymgr Marta Padlikowska
pracownia zabiegów higienicznychmgr Wiesława Zając
opieka nad osobą chorą i niesamodzielnąmgr Irena Mirek-Majczyk
organizacja ochrony zdrowia
język obcy zawodowy
zdrowie publiczne
mgr Małgorzata Bajer
psychologia
socjologia
mgr Anna Franczyk-Klimonda
podstawy działalności gospodarczejmgr Krzysztof Heród
wychowanie fizycznemgr Szymon Przęczek
zajęcia praktyczne TZmgr Magdalena Hechsman-Jaroń
mgr Grażyna Synowiec
mgr Wiesława Zając
zajęcia praktyczne OMmgr Irena Mirek-Majczyk
pracownia terapii zajęciowejmgr Anna Franczyk-Klimonda
mgr Magdalena Hechsman-Jaroń
mgr Marta Padlikowska
mgr Krzysztof Sorocki
mgr Grażyna Synowiec
MAŁOPOLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
nauczyciele przedmiotów zawodowych - technik usług kosmetycznychmgr Urszula Bogusz
mgr Weronika Fijoł
mgr inż. Stanisław Francuz
dr Aleksandra Kulis
mgr Martyna Lewandowska
mgr Ewa Loga-Skarczewska
mgr Nadieżda Wiśniewska
mgr Agata Zając
mgr Wiesława Zając
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
inspektor ochrony danych osobowychmgr Magdalena Strzępek
sekretariat szkołyJustyna Mazurek
Adrianna Olszowska
księgowość - główny księgowymgr Małgorzata Cygan
księgowośćmgr Ewelina Kaletka
z-ca głównego księgowego
Agata Gruchacz
Renata Wojtycza
kadry i płacemgr Katarzyna Górka
mgr Jolanta Kawa
mgr Alina Pułczyńska - Plichta
mgr Natasza Wolska - Mirkiewicz
kierownik gospodarczymgr Aneta Gajdek-Kowalska
główny specjalista ds. technicznych i zamówień publicznychmgr inż. Marta Skawiańczyk-Gielas
portierniaElżbieta Tobała - szkoła
Maria Hodurek - szkoła
Anna Pitala - internat
Elżbieta Starowicz - internat
konserwatorzy obiektuWładysław Drabik
Krzysztof Dziadek
Tadeusz Tomaszewski
utrzymanie czystościMaria Drożdż
Dorota Dziadek
Barbara Matoga
Bogumiła Możdżeń
Anna Tomaszewska
stołówka szkolnaStanisława Kula
Maria Prokocka
Teresa Tomal
Teresa Kainka
Stanisława Kaczmarek
Irena Gubała
Barbara Fornalik
Powrót na górę
Facebook