DYREKCJA I PRACOWNICY SZKOŁY 
Dyrektormgr Jerzy Niedenthal
wicedyrektor ds. MSG mgr inż. Dorota Gabzdyl
wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczychmgr Jadwiga Kozak
wicedyrektor ds. rozwoju i promocjimgr Anna Ambroży
wicedyrektor ds. MCKZmgr Ryszard Jacek Róg
kierownik kształcenia praktycznegomgr Jolanta Turek
zastępca kierownika kształcenia praktycznegomgr Monika Matulska
kierownik internatumgr Jolanta Śliwińska
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM TURYSTYCZNO - GASTRONOMICZNE
religiamgr Marek Łapa
mgr Renata Nalepa
mgr Renata Piekarz
j. polskimgr Barbara Firek
dr Elżbieta Kotarba
mgr Dariusz Martynowicz
mgr Małgorzata Pankalla
mgr Agnieszka Sala
mgr Maria Wydra
mgr Katarzyna Żak
j. angielskimgr Renata Chęcińska-Bicz
mgr Sabina Domoń
mgr Magdalena Kapias
mgr Marek Kosakowski
mgr Martyna Lewandowska
mgr Monika Moniak
mgr Bilal Qashou
mgr Agnieszka Pitala
mgr Paulina Piwowarczyk
mgr Barbara Spisak-Kotarba
mgr Anna Sternal
mgr Ewa Strzebońska
mgr Agata Sudyka
mgr Barbara Szuplewska
mgr Sabina Wiśnicz
j. niemieckimgr Marta Kalinowska
mgr Martyna Lewandowska
mgr Iwona Podlodowska
j. francuskimgr Elżbieta Brzozowska-Trojnar
mgr Jadwiga Malina
mgr Joanna Woda
j. rosyjskimgr Iwona Ropicka
j. hiszpańskimgr Monika Gawęda-Nowak
mgr Joanna Woda
matematykamgr Jolanta Chlebda
mgr Katarzyna Kalińska
mgr Emilia Kluska
mgr Małgorzata Moskała
mgr inż. Renata Pitala
mgr inż. Henryk Stępniowski
dr Marcin Suder
mgr inż. Agnieszka Świerk-Mądrala
historia
historia i społeczeństwo
mgr Agnieszka Dmytrzyk
mgr Joanna Jędrzejowska-Opioła
mgr Krzysztof Król
mgr Halina Mazur
mgr Jan Mleczek
wiedza o społeczeństwie mgr Halina Mazur
mgr Bogusław Janas
informatykamgr inż. Stanisław Francuz
mgr Łukasz Skałka
biologiamgr Wiesława Chruszczewska
mgr Sylwia Klimas
mgr Urszula Kubiczek-Kulpa
mgr Dorota Sraga
mgr Magdalena Ulman
geografiamgr Jerzy Desperak
mgr Janusz Kaleta
mgr Sławomir Maślanka
mgr Małgorzata Moskała
mgr Izabela Rokosz-Kowalska
chemiamgr Anna Dobosz
mgr Cecylia Warchał
fizykamgr Agata Kubowicz
edukacja dla bezpieczeństwamgr Bogusław Janas
mgr Agnieszka Maciuszek
mgr Jerzy Niedenthal
mgr Krzysztof Sorocki
wychowanie fizycznemgr Agnieszka Borówka
mgr Elżbieta Gablankowska
mgr Wojciech Gablankowski
mgr Janusz Łętocha
mgr Maciej Łętocha
mgr Agnieszka Maciuszek
mgr Artur Madej
mgr Jolanta Pitala
mgr Szymon Przęczek
mgr Dorota Zachwieja
siatkówka halowa i plażowamgr Elżbieta Gablankowska
mgr Wojciech Gablankowski
podstawy przedsiębiorczościmgr Krzysztof Heród
mgr Sławomir Maślanka
wiedza o kulturze
plastyka
mgr Magdalena Hechsman-Jaroń
matematyka w otaczającym świeciemgr Jolanta Chlebda
mgr Małgorzata Moskała
dr Marcin Suder
nauczyciele przedmiotów zawodowych
technik żywienia i usług gastronomicznych
mgr inż. Małgorzata Bergel
mgr inż. Joanna Brytan
mgr Weronika Fijoł
spec. Jakub Fraś
mgr inż. Dorota Gabzdyl
mgr inż. Krystyna Kadzik
mgr inż. Barbara Latocha
mgr inż. Anna Mordaka
mgr inż. Agata Róg
mgr Anna Stasik
mgr Aneta Twardosz
mgr Elżbieta Ziemianin-Profic
dr Gabriela Zięć
nauczyciele przedmiotów zawodowych
technik hotelarstwa
mgr inż. Małgorzata Bergel
mgr Karina Chlebda
mgr inż. Stanisław Francuz
mgr inż. Dorota Gabzdyl
mgr inż. Barbara Latocha
mgr Monika Matulska
mgr Justyna Piechnik
mgr Łukasz Skałka
mgr Iwona Surowiec
mgr Aneta Twardosz
nauczyciele przedmiotów zawodowych
technik obsługi turystycznej
mgr Anna Ambroży
mgr inż. Stanisław Francuz
mgr Janusz Kaleta
mgr Sławomir Maślanka
mgr Wojciech Pałka
mgr Justyna Piechnik
mgr Izabela Rokosz-Kowalska
mgr Łukasz Skałka
dr Elżbieta Stach
mgr Iwona Surowiec
pracownia baristycznaspec. Renata Lebiedzka
psycholog szkolnymgr Anna Franczyk-Klimonda
pedagog szkolnymgr Małgorzata Jamrozik
mgr Ewa Wróblewska
doradca zawodowymgr Jolanta Turek
rewalidacjamgr Jadwiga Kozak
mgr Agata Król
pomoc nauczycielaWeronika Jakubiak
Adrianna Olszowska
bibliotekamgr Anna Kwinta
mgr Krystyna Lenartowska
wychowawcy w internaciemgr Piotr Białas
lic. Agata Budek
mgr Iwona Hechsman-Pryca
mgr Lidia Kapturkiewicz
mgr Joanna Maciuszek
mgr Mirosława Matoga
mgr Teresa Rokosz
mgr Krzysztof Sorocki
mgr Jolanta Śliwińska
lic. Marta Zaczek
mgr Bernadeta Żurek
SZKOŁA POLICEALNA TURYSTYKI I ZDROWIA
aktywizacja osób niepełnosprawnychmgr Jolanta Turek
terapia zajęciowa
pracownia organizacji czasu wolnego
mgr Jadwiga Kozak
język migowymgr Marta Padlikowska
pracownia zabiegów higienicznychmgr Wiesława Zając
opieka nad osobą chorą i niesamodzielnąmgr Irena Mirek-Majczyk
organizacja ochrony zdrowia
język obcy zawodowy
zdrowie publiczne
mgr Małgorzata Bajer
psychologia
socjologia
mgr Anna Franczyk-Klimonda
podstawy działalności gospodarczejmgr Krzysztof Heród
wychowanie fizycznemgr Szymon Przęczek
zajęcia praktyczne TZmgr Magdalena Hechsman-Jaroń
mgr Grażyna Synowiec
mgr Wiesława Zając
zajęcia praktyczne OMmgr Irena Mirek-Majczyk
pracownia terapii zajęciowejmgr Anna Franczyk-Klimonda
mgr Magdalena Hechsman-Jaroń
mgr Marta Padlikowska
mgr Krzysztof Sorocki
mgr Grażyna Synowiec
MAŁOPOLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
nauczyciele przedmiotów zawodowych - technik usług kosmetycznychmgr Krzysztof Heród
dr Aleksandra Kulis
mgr Ewa Loga-Skarczewska
mgr Nadieżda Wiśniewska
mgr Agata Zając
mgr Wiesława Zając
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
inspektor ochrony danych osobowychmgr Magdalena Strzępek
sekretariat szkołymgr Karolina Bednarz
Justyna Mazurek
księgowość - główny księgowymgr Małgorzata Cygan
księgowośćlic. Grażyna Salawa
z-ca głównego księgowego
Agata Gruchacz
Renata Wojtycza
kadry i płacemgr Katarzyna Górka
mgr Jolanta Kawa
mgr Alina Pułczyńska - Plichta
mgr Natasza Wolska - Mirkiewicz
kierownik gospodarczymgr Aneta Gajdek-Kowalska
główny specjalista ds. technicznych i zamówień publicznychmgr inż. Marta Skawiańczyk-Gielas
portierniaElżbieta Tobała - szkoła
Maria Hodurek - szkoła
Anna Pitala - internat
Elżbieta Starowicz - internat
konserwatorzy obiektuWładysław Drabik
Krzysztof Dziadek
Tadeusz Tomaszewski
utrzymanie czystościMaria Drożdż
Dorota Dziadek
Barbara Matoga
Bogumiła Możdżeń
Anna Tomaszewska
Elżbieta Wincenciak
stołówka szkolnaStanisława Kula
Maria Prokocka
Teresa Tomal
Teresa Kainka
Stanisława Kaczmarek
Irena Gubała
Barbara Fornalik
Powrót na górę
Facebook