DYREKCJA I PRACOWNICY SZKOŁY
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ - MAŁOPOLSKA SZKOŁA GOŚCINNOŚCImgr inż. Andrzej Pawlikowski
(Executive MBA)
wicedyrektor ds. MSG mgr Łukasz Skałka
wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczychmgr Barbara Firek
wicedyrektor ds. rozwoju i promocjimgr Janusz Łętocha
wicedyrektor ds. MCKZmgr Ryszard Jacek Róg
kierownik kształcenia praktycznego
zastępca kierownika kształcenia praktycznegomgr Monika Matulska
kierownik internatumgr Joanna Maciuszek
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM TURYSTYCZNO - GASTRONOMICZNE
religiamgr Marek Łapa
mgr Renata Piekarz
mgr Robert Śmietana
j. polskimgr Barbara Firek
mgr Kinga Kocan
dr Elżbieta Kotarba
mgr Małgorzata Pankalla
mgr Agnieszka Sala
mgr Aneta Marszałek
mgr Ewa Kubas
mgr Bożena Ciaputa
mgr Małgorzata Porębska
mgr Adriana Spanialska-Dziuba
mgr Anna Ambroży
j. angielskimgr Renata Chęcińska-Bicz
mgr Martyna Lewandowska
mgr Monika Moniak
mgr Bilal Qashou
mgr Agnieszka Pitala
mgr Paulina Piwowarczyk
mgr Barbara Spisak-Kotarba
mgr Anna Sternal
mgr Agata Sudyka
mgr Sabina Wiśnicz
mgr Katarzyna Herkoperc-Kasperczyk
mgr Magdalena Piekarczyk
dr Wacław Grzybowski
mgr Artur Cwajna
mgr Barbara Rahman
mgr Krzysztof Dziura
j. niemieckimgr Marta Kalinowska
mgr Martyna Lewandowska
mgr Iwona Podlodowska
j. francuskimgr Elżbieta Brzozowska-Trojnar
dr Elżbieta Kotarba
j. rosyjskimgr Iwona Ropicka
j. hiszpańskimgr Monika Gawęda-Nowak
matematyka
matematyka w otaczającym świecie
mgr Jolanta Chlebda
mgr Małgorzata Moskała
mgr inż. Henryk Stępniowski
mgr inż. Agnieszka Świerk-Mądrala
mgr Kalińska Katarzyna
mgr Agnieszka Urbańska
Historia
Historia i społeczeństwo
Historia i teraźniejszość
mgr Joanna Jędrzejowska-Opioła
mgr Jan Mleczek
mgr Krzysztof Król
mgr Aneta Polewka
informatykamgr inż. Stanisław Francuz
mgr Łukasz Skałka
mgr Mirosław Kasprzycki
biologiamgr Urszula Kubiczek-Kulpa
mgr Sylwia Klimas
mgr Magdalena Ulman
mgr Anna Brzazgoń
geografiamgr Janusz Kaleta
mgr Sławomir Maślanka
mgr Joanna Sakowska
chemiamgr Urszula Bogusz
mgr Anna Dobosz
mgr Celina Warchał
fizykamgr Bernadetta Kurowska
mgr Franciszek Pilch
edukacja dla bezpieczeństwamgr Iga Leśniewska
mgr Agnieszka Maciuszek
mgr Krzysztof Sorocki
wychowanie fizycznemgr Agnieszka Borówka
mgr Janusz Łętocha
mgr Maciej Łętocha
mgr Agnieszka Maciuszek
mgr Artur Madej
mgr Jolanta Pitala
mgr Szymon Przęczek
mgr Dorota Zachwieja
mgr Magdalena Pułka
mgr Karol Nowak
mgr Bartosz Pawlik
mgr Gabriela Kurowska
mgr Aleksandra Bargiel
podstawy przedsiębiorczościmgr Małgorzata Jamrozik
mgr inż. Andrzej Pawlikowski
mgr Krzysztof Król
plastykamgr Magdalena Hechsman-Jaroń
nauczyciele przedmiotów zawodowych
technik żywienia i usług gastronomicznych
mgr inż. Małgorzata Bergel
spec. Jakub Fraś
mgr inż. Dorota Gabzdyl
mgr inż. Krystyna Kadzik
mgr inż. Barbara Latocha
mgr inż. Anna Stasik
mgr inż. Agata Róg
dr Gabriela Zięć
mgr Andrzej Tomoń
mgr Elżbieta Ziemianin-Profic
nauczyciele przedmiotów zawodowych
technik hotelarstwa
mgr inż. Małgorzata Bergel
mgr Karina Chlebda
mgr inż. Dorota Gabzdyl
mgr Monika Matulska
mgr Justyna Piechnik
mgr Joanna Siedlecka
mgr Iwona Surowiec
nauczyciele przedmiotów zawodowych
technik obsługi turystycznej
mgr Anna Ambroży
mgr Janusz Kaleta
mgr Sławomir Maślanka
mgr Justyna Piechnik
mgr Joanna Siedlecka
mgr Łukasz Skałka
mgr Wojciech Pałka
pracownia baristycznaspec. Renata Lebiedzka
psycholog szkolnymgr Anna Franczyk-Klimonda
pedagog szkolnymgr Ewa Wróblewska
terapeuta pedagogicznymgr Jadwiga Kozak
doradca zawodowymgr Jolanta Turek
rewalidacjamgr Agata Król-Kowalcze
mgr Elżbieta Wójcik-Jackowska
pomoc nauczycielaWeronika Jakubiak
Adrianna Olszowska
bibliotekamgr Agnieszka Dmytrzyk
mgr Anna Kwinta
wychowawcy w internacielic. Agata Budek
mgr Agnieszka Dudzik
mgr Janina Dybizbańska
mgr Lidia Kapturkiewicz
mgr Joanna Maciuszek
mgr Mirosława Matoga
mgr Teresa Rokosz
mgr Krzysztof Sorocki
mgr Jolanta Śliwińska
lic. Marta Zaczek
mgr Bernadeta Żurek
SZKOŁA POLICEALNA TURYSTYKI I ZDROWIA
Podstawy psychologiimgr Aleksandra Wanat
Zdrowie publiczne z elementami BHPmgr Wiesława Zając
Język migowymgr Marta Padlikowska-Warunek
Biomedyczne podstawy anatomii i patofizjologiimgr Grażyna Synowiec
Metodyka terapii zajęciowejmgr Jadwiga Kozak
Język obcy zawodowymgr Małgorzata Bajer
Podstawy teoretyczne terapii zajęciowejmgr Jadwiga Kozak
Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi technikamimgr Magdalena Hechsman-Jaroń
mgr Grażyna Synowiec
mgr Wiesława Zając
Planowanie i organizowanie terapii indywidulanej i grupowejmgr Magdalena Hechsman-Jaroń
mgr Jadwiga Kozak
mgr Grażyna Synowiec
mgr Jolanta Turek
mgr Wiesława Zając
Pracownia komunikacji interpersonalnej i alternatywnej mgr Aleksandra Wanat
Diagnoza i prowadzenie terapii zajęciowej w jednostkach chorobowychzastępstwo mgr Jolanta Turek
MAŁOPOLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
nauczyciele przedmiotów zawodowych - technik usług kosmetycznychmgr Urszula Bogusz
mgr Weronika Fijoł
dr Aleksandra Kulis
mgr Martyna Lewandowska
mgr Ewa Loga-Skarczewska
mgr Nadieżda Wiśniewska
mgr Agata Zając
mgr Wiesława Zając
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
inspektor ochrony danych osobowychmgr Magdalena Strzępek
sekretariat szkołymgr Karolina Bednarz
Justyna Mazurek
księgowość - główny księgowymgr Małgorzata Cygan
księgowośćmgr Ewelina Kaletka
z-ca głównego księgowego
Agata Gruchacz
Renata Wojtycza
kadry i płacemgr Katarzyna Górka
mgr Jolanta Kawa
mgr Alina Pułczyńska - Plichta
mgr Natasza Wolska - Mirkiewicz
kierownik gospodarczymgr Aneta Gajdek-Kowalska
główny specjalista ds. technicznych i zamówień publicznychmgr inż. Marta Skawiańczyk-Gielas
portierniaElżbieta Tobała - szkoła
Maria Hodurek - szkoła
Anna Pitala - internat
Elżbieta Starowicz - internat
konserwatorzy obiektuWładysław Drabik
Krzysztof Dziadek
Tadeusz Tomaszewski
utrzymanie czystościMaria Drożdż
Dorota Dziadek
Barbara Matoga
Bogumiła Możdżeń
Anna Tomaszewska
stołówka szkolnaStanisława Kula
Maria Prokocka
Teresa Tomal
Teresa Kainka
Stanisława Kaczmarek
Irena Gubała
Barbara Fornalik

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook