DYREKCJA I PRACOWNICY SZKOŁY
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ - MAŁOPOLSKA SZKOŁA GOŚCINNOŚCImgr inż. Andrzej Pawlikowski
(Executive MBA)
wicedyrektor ds. MSG mgr Joanna Jędrzejowska-Opioła
wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczychmgr Barbara Firek
wicedyrektor ds. rozwoju i promocjimgr Janusz Łętocha
wicedyrektor ds. MCKZmgr Ryszard Jacek Róg
kierownik kształcenia praktycznegomgr Jolanta Turek
zastępca kierownika kształcenia praktycznegomgr Monika Matulska
kierownik internatumgr Joanna Maciuszek
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM TURYSTYCZNO - GASTRONOMICZNE
religiamgr Marek Łapa
mgr Renata Piekarz
mgr Robert Śmietana
j. polskimgr Barbara Firek
mgr Kinga Kocan
dr Elżbieta Kotarba
mgr Małgorzata Pankalla
mgr Agnieszka Sala
mgr Aneta Marszałek
mgr Katarzyna Kowalczyk
mgr Ewa Kubas
mgr Katarzyna Kamyczura
j. angielskimgr Renata Chęcińska-Bicz
mgr Magdalena Kapias
mgr Martyna Lewandowska
mgr Monika Moniak
mgr Bilal Qashou
mgr Agnieszka Pitala
mgr Paulina Piwowarczyk
mgr Barbara Spisak-Kotarba
mgr Anna Sternal
mgr Agata Sudyka
mgr Sabina Wiśnicz
mgr Jerzy Karczewski
mgr Katarzyna Herkoperc-Kasperczyk
j. niemieckimgr Marta Kalinowska
mgr Martyna Lewandowska
mgr Iwona Podlodowska
j. francuskimgr Elżbieta Brzozowska-Trojnar
mgr Teresa Jabłońska-Dobosz
j. rosyjskimgr Iwona Ropicka
j. hiszpańskimgr Monika Gawęda-Nowak
matematykamgr Jolanta Chlebda
mgr Małgorzata Moskała
mgr inż. Henryk Stępniowski
mgr inż. Agnieszka Świerk-Mądrala
mgr Tomasz Tryka
mgr Gabriela Polewka
mgr Anna Dziadkowiec
dr Marcin Suder
historia
historia i społeczeństwo
mgr Joanna Jędrzejowska-Opioła
mgr Halina Mazur
mgr Jan Mleczek
mgr Krzysztof Król
wiedza o społeczeństwie mgr Halina Mazur
mgr Krzysztof Król
historia i teraźniejszośćmgr Halina Mazur
mgr Krzysztof Król
mgr Jan Mleczek
informatykamgr inż. Stanisław Francuz
mgr Łukasz Skałka
mgr Krzysztof Halek
biologiamgr Urszula Kubiczek-Kulpa
mgr Sylwia Klimas
mgr Marta Pabijan
mgr Magdalena Ulman
geografiamgr Janusz Kaleta
mgr Sławomir Maślanka
mgr Danuta Mroszczyk
mgr Wojciech Pałka
chemiamgr Urszula Bogusz
mgr Anna Dobosz
mgr Celina Warchał
fizykamgr Bernadetta Kurowska
mgr Franciszek Pilch
edukacja dla bezpieczeństwamgr Agnieszka Maciuszek
mgr Krzysztof Sorocki
wychowanie fizycznemgr Agnieszka Borówka
mgr Elżbieta Gablankowska
mgr Janusz Łętocha
mgr Maciej Łętocha
mgr Agnieszka Maciuszek
mgr Artur Madej
mgr Jolanta Pitala
mgr Szymon Przęczek
mgr Dorota Zachwieja
mgr Magdalena Pułka
mgr Karol Nowak
mgr Bartosz Pawlik
siatkówka halowa i plażowamgr Elżbieta Gablankowska
podstawy przedsiębiorczościmgr Małgorzata Jamrozik
mgr inż. Andrzej Pawlikowski
mgr Krzysztof Król
plastykamgr Magdalena Hechsman-Jaroń
matematyka w otaczającym świeciemgr Katarzyna Kalińska
mgr Tomasz Tryka
nauczyciele przedmiotów zawodowych
technik żywienia i usług gastronomicznych
mgr inż. Małgorzata Bergel
mgr Weronika Fijoł
spec. Jakub Fraś
mgr inż. Dorota Gabzdyl
mgr inż. Krystyna Kadzik
mgr inż. Barbara Latocha
mgr inż. Anna Mordaka
mgr inż. Agata Róg
dr Gabriela Zięć
nauczyciele przedmiotów zawodowych
technik hotelarstwa
mgr inż. Małgorzata Bergel
mgr Karina Chlebda
mgr inż. Dorota Gabzdyl
mgr Monika Matulska
mgr Justyna Piechnik
mgr Joanna Siedlecka
mgr Iwona Surowiec
mgr Magdalena Ulman
nauczyciele przedmiotów zawodowych
technik obsługi turystycznej
mgr Anna Ambroży
mgr Janusz Kaleta
mgr Sławomir Maślanka
mgr Justyna Piechnik
mgr Joanna Siedlecka
mgr Łukasz Skałka
mgr Aldona Walas
pracownia baristycznaspec. Renata Lebiedzka
psycholog szkolnymgr Anna Franczyk-Klimonda
pedagog szkolnymgr Ewa Wróblewska
terapeuta pedagogicznymgr Jadwiga Kozak
doradca zawodowymgr Jolanta Turek
rewalidacjamgr Agata Król-Kowalcze
mgr Elżbieta Wójcik-Jackowska
pomoc nauczycielaWeronika Jakubiak
Adrianna Olszowska
bibliotekamgr Agnieszka Dmytrzyk
mgr Anna Kwinta
wychowawcy w internacielic. Agata Budek
mgr Agnieszka Dudzik
mgr Janina Dybizbańska
mgr Lidia Kapturkiewicz
mgr Joanna Maciuszek
mgr Mirosława Matoga
mgr Teresa Rokosz
mgr Krzysztof Sorocki
mgr Jolanta Śliwińska
lic. Marta Zaczek
mgr Bernadeta Żurek
SZKOŁA POLICEALNA TURYSTYKI I ZDROWIA
Podstawy psychologiimgr Aleksandra Wanat
Zdrowie publiczne z elementami BHPmgr Wiesława Zając
Język migowymgr Marta Padlikowska-Warunek
Biomedyczne podstawy anatomii i patofizjologiimgr Grażyna Synowiec
Metodyka terapii zajęciowejmgr Jadwiga Kozak
Język obcy zawodowymgr Małgorzata Bajer
Podstawy teoretyczne terapii zajęciowejmgr Jadwiga Kozak
Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi technikamimgr Magdalena Hechsman-Jaroń
mgr Grażyna Synowiec
mgr Wiesława Zając
Planowanie i organizowanie terapii indywidulanej i grupowejmgr Magdalena Hechsman-Jaroń
mgr Jadwiga Kozak
mgr Grażyna Synowiec
mgr Jolanta Turek
mgr Wiesława Zając
Pracownia komunikacji interpersonalnej i alternatywnej mgr Aleksandra Wanat
Diagnoza i prowadzenie terapii zajęciowej w jednostkach chorobowychzastępstwo mgr Jolanta Turek
MAŁOPOLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
nauczyciele przedmiotów zawodowych - technik usług kosmetycznychmgr Urszula Bogusz
mgr Weronika Fijoł
dr Aleksandra Kulis
mgr Martyna Lewandowska
mgr Ewa Loga-Skarczewska
mgr Nadieżda Wiśniewska
mgr Agata Zając
mgr Wiesława Zając
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
inspektor ochrony danych osobowychmgr Magdalena Strzępek
sekretariat szkołymgr Karolina Bednarz
Justyna Mazurek
księgowość - główny księgowymgr Małgorzata Cygan
księgowośćmgr Ewelina Kaletka
z-ca głównego księgowego
Agata Gruchacz
Renata Wojtycza
kadry i płacemgr Katarzyna Górka
mgr Jolanta Kawa
mgr Alina Pułczyńska - Plichta
mgr Natasza Wolska - Mirkiewicz
kierownik gospodarczymgr Aneta Gajdek-Kowalska
główny specjalista ds. technicznych i zamówień publicznychmgr inż. Marta Skawiańczyk-Gielas
portierniaElżbieta Tobała - szkoła
Maria Hodurek - szkoła
Anna Pitala - internat
Elżbieta Starowicz - internat
konserwatorzy obiektuWładysław Drabik
Krzysztof Dziadek
Tadeusz Tomaszewski
utrzymanie czystościMaria Drożdż
Dorota Dziadek
Barbara Matoga
Bogumiła Możdżeń
Anna Tomaszewska
stołówka szkolnaStanisława Kula
Maria Prokocka
Teresa Tomal
Teresa Kainka
Stanisława Kaczmarek
Irena Gubała
Barbara Fornalik

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook