• Początek
  • Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia

wizytówka z napisem szkoła policealna turystyki i zdrowia

Szkoła policealna to szkoła, w której w rok lub w dwa lata, w zależności od wybranego kierunku, można zdobyć  praktyczną wiedzę i pożądany na rynku zawód. Wszystkie kierunki Policealnej Szkoły Turystyki i Zdrowia  tworzone są tak, by odpowiedzieć na potrzeby  przyszłego pracodawcy. Konkretne umiejętności pozyskiwane w trakcie nauki, dają możliwość szybkiego znalezienia pracy. Do rozpoczęcia nauki w szkole policealnej wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki.

Co daje nauka w szkole policealnej?   Korzyści z nauki w szkole policealnej są bardzo konkretne. Podczas nauki na jednym z bezpłatnych kierunków Policealnej Szkoły Turystyki i Zdrowia można zdobyć  praktyczne umiejętności niezbędne w wybranym zawodzie, nauczyć się prowadzić własną działalność gospodarczą, przystąpić do egzaminów z wybranych kwalifikacji zawodowych, zdobyć konkretny, pożądany na rynku pracy zawód i umiejętności. W czasie trwania nauki odbywa się  praktyki oraz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku polskimi angielskim EUROPASS, uznawany przez instytucje polskie i europejskie.

Policealna Szkoła Turystyki i Zdrowia w swojej ofercie edukacyjnej przygotowała kształcenie dla opiekuna medycznego, terapeuty zajęciowego oraz planuje otwarcie kierunku technik usług kosmetycznych.

wyrabianie z gliny naczyniaTERAPEUTA ZAJĘCIOWY
Czas trwania – 2 lata

Zawód terapeuty zajęciowego należy do grupy zawodów medycznych, które są coraz częściej poszukiwane na dzisiejszym rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Terapeuta zajęciowy jest osobą prowadzącą różne formy i techniki terapii zajęciowej, polegającej na aktywizowaniu osób wykluczonych (chorych, niepełnosprawnych, starszych i zaniedbanych) w życiu społecznym.

Terapia zajęciowa ma na celu pomoc w procesie leczenia i rehabilitacji chorych oraz przeciwdziałanie powstawaniu przewlekłego stanu chorobowego lub kalectwa. Terapeuta zajęciowy zapewnia swoim podopiecznym celowe zajęcia, które mają dla nich dużą wartość zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Dzięki prowadzonej przez niego terapii, osoby chore i niesamodzielne mogą na nowo nauczyć się funkcjonowania w społeczeństwie i dostają szansę na usamodzielnienie. Terapeuta zajęciowy poprzez swoje zachowanie dba o dobro pacjenta, dając mu oprócz ćwiczeń również wsparcie psychiczne.

Terapeuta zajęciowy powinien posiadać uzdolnienia artystyczne i manualne. W trakcie nauki terapeuta zajęciowy zdobywa wiedzę na temat metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności oraz odnajdywania się w nowej sytuacji życiowej spowodowanej urazem lub chorobą. Terapeuci zajęciowi mogą podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, szpitalach psychiatrycznych, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

starszy mężczyzna i młoda opiekunka medycznaOPIEKUN MEDYCZNY
Czas trwania – 1 rok

Zawód opiekuna medycznego został stworzony jako odpowiedź na niewystarczającą infrastrukturę opiekuńczą, która nie radziła sobie z procesem starzenia się społeczeństwa i rosnącą liczbą osób chorych i niesamodzielnych.

Opiekun medyczny to zawód polegający na wykonywaniu szeroko rozumianych czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych. Czynności z zakresu opieki, to oddziaływanie na otoczenie osoby objętej opieką w sposób, który zapewni jej możliwie jak największą wygodę i bezpieczeństwo podczas podstawowej aktywności życiowej. Natomiast czynności pielęgnacyjne to te, które oddziałują mniej lub bardziej bezpośrednio na ciało – będą to np. działania związane z odżywaniem, higieną czy mobilnością objętego opieką.

Opiekun medyczny może wykonywać wspomniane czynności w sposób samodzielny – w warunkach domowych, bądź w ramach wsparcia zespołu medycznego, czy terapeutycznego pracującego np. w szpitalu. Ponieważ podopiecznymi opiekuna są przede wszystkim osoby chore, starsze i niepełnosprawne, do jego zadań należy również, właściwe rozpoznawanie problemów z jakimi się oni zmagają, a następnie stosowanie odpowiednich zabiegów higieniczno – pielęgnacyjnych. Do obowiązków opiekuna medycznego należy oczywiście również, właściwa dezynfekcja i sterylizacja wykorzystywanych w trakcie zabiegów narzędzi.

Zawodem opiekuna medycznego warto zainteresować się choćby z tego względu, że daje szerokie możliwości zatrudnienia. Może on pracować w różnego rodzaju placówkach medycznych, tj. szpitalach, hospicjach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych, a także domach pomocy społecznej, fundacjach wspierających chorych i potrzebujących i prywatnych klinikach. Może też świadczyć swoje usługi w ramach indywidualnej opieki nad pacjentem, w jego domu.

kobieta w gabinecie kosmetycznym, której masowane są skronieTECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
Czas trwania – 2 lata (planowane otwarcie kierunku wrzesień 2021)

Praca Technika usług kosmetycznych ma charakter higieniczno – estetyczny. Nie tylko diagnozuje on pacjenta pod kątem problemów kosmetycznych, ale także dobiera i wykonuje odpowiednie zabiegi profilaktyczne bądź lecznicze, które obejmują zarówno twarz, jak i całe ciało. Technik jest specjalistą w dziedzinie stylizacji i wizażu, a dzięki odpowiednim zabiegom przywraca skórze pacjenta promienny i zdrowy wygląd.

W tej profesji ważna jest zarówno wiedza z dziedziny dermatologii, jak i umiejętności interpersonalne. Wielu pacjentów zmaga się z poważnymi zmianami skórnymi, które znacznie obniżają ich pewność siebie i pogarszają samopoczucie. Dlatego też, dobry technik usług kosmetycznych powinien wyróżniać się takimi cechami jak: empatia, cierpliwość, życzliwość oraz umiejętność nawiązywania kontaktów.

Technik usług kosmetycznych to zawód, który daje dużą satysfakcję, wynikającą z możliwości niesienia pomocy innym. Z drugiej jednak strony nie jest zawodem łatwym i wiąże się z koniecznością ciągłego poszerzania swojej wiedzy i rozwijania umiejętności. Wymaga nieustannego śledzenia najnowszych trendów w medycynie estetycznej, kosmetykach czy technologii wykorzystywanych w zabiegach pielęgnacyjnych. Wymaga również uczestniczenia w kursach doszkalających, dzięki którym klienci zyskują pewność, że korzystają z usług na najwyższym poziomie.

Powrót na górę
Facebook