Małopolska Szkoła Gościnności to placówka przyjazna uczniom, dająca poczucie bezpieczeństwa oraz stwarzająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Jest to szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby mogli oni sprostać wyzwaniom współczesnego świata, odnieść sukcesy osobiste i zawodowe, każdy na swoją miarę. 


Zespół Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im.Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach to placówka z 60-letnią tradycją. Nieustannie stara się tworzyć coraz doskonalsze metody rozwoju, cieszy się prestiżem i niesłabnącym zainteresowaniem. Nasza szkoła otwiera uczniom drzwi do kariery, ale oprócz przekazywania wiedzy, kładzie nacisk na wychowanie.

Historia Placówki sięga lat 60-tych, kiedy w 1962 r. otwarto   Państwowe 5-letnie Liceum Medyczne wydział Pielęgniarstwa, złożone ze szkoły i internatu. Liceum wkrótce potem zostało przemianowane na Zespół Szkół Medycznych, a w 1979 roku obyła się ceremonia nadania jednostce imienia wybitnego lekarza – Tytusa Chałubińskiego. Z dniem 1 stycznia 1999 na mocy prawa Zespół Szkół Medycznych w Myślenicach został przejęty przez Województwo Małopolskie i od tego czasu szkoła ciągle ulegała modernizacji i unowocześnieniu wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy i zainteresowań przyszłych uczniów. Po dokonaniu dogłębnych analiz zdecydowano o ostatecznym kierunku kształcenia i w roku 2010 utworzono Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolską Szkołę Gościnności. Ideą powołania MSG było stworzenie nowoczesnej, ponadregionalnej szkoły o profilu hotelarsko – turystyczno- gastronomicznym na wzór wiodących w Europie Szkół  m.in. w Innsbrucku, Lyonie i Erfurcie.

Obecnie szkoła składa się z: Technikum Turystyczno – Gastronomicznego (technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej/organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych), Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Policealnej Turystyki i Zdrowia (ergoterapia, kierunki medyczne), Małopolskiego Centrum Kształcenia Zawodowego oraz internatu. Organem prowadzącym szkołę jest województwo małopolskie. Szkoła dysponuje kompleksowo wyposażoną aulą ze sceną, dostosowaną do różnych przedsięwzięć. To tutaj odbywają się nie tylko uroczystości szkolne, ale także gale, szkolenia czy wydarzenia specjalne. Ponadto szkoła oferuje mniejszą salę konferencyjną, wykorzystywaną do szkoleń, seminariów i wykładów. Społeczność szkolna może korzystać ze szkolnej stołówki, którą obecnie posiada tylko kilka tego typu placówek w Polsce. Zmodernizowana szkoła z internatem może pomieścić ponad 120 uczniów w pokojach dwu- i trzyosobowych z łazienkami. We wrześniu 2013 r. oddano do użytku nowoczesne pracownie gastronomiczne, w których uczniowie Technikum odbywają zajęcia praktyczne, a także podnoszą swoje umiejętności zawodowe podczas pokazów i warsztatów prowadzonych pod czujnym okiem gości specjalnych – szefów kuchni uznanych restauracji i prestiżowych hoteli.

Wejście główne do szkoły
wejście główne do szkoły

Małopolska Szkoła Gościnności współpracuje z ekspertami i zatrudnia wielu z nich. Między innymi dzięki nowej podstawie programowej i współpracy w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” uczniowie Technikum mogą wybrać specjalizację baristyczną, która nie jest dostępna w żadnej innej szkole średniej w Polsce. Ponadto organizowanych jest wiele kursów, począwszy od kursu barmańskiego, poprzez warsztaty kuchni różnych stron świata, podstawy sommelierstwa, carvingu, usług kosmetycznych, masażu terapeutycznego, kończąc na terapii plastycznej i języku migowym. Szkoła organizuje serię specjalnych wydarzeń dotyczących różnych obszarów zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych. Obejmują one wykłady akademickie, warsztaty i wiele innych. Oprócz zajęć nasza młodzież uczestniczy również w zajęciach pozalekcyjnych, klubach naukowych i specjalnych grupach zainteresowań. Uczniowie są również zaangażowani w wolontariat, który znakomicie rozwija empatię,  poprawia budowanie relacji międzyludzkich, uczy samodoskonalenia i pobudza do działań społecznych. Nasza placówka współpracuje ze szkołami z Niemiec, Węgier, Hiszpanii, Francji, Chin, uniwersytetami i partnerami biznesowymi, co daje naszym uczniom możliwość doskonalenia swoich umiejętności zawodowych w różnorodnym środowisku. Praktyki odbywają się w luksusowych hotelach i restauracjach zarówno w  Polsce, jak i w krajach europejskich. Kompleks budynków przeszedł generalną modernizację (koszt 12 mln zł), by stać się najnowocześniejszą szkołą w Małopolsce, a może i całej Polsce.

sala z komputerami na ławkach
apartament hotelowy z posłanym łóżkiem w centralnej części

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook