Matura

czerwony - czarny ołówek trzymany w dłoni

Procedury maturalne 2022

Wszystkich zdających egzamin maturalny w roku szkolnym 2021/2022 zachęcamy do zapoznania się z procedurami maturalnymi dostępnymi na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 AKTUALIZACJA

DEKLARACJE MATURALNE

Na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej znajduje się deklaracja maturalna dla uczniów Liceum i Technikum, którzy ukończą szkołę w kwietniu 2022 r.

Deklaracja_1a

Deklaracja dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego;
(2) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.

Powrót na górę
Facebook