czerwony - czarny ołówek trzymany w dłoni

Procedury maturalne 2023

Wszystkich zdających egzamin maturalny w roku szkolnym 2022/2023 zachęcamy do zapoznania się z procedurami maturalnymi dostępnymi na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

Deklaracje maturalne

Zdający składa deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023 r. w postaci elektronicznej. Deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) zdający wypełnia i składa w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl.
Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły.

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook