Fundusz socjalny

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


Terminy składania wniosków do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

1. Wnioski w sprawie udzielania pożyczek ze środków ZFŚS należy składać w terminach:

– do 15 marca,

– do 15 czerwca,

– do 15 września,

– do 15 grudnia.

2. Wnioski o udzielenie zapomogi pieniężnej na święta winny być złożone najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczynającymi się świętami.

W przypadku indywidualnych pytań należy kontaktować się z pracownikiem obsługującym Fundusz, tj. Pani Alina Pułczyńska-Plichta tel. 12 272-04-24 wew. 114.

Dokumenty do pobrania:

  1. Oświadczenie o dochodach
  2. Tabela dofinansowania
  3. Oświadczenie o zorganizowaniu indywidualnego wypoczynku

Powrót na górę
Facebook