Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


Terminy składania wniosków do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

1. Wnioski w sprawie udzielania pożyczek ze środków ZFŚS należy składać w terminach:

– do 15 marca,

– do 15 czerwca,

– do 15 września,

– do 15 grudnia.

2. Wnioski o udzielenie zapomogi pieniężnej na święta winny być złożone najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczynającymi się świętami.

W przypadku indywidualnych pytań należy kontaktować się z pracownikiem obsługującym Fundusz, tj. Pani Alina Pułczyńska-Plichta tel. 12 272-04-24 wew. 114.

Dokumenty do pobrania:

  1. Oświadczenie o dochodach
  2. Tabela dofinansowania
  3. Oświadczenie o zorganizowaniu indywidualnego wypoczynku

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook