Regulamin rekrutacji

Absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ zapraszamy do wyboru spośród 8 klas, proponujemy:

4 klasy w II Liceum Ogólnokształcącym

klasarozszerzenieprzedmioty realizowane w zakresie rozszerzonymliczba klasliczba miejsc
AAjęzyk angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie132
BB1język angielski, matematyka, informatyka116
B2język angielski, matematyka, geografia16
C

C1język angielski, biologia, chemia116
C2język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie16
DD1oddział sportowy,
specjalność – piłka nożna*język angielski, geografia
122

*obowiązuje próba sprawności fizycznej
do pobrania: Próba sprawności fizycznej dla oddziału sportowego – opracowana na podstawie wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej

4 klasy w Technikum Turystyczno-Gastronomicznym

klasazawódprzedmioty realizowane w zakresie rozszerzonymliczba klasliczba miejsc
GTechnik żywienia
i usług gastronomicznych
język angielski132
HTechnik hotelarstwajęzyk angielski132
TTechnik organizacji turystykijęzyk angielski132
KK1 – Technik żywienia
i usług gastronomicznych
o specjalności
dietetyka i fitness**
język angielski116
K2 – Technik hotelarstwa
o specjalności
wellness i SPA**
język angielski16

 grupa z rozszerzoną liczbą godzin przedmiotów zawodowych odpowiadających danej specjalności (2 godziny tygodniowo)

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

II Liceum Ogólnokształcące

klasa rozszerzenie przedmioty punktowane
A A język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie
B B1 język polski, matematyka, język obcy, informatyka
B2 język polski, matematyka, język obcy, geografia
C C1 język polski, matematyka, język obcy, biologia
C2 język polski, matematyka, język obcy, geografia
D D język polski, matematyka, język obcy, geografia

Technikum Turystyczno-Gastronomiczne

klasa zawód przedmioty punktowane
G Technik żywienia i usług gastronomicznych język polski, matematyka, język obcy, informatyka
H Technik hotelarstwa język polski, matematyka, język obcy, informatyka
T Technik organizacji turystyki język polski, matematyka, język obcy, informatyka
K K1-Technik żywienia i usług gastronomicznych o specjalności dietetyka i fitness język polski, matematyka, język obcy, informatyka
K2-Technik hotelarstwa o specjalności wellness i SPA język polski, matematyka, język obcy, informatyka

Grupa młodych ludzi przybijająca piątkę

Języki obce nauczane będą w systemie międzyoddziałowym, w grupach według stopnia zaawansowania na poziomie podstawowym i rozszerzonym. O przydziale do grupy językowej decyduje ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji – pierwszeństwo mają uczniowie z najwyższymi wynikami.

Zdjęcie utworzone przez freepik – pl.freepik.com

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook