Regulamin rekrutacji

Absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ zapraszamy do wyboru spośród 7 klas, proponujemy:

4 klasy w II Liceum Ogólnokształcącym

klasarozszerzenieprzedmioty realizowane w zakresie rozszerzonymliczba klasliczba miejsc
AAjęzyk angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie132
BB1język angielski, matematyka, informatyka116
B2język angielski, matematyka, geografia16
CCjęzyk angielski, biologia, chemia132
DD1oddział sportowy,
specjalność – piłka nożna*język angielski, geografia
111
D2oddział sportowy,
specjalność – piłka nożna*język angielski, biologia
11

*obowiązuje próba sprawności fizycznej
do pobrania: Próba sprawności fizycznej dla oddziału sportowego – opracowana na podstawie wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej

i 3 klasy w Technikum Turystyczno-Gastronomicznym

klasazawódprzedmioty realizowane w zakresie rozszerzonymliczba klasliczba miejsc
GG1 – Technik żywienia
i usług gastronomicznych
język angielski116
G2 – Technik żywienia
i usług gastronomicznych
o specjalności
dietetyka i fitness**
język angielski16
HH1 – Technik hotelarstwajęzyk angielski116
H2 – Technik hotelarstwa
o specjalności
wellness i SPA**
język angielski16
TTechnik organizacji turystykijęzyk angielski132

** grupa z rozszerzoną liczbą godzin przedmiotów zawodowych odpowiadających danej specjalności (2 godziny tygodniowo)

Grupa młodych ludzi przybijająca piątkęPrzedmioty punktowane przy rekrutacji:

1. Język polski

2. Matematyka

3. Język obcy

4. Przedmiot wybrany z grupy: historia, geografia, biologia, informatyka

Języki obce nauczane będą w systemie międzyoddziałowym, w grupach według stopnia zaawansowania na poziomie podstawowym i rozszerzonym. O przydziale do grupy językowej decyduje ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji – pierwszeństwo mają uczniowie z najwyższymi wynikami.

Zdjęcie utworzone przez freepik – pl.freepik.com

Powrót na górę
Facebook