Absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ zapraszamy do wyboru spośród 8 klas, proponujemy:

4 klasy w II Liceum Ogólnokształcącym

klasarozszerzenieprzedmioty realizowane w zakresie rozszerzonymliczba klasliczba miejsc
AAjęzyk angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie132
BB1język angielski, matematyka, informatyka116
B2język angielski, matematyka, geografia16
CCjęzyk angielski, biologia, chemia132
DD1

oddział sportowy,
specjalność – piłka nożna*

język angielski, geografia

111
D2

oddział sportowy,
specjalność – piłka nożna*

język angielski, biologia

11

*obowiązuje próba sprawności fizycznej w dniu 05.06.2023 r.
do pobrania: Próba sprawności fizycznej dla oddziału sportowego – opracowana na podstawie wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej

4 klasy w Technikum Turystyczno-Gastronomicznym

klasazawódprzedmioty realizowane w zakresie rozszerzonymliczba klasliczba miejsc
GTechnik żywienia
i usług gastronomicznych
język angielski132
HTechnik hotelarstwajęzyk angielski132
TTechnik organizacji turystykijęzyk angielski132
KK1 – Technik żywienia
i usług gastronomicznych
o specjalności
dietetyka i fitness**
język angielski116
K2 – Technik hotelarstwa
o specjalności
wellness i SPA**
język angielski16

grupa z rozszerzoną liczbą godzin przedmiotów zawodowych odpowiadających danej specjalności (2 godziny tygodniowo)

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

II Liceum Ogólnokształcące

klasa rozszerzenie przedmioty punktowane
A A język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie
B B1 język polski, matematyka, język angielski, informatyka
B2 język polski, matematyka, język angielski, geografia
C C język polski, matematyka, język angielski, biologia
D D1 język polski, matematyka, język angielski, geografia
D2 język polski, matematyka, język angielski, biologia

Technikum Turystyczno-Gastronomiczne

klasa zawód przedmioty punktowane
G Technik żywienia i usług gastronomicznych język polski, matematyka, język angielski, informatyka
H Technik hotelarstwa język polski, matematyka, język angielski, informatyka
T Technik organizacji turystyki język polski, matematyka, język angielski, informatyka
K K1-Technik żywienia i usług gastronomicznych o specjalnościdietetyka i fitness język polski, matematyka, język angielski, informatyka
K2-Technik hotelarstwa o specjalności wellness i SPA język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Grupa młodych ludzi przybijająca piątkę

Języki obce nauczane będą w systemie międzyoddziałowym, w grupach według stopnia zaawansowania na poziomie podstawowym i rozszerzonym. O przydziale do grupy językowej decyduje ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji – pierwszeństwo mają uczniowie z najwyższymi wynikami.

Zdjęcie utworzone przez freepik – pl.freepik.com

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook