Samorząd uczniowski

dwóch chłopców na scenie ściskających sobie dłonie

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Przewodniczący:
Karol Pudlik 3T

Zastępczyni:
Klaudia Sroka 3T

Marek Serafin 2K – skarbnik, koordynator działań wolontariackich
Jakub Starzak 2T – sekretarz
Kinga Kozak 3A – członkini prezydium
Adrian Ponikowski 3B – członek prezydium

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: mgr Agnieszka Borówka, mgr Renata Piekarz

Powrót na górę
Facebook