• Początek
  • Technikum Turystyczno-Gastronomiczne

Technikum Turystyczno-Gastronomiczne

uczniowie w mundurkach szkolnych w sali lekcyjnej

TECHNIKUM TURYSTYCZNO –  GASTRONOMICZNE

Technikum łączy zalety kształcenia branżowego i ogólnego. Na zakończenie tego typu szkoły uczeń może uzyskać świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.  Nauka w technikum trwa pięć lat. W programie są zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe. Absolwenci technikum mają otwarte drzwi zarówno na studia wyższe, jak i na rynek pracy. Często wybierają studia na kierunkach zgodnych ze swoim „wyuczonym w technikum” zawodem. Dla pracodawców absolwenci techników, zwłaszcza ci, którzy dobrze radzili sobie na praktykach zawodowych i mieli dobre wyniki w nauce, to pożądani kandydaci do pracy.

Wychodząc naprzeciw edukacyjnym trendom i preferencjom absolwentów szkół podstawowych Małopolska Szkoła Gościnności posiada w swej ofercie trzy różne kierunki kształcenia realizowane na poziomie szkoły średniej w Technikum Turystyczno – Gastronomicznym. Wszystkie kierunki mają zapewnione praktyki w renomowanych hotelach i restauracjach oraz placówkach z branży turystycznej.

Chcąc wydobyć ze swoich uczniów to, co najlepsze, Małopolska Szkoła Gościnności przygotowała nie tylko “szytą na miarę” ofertę edukacyjną, ale również charakterystyczny dress code. Uczniowie II LO zobowiązani są do noszenia stroju galowego w szczególnie ważne dla szkoły dni. Co roku wybierany jest także jeden zwykły dzień tygodnia, w którym wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły w stroju galowym – zwykle jest to “Elegancki poniedziałek”.

Poniżej regulamin stroju galowego obowiązujący w Małopolskiej Szkole Gościnności i prezentacja jak się nosić godnie.

STRÓJ GALOWY – PREZENTACJA

REGULAMIN STROJU GALOWEGO

szkolna restauracja widok z balkonuNowoczesny budynek Małopolskiej Szkoły Gościnności jest jednym z jej kluczowych atutów. Znajduje się w atrakcyjnym położeniu – w rekreacyjnej dzielnicy Myślenic. Malowniczy krajobraz okolicy oraz bogata infrastruktura turystyczna Zarabia stanowią dodatkowe walory placówki. Szkoła oferuje przestronne i jasne korytarze szkolne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – uczniowie poruszający się na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać ze specjalnych podjazdów i wind, by swobodnie przemieszczać się po szkole.

apartament hotelowy z posłanym  łóżkiem w centralnej częściPonadto, na terenie Szkoły znajduje się kompleksowo wyposażona, multimedialna sala konferencyjna i aula ze sceną, w której odbywają się nie tylko uroczystości szkolne, ale także gale, czy ceremonie,  szkolenia oraz wydarzenia specjalne. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesny  sprzęt multimedialny – telewizory, komputery, rzutniki i tablice multimedialne. Szkoła dysponuje pięcioma pracowniami komputerowymi, pracowniami do nauki zawodu – w tym pracownią hotelarską i turystyczną, pracowniami gastronomicznymi, salą baristyczną, pracowniami kosmetologii, terapii zajęciowej oraz szkolną restauracją nazywaną „Starą kotłownią”.

Małopolska Szkoła Gościnności to również profesjonalne zaplecze sportowe – sala gimnastyczna, siłownia, sala do tenisa stołowego oraz sportowy kompleks zewnętrzny. We wrześniu 2018 r. do użytku uczniów oddano profesjonalną bazę sportową w skład której wchodzi: wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki i badmintona , wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej i tenisa ziemnego , boisko do gry w piłkę nożną,  trzytorowa bieżnia wokół boiska do piłki ręcznej, skocznia do skoków w dal, siłownia zewnętrzna,  zestaw drabinek do ćwiczeń typu parkour, dwie szachownice, dwa stoły pingpongowe ścieżki oraz miejsce na ognisko.

Szkoła została zaprojektowana tak, by każdy z uczęszczających do niej uczniów mógł rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Obraz Free-Photos z Pixabay przedstawiający kucharzy pracujących w kuchniPodsumowanie praktyk zawodowych w Zespole Szkół MSG w roku szkolnym 2019/2020

W maju i wrześniu 2020 w Zespole Szkół MSG zorganizowano praktyki zawodowe dla 126 uczniów klas drugich technikum. Uczniowie odbywali praktyki w 51 obiektach hotelarskich na terenie Małopolski oraz w Sopocie i Juracie.

Jako podsumowanie praktyk zawodowych uczniowie przygotowali prezentacje, które są dostępne w dzienniku Librus. Zapraszamy szczególnie uczniów klas drugich technikum po gimnazjum udających się na praktyki w maju 2021 roku do obejrzenia prezentacji.


Hotel Mercure Krakow Stare MiastoObowiązkiem uczniów Technikum, oprócz nauki teoretycznej, jest również zdobycie odpowiedniej praktyki zawodowej. Jest ona potrzebna, by wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy, który od absolwenta technikum wymaga pełnej gotowości do pracy.

Cele praktyk zawodowych:

  • doskonalenie umiejętności praktycznych, nabytych w procesie kształcenia zawodowego, w rzeczywistych warunkach pracy.
  • rozwój praktycznych umiejętności uczniów z zakresu organizacji turystyki, hotelarstwa, gastronomii
  • pogłębiania pasji zawodowych
  • współpraca szkoły ze środowiskiem , budowanie marki , prezentowanie umiejętności zawodowych uczniów
  • Wprowadzanie uczniów na rynek pracy

Realizacja praktyki
Czas trwania praktyki zawodowej wynosi cztery tygodnie,  w tym okresie uczniowie realizują 160 godzin zajęć praktycznych. Uczniowie realizują praktykę w miesięcznych blokach – w czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu. Szkoła rekomenduje miejsca praktyk w sprawdzonych instytucjach, z którymi łączy ją wieloletnia współpraca, jednakże uczniowie mają możliwość wyboru hotelu, restauracji lub biura podróży, w którym chcą realizować praktykę oraz wskazania obszaru działalności hotelu, restauracji  którymi są szczególnie zainteresowani np:  dział sprzedaży , recepcja , obsługa gości. Pracodawcy przyjmując ucznia na praktykę zawodową wybierając dla niego dział pracy starają się uwzględnić jego zainteresowania i preferencje.

Miejsca praktyk:

plakat z logotypami hoteli i instytucji

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

PROGRAMY PRAKTYK:

Technik organizacji turystyki:

Kwalifikacja TG.14 – Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

Kwalifikacja TG.15 – Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik hotelarstwa:  

Kwalifikacja TG.12. – Planowanie i realizacja usług w recepcji

Kwalifikacja TG.13 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik żywienia i usług gastronomicznych:

Kwalifikacja TG.07  – Sporządzanie potraw i napojów

Kwalifikacja TG.16  – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

PROGRAMY PRAKTYK DLA UCZNIÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE PO 01.09.2019:

Technik żywienia i usług gastronomicznych:

symbol cyfrowy zawodu 343404

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik hotelarstwa:  

symbol cyfrowy zawodu 422402

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik organizacji turystyki:

symbol cyfrowy zawodu 422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

lobby hotelowe z logotypem szkołyPrzedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski

Technik hotelarstwa to zawód dla uczniów, którzy zainteresowani są pracą w renomowanych hotelach w Polsce i za granicą, lubią pracę z ludźmi, cenią różnorodność i wyzwania, chcą awansować i  rozwijać się oraz są ciekawe świata.

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba pięter, gastronomia, usługi komplementarne), ponadto zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich na potrzeby prowadzonych zadań przez organy administracji samorządowej oraz branżowych organizacji i stowarzyszeń.

Absolwenci tego kierunku znajdują pracę w różnych działach usługowych hoteli, pensjonatów, domów wczasowych, schronisk, sanatoriów, biur podróży, na stanowiskach związanych z hotelarstwem i turystyką.

kamienie ułożone na piasku na tle morzaPrzedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski

Innowacyjny kierunek, dzięki któremu uczniowie zyskują tytuł technika hotelarstwa i poszerzoną wiedzę  zakresu funkcjonowania sektora Spa&Wellness. Uczęszczając do tej klasy, uczniowie zapoznają się z charakterystyką rynku SPA na świecie i w Polsce, kolejnymi etapami tworzenia samodzielnych oraz hotelowych centrum SPA i Wellness, przygotowaniem oferty oraz funkcjonowaniem wymieniowych ośrodków w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Ponadto, uczniowie zdobywają wiedzę o stosowanych współcześnie zabiegach odnowy biologicznej oraz SPA w hotelach, gabinetach odnowy biologicznej wraz z umiejętnością planowania i zastosowania zabiegów służących intensyfikacji wypoczynku, poprawy wyglądu oraz samopoczucia organizmu człowieka.

Absolwenci tej klasy mogą realizować się zawodowo w różnych działach usługowych hoteli, pensjonatów, domów wczasowych, schronisk, sanatoriów, biur podróży, na stanowiskach związanych z hotelarstwem i turystyką, a ponadto w obiektach Wellness i SPA, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w obiektach zajmujących się rekreacją ruchową, odnową biologiczną itp.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski

Technik organizacji turystyki – to zawód stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać marzenia swoje i innych o podróżach. Do zadań technika organizacji turystyki należy kompleksowa obsługa klienta w zakresie przyjmowania zleceń, programowania i kalkulowania kosztów imprez turystycznych, czuwania nad prawidłową realizacją zamawianych usług, udzielania informacji o atrakcjach turystycznych oraz dbania o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa.

Absolwenci tego kierunku zatrudniani są w biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną, w biurach organizacji kongresów i konferencji, w branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych), mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą jako organizatorzy turystyki lub agenci turystyczni. Jest to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach: turystyka, marketing, zarządzanie, rekreacja, hotelarstwo itp.

kucharze gotujący w restauracji z otwartym zapleczem kuchennymPrzedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski

Technik żywienia i usług gastronomicznych to kierunek adresowany do osób dbających o zdrowy tryb życia oraz lubiących kontakt z ludźmi i przygody ze sztuką kulinarną.  Kierunek kształci specjalistów w zakresie organizacji żywienia w zakładach gastronomicznych takich jak np. restauracje, stołówki, internaty, hotele.

Absolwent jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. Posługuje się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną posiłków. Układa menu codzienne i okolicznościowe. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu, poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal konsumpcyjnych.

orzechy laskowe i niebieski centymetrPrzedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski. 

Wychodząc naprzeciw dynamicznie rozwijającym się trendom wzbogaciliśmy naszą ofertę edukacyjną o innowacyjny kierunek- Technik żywienia i usług gastronomicznych o specjalności dietetyka i fitness,  który daje solidny zawód i dodatkowe umiejętności niezbędne na rynku pracy. Klasa pod patronatem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie/Wydział Technologii Żywności.

Kierunek skierowany do uczniów,  którzy oprócz przygotowywania potraw i napojów, chcą również poznać tajniki dietetyki i edukacji zdrowotnej. Jako propagatorzy  aktywnego trybu życia i zdrowego odżywiania pragną motywować innych do zmiany niezdrowych przyzwyczajeń żywieniowych i zarażać pozytywną energią.

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w restauracjach, kawiarniach, hotelach, firmach cateringowych, na stanowiskach związanych z organizacją i aranżacją gastronomii, a ponadto w klubach fitness, w instytucjach zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwa żywności, w obiektach zajmujących się  poradnictwem dietetycznym itp.

uczniowie w strojach szkolnych w sali komputerowej
uczniowie w strojach szkolnych w sali komputerowej
uczniowie w strojach kucharskich
uczennice na tle ścianki wystawienniczej z logotypami szkoły i hotelu orbis

fot. J. Kaleta/ZS MSG

Powrót na górę
Facebook