KONKURS PLASTYCZNY – „Picasso… na językach”!!!

KONKURS PLASTYCZNY

„Picasso… na językach”!!!

 

Masz talent plastyczny i chcesz się nim podzielić z innymi?

Weź udział w konkursie, który ma na celu promowanie nauki języków obcych.

Konkurs dotyczy języków: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego.

 

Regulamin konkursu „Picasso… na językach”

 

  1. Celem konkursu jest promowanie nauki języków obcych: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego.
  2. Konkurs skierowany jest do uczniów ZS MSG w Myślenicach.
  3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie trzy prace.
  4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, przedstawione w pionie i w formacie 60X90.
  5. Praca powinna być inspirowana twórczością artysty malarza Pabla Picassa.
  6. Termin oddania prac do nauczyciela danego języka obcego mija 21 listopada 2022r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej.
  7. Zgłaszane do konkursu prace należy opisać: tytuł konkursu, imię, nazwisko oraz klasa autora.
  8. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa do dnia 28 listopada 2022 r.
  9. Termin przyznania nagród zostanie podany w późniejszym terminie.
  10. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

 

Opiekunowie konkursu: mgr Monika Gawęda-Nowak i mgr Iwona Ropicka

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook