OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Serdecznie zapraszamy uczniów MSG do udziału w etapie szkolnym Olimpiady Języka Hiszpańskiego.

Szczegóły: https://ojh.wsjo.pl

Chęć udziału w etapie szkolnym proszę zgłaszać do nauczyciela języka hiszpańskiego pani Moniki Gawędy-Nowak do dnia 10.11.2022 r.

Terminarz olimpiady przedstawia się następująco:

I stopień:

14.11.2022 godzina 13.00 – 14.00

II stopień:

Zawody II stopnia składają się z dwóch części:

Część I: test on-line wykonywany w szkole z podziałem na województwa.

Część ​II: rozmowa przez komunikator internetowy z podziałem na województwa (rozmowa on-line, z dowolnego miejsca).

17 stycznia 2023 godzina 13.00 – 14.40 – test on-line rozwiązywany w szkole.

III stopień:

Zawody III stopnia składają się z dwóch części:

Wszyscy uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do III stopnia Olimpiady przystępują do I i II części zawodów (do testu on-line oraz do części ustnej)

Część I:

03.04.2023 godzina 13.00 – 15.00 – test on-line, przeprowadzony jednocześnie w całym kraju

Część II:

04-05.04.2023 – rozmowa przez komunikator internetowy zgodnie z przydzielonym terminem rozmowy

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook