Dyżury Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

Terminy składania kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

Data Godziny pracy Komisji
06 lipca (czwartek) 9.00-14.00
07 lipca (piątek) 9.00-14.00
10 lipca (poniedziałek) 9.00-14.00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych (dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w przypadku kandydatów do technikum zaświadczenia lekarskiego z medycyny pracy)

Data Godziny pracy Komisji
19 lipca (środa) 10.30-15.00
20 lipca (czwartek) 9.00-14.00
21 lipca (piątek) 9.00-14.00
24 lipca (poniedziałek) 9.00-14.00
25 lipca (wtorek) 9.00-14.00
26 lipca (środa) 9.00-14.00

 

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook