Absolwent Roku 2016

6 Uczennic nominowanych do tytułu absolwenta roku 2016, zdjęcie na scenieW piątkowe przedpołudnie, 29 kwietnia 2016 r. pożegnaliśmy absolwentów klas trzecich II Liceum Ogólnokształcącego i klas IV Technikum Turystyczno-Gastronomicznego.

Na kilka dni przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły średniej. Uroczystość była okazją do podsumowania i do wyróżnienia najlepszych uczniów.

W tym roku po raz trzeci wręczono nagrodę dla Absolwenta Roku. Jest to najwyższe wyróżnienie, jakie może otrzymać uczeń kończący Małopolską Szkołę Gościnności. Plebiscyt organizowany jest w celu wyłonienia najlepszego absolwenta spośród trzecich klas liceum i czwartych klas technikum.

Intencją Nagrody jest promowanie wśród uczniów wiedzy, aktywnej i twórczej postawy życiowej, dążenia do samodoskonalenia i osiągania wyróżniających wyników w nauce. Kandydat na Absolwenta Roku powinien między innymi osiągać wysokie wyniki w nauce, cechować się nienaganną postawą, wykazywać się osiągnięciami naukowymi, działalnością artystyczną, sportową lub społeczną w czasie nauki w Małopolskiej Szkole Gościnności; reprezentować szkołę w konkursach, olimpiadach, aktywnie angażować się w życie szkoły, wykazywać się inicjatywą.

Tytuł „Absolwenta Roku” przyznaje Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzili w tym roku:

  1. Przedstawiciel Dyrekcji szkoły – wicedyrektor Justyna Jajko
  2. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej  – Wiesława Chruszczewska
  3. Przedstawiciel Rady Rodziców – Stanisław Łabuz
  4. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Aleksander Dziadek
  5. Przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” – Krzysztof Heród
  6. Pedagog Szkolny – Ewa Wróblewska

Do tytułu Absolwent Roku 2016 zostały nominowane następujące osoby:

II Liceum Ogólnokształcące:

Wioletta Starmach

Anna Bystroń

Martyna Rapacz

Margaryta Pustova

Technikum Turystyczno-Gastronomiczne

Maria Soczówka

Edyta Spórna

Absolwentem Roku 2016 II Liceum Ogólnokształcącego została Martyna Rapacz z klasy 3B. 

Absolwentem Roku 2016 Technikum Turystyczno-Gastronomicznego została Maria Soczówka z klasy 4H.

Nagrodę główną – markowe zegarki ufundowała Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”. Dodatkowo na tej cennej nagrodzie widnieje specjalny grawer ‘Absolwent Roku 2016’.

Wszystkim Nominowanym oraz Laureatkom serdecznie gratulujemy.

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook