Absolwent Roku 2015

9 Uczennic nominowanych do tytułu absolwenta roku 2015, zdjęcie na scenieW piątkowe przedpołudnie, 24 kwietnia 2015r. pożegnaliśmy absolwentów klas trzecich II Liceum Ogólnokształcącego i po raz pierwszy absolwentów klas IV Technikum Turystyczno-Gastronomicznego.

Na kilka dni przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły średniej. Uroczystość była okazją do podsumowania i do wyróżnienia najlepszych uczniów.

W tym roku po raz drugi wręczono nagrodę dla Absolwenta Roku. Jest to najwyższe wyróżnienie, jakie może otrzymać uczeń kończący Małopolską Szkołę Gościnności. Plebiscyt organizowany jest w celu wyłonienia najlepszego absolwenta spośród trzecich klas liceum i czwartych klas technikum.

Intencją Nagrody jest promowanie wśród uczniów wiedzy, aktywnej i twórczej postawy życiowej, dążenia do samodoskonalenia i osiągania wyróżniających wyników w nauce. Kandydat na Absolwenta Roku powinien między innymi osiągać wysokie wyniki w nauce, cechować się nienaganną postawą, wykazywać się osiągnięciami naukowymi, działalnością artystyczną, sportową lub społeczną w czasie nauki w Małopolskiej Szkole Gościnności; reprezentować szkołę w konkursach, olimpiadach, aktywnie angażować się w życie szkoły, wykazywać się inicjatywą.

Tytuł „Absolwenta Roku” przyznaje Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzili w tym roku:

  1. Przedstawiciel Dyrekcji szkoły – wicedyrektor Dorota Gabzdyl
  2. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej  – Wiesława Chruszczewska
  3. Przedstawiciel Rady Rodziców – Stanisław Łabuz
  4. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Aleksander Dziadek
  5. Przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” – Krzysztof Heród
  6. Pedagog Szkolny – Ewa Wróblewska

Do tytułu Absolwent Roku 2015 zostały nominowane następujące osoby:

II Liceum Ogólnokształcące:

Monika Sroka

Karolina Gogol

Justyna Kudłacz

Katarzyna Dudek

Blanka Piekarz

Monika Gablankowska

Technikum Turystyczno-Gastronomiczne

Iwona Majda

Angelina Sroka

Natalia Smaciarz

Absolwentki roku 2015 liceum i technikum, zdjęcie na tle czerwonej ściany z logo szkołyAbsolwentem Roku 2015 II Liceum Ogólnokształcącego została Justyna Kudłacz z klasy 3B. 

Absolwentem Roku 2015 Technikum Turystyczno-Gastronomicznego została Iwona Majda z klasy 4H.

Nagrodę główną – markowe zegarki ufundowała Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”. Dodatkowo na tej cennej nagrodzie widnieje specjalny grawer ‘Absolwent Roku 2015’.

Wszystkim Nominowanym oraz Laureatkom serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia: Grzegorz Mleczek

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook