Wykład: pani prof. UEK dr hab. Jadwigi Berbeka

Wykład: pani prof. UEK dr hab. Jadwigi Berbeka

„ROLA ZWIERZĄT W KSZTAŁTOWANIU PRZEŻYĆ TURYSTYCZNYCH”

 

W dniu 28.11.2022 uczniowie klas technikum turystycznego ZS MSG, mieli okazję wysłuchać wykładu pani prof. UEK dr hab. Jadwigi Berbeka, pt. „Znaczenie zwierząt w generowaniu ruchu turystycznego i jego organizacji”.

W czasie wykładu pani Profesor zajęła się tematem wpływu zwierząt na  ruch turystyczny.

„Najwyższą wartość dla turystów ma oglądanie zwierząt w ich naturalnych habitatach. Jako przykłady wymienić można oglądanie dzikich zwierząt podczas specjalnych wypraw noszących nazwę safari (wild games) w Afryce. Najczęściej ma to miejsce na obszarach chronionych: w parkach narodowych i rezerwatach. Jest to w pełni skomercjalizowana forma oglądania, organizowana przez uprawnione (licencjonowane) firmy, które pobierają za usługę wysokie opłaty, dodatkową uiszcza się za wjazd na teren obszaru chronionego”

Zwróciła uwagę na ważną rolę jaką zwierzęta odgrywały w życiu człowieka, jak na przestrzeni wieków zmieniało się jego podejście do zwierząt.

„Zwierzęta historycznie odgrywały w życiu człowieka ważną rolę. W przeszłości umożliwiały zaspokojenie jego egzystencjalnych potrzeb, stanowiąc pożywienie, środek transportu i ochronę bezpieczeństwa. Wraz z rozwojem gospodarczym funkcje te zmieniły charakter, udomowione zwierzęta towarzyszą na co dzień osobom, które się na to decydują, a rolnicy prowadzą hodowlę zwierząt, zaspokajając potrzeby pozostałej części społeczeństwa na mięso i inne produkty pochodzenia zwierzęcego”

Zacytowane fragmenty oraz cały artykuł pt. „Znaczenie zwierząt w generowaniu ruchu turystycznego i jego organizacji”, Pani prof. UEK dr hab. Jadwigi Berbeka, można przeczytać w poniższym linku:

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Ekonomiczne_Problemy_Turystyki/Ekonomiczne_Problemy_Turystyki-r2016-t-n1_(33)/Ekonomiczne_Problemy_Turystyki-r2016-t-n1_(33)-s199-210/Ekonomiczne_Problemy_Turystyki-r2016-t-n1_(33)-s199-210.pdf

 

Pani prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka – pracownik naukowy Katedry Turystyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wykład odbył się w ramach zajęć dla klas technikum o profilu turystycznym.

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook