Szkolny konkurs na najlepiej ubraną klasę

Regulamin konkursu na najlepiej ubraną klasę 
w ZS Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach

 1. Celem konkursu jest zmotywowanie młodzieży do właściwego ubioru w strój galowy podczas eleganckich poniedziałków.
 2. Konkurs jest skierowany do wszystkich klas LO i technikum w ZS MSG i będzie trwał od 29 listopada 2021 do 31.03.2022.
 3. Uczniowie Samorządu Uczniowskiego i osoby z Samorządów Klasowych będą odwiedzać poszczególne klasy 3 razy w miesiącu w poniedziałki i dokonają przeliczenia procentowego ilości osób ubranych w strój galowy.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na początku kwietnia 2022.
 5. Wyniki konkursu zostaną publikowane na stronie szkoły i na szkolnym koncie facebook.
 6. Nagrodami będzie dofinansowanie do wycieczki szkolnej dla najlepiej ubranych klas w wysokości:
    1. miejsce – 1000 zł
    2. miejsce – 700 zł
    3. miejsce – 500 zł
  7. Środki finansowe na wyżej wymienione nagrody są pozyskane z Rady Rodziców działającej przy ZS Małopolska Szkoła Gościnności.
młodzież w stroju szkolnym - granatowej marynarce i białej koszuli
Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook