Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pożegnanie maturzystów

W piątek 28 kwietnia 2023 roku miała miejsce uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz pożegnanie klas maturalnych.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie rozpoczęła się część poświęcona świętu Konstytucji 3 Maja. Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej, zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego.

Pożegnanie maturzystów rozpoczęło się przemówieniami: Pana Dyrektora Andrzeja Pawlikowskiego, który podsumował cztery lata pracy maturzystów, przypomniał o ogromnym zaangażowaniu wychowawców i nauczycieli w przygotowanie swych uczniów do dorosłego życia. Podziękował za wkład czwartoklasistów w pozytywne postrzeganie naszej szkoły i podnoszenie jej poziomu naukowego. Życzył jak najlepszych wyników na maturze oraz dostania się na wymarzone studia. W imieniu Rady Rodziców głos zabrała Pani Aleksandra Orawin, a Samorządu Uczniowskiego Marek Muniak.

Po przemówieniach przyszedł czas na wręczenie przez młodszych kolegów upominków dla wszystkich maturzystów a następnie nagrodzenie uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz wkład w pracę na rzecz społeczności szkolnej. Zostało rozdane ponad 60 świadectw z wyróżnieniem i nagród książkowych. Tą część akademii zakończyło podsumowanie konkursu na Absolwenta Roku liceum ogólnokształcącego i technikum. Zwycięzcami zostali Aneta Żernowska z klasy 4KG oraz Paweł Kowalcze z klasy 4B. Finaliści dostali oprócz dyplomów, pamiątkowe zegarki ufundowane przez Radę Rodziców i Komitet Pomocy Szkole.

Przyszedł w końcu czas na część artystyczną. Koledzy z młodszych klas wykonali utwory i piosenki, które wzruszały maturzystów oraz zebranych gości. Szczególnie wiersz Wiesławy Szymborskiej „Nic dwa razy” w formie piosenki Sanach. Do zaśpiewania piosenek zostali też zaproszeni maturzyści, którzy wyszli na scenę, gdzie ostatni raz jako uczniowie wystąpili przed społecznością szkolną.

Cała uroczystość zakończenia roku szkolnego dla maturzystów została przygotowana przez uczniów pod opieką Pani Ewy Kubas.

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook