Bal Absolwenta MSG

Z okazji obchodów Jubileuszu 60-lecia powstania Naszej Szkoły, Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności serdecznie zaprasza Państwa na Bal Absolwenta, który odbędzie się 24 czerwca 2023 r.

 

Regulamin Balu Absolwenta

Zespół Szkół Małopolska Szkoła Gościnności

Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach

 1. Bal Absolwenta odbędzie się w dniu 24 czerwca 2023 roku w godzinach 19.00 – 5.00.
 1. Organizatorem Balu Absolwenta jest Rada Rodziców przy ZS Małopolska Szkoła Gościnności,
  32-400 Myślenice, ul. Zdrojowa 18.
 1. Bal Absolwenta organizowany jest dla osób, które są pełnoletnie i ukończyły naukę w Zespole Szkół im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach. Uczestnikami mogą być też obecni oraz emerytowani pracownicy szkoły.
 1. Bal Absolwenta odbędzie się w Sali Euforia, ul. Słowackiego 121, 32-400 Myślenice,
  e-mail: sala@salaeuforia.pl.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Balu Absolwenta jest:
  • Wypełnienie i odesłanie zgłoszenia uczestnictwa, w formularzu zgłoszeniowym (załącznik 1), na adres e-mail: balabsolwenta@zsp.edu.pl
  • Uzyskanie akceptacji zgłoszenia od organizatora (informacja dotrze maksymalnie 3 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego
  • Dokonanie wpłaty 190 złotych – (sto dziewięćdziesiąt złotych), w tytule należy wpisać: „Bal Absolwenta”, podać imię i nazwisko uczestnika. W cenę Balu wlicza się: 3 ciepłe posiłki, zimna płyta, ciasta, zimne napoje, kawa herbata, muzyka (DJ)
 1. Wpłatę należy dokonać na rachunek: Rada Rodziców przy ZS Małopolska Szkoła Gościnności, Bank Pekao SA, nr konta 81 1240 5064 1111 0011 1006 1215, 32-400 Myślenice, ul. Zdrojowa 18 (w tytule należy wpisać: Bal Absolwenta, podać imię i nazwisko uczestnika)
 1. Rezygnacja z Balu Absolwenta możliwa jest tylko w formie pisemnej wysłanej na adres: balabsolwenta@zsp.edu.pl
  • na 14 dni przed datą rozpoczęcia Zjazdu Absolwentów zostanie pobrana opłata w wysokości 25%, wpłaconej kwoty
  • na 7 dni przed datą rozpoczęcia Zjazdu Absolwentów zostanie pobrana opłata w wysokości 50%, wpłaconej kwoty
  • w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia „Balu Absolwentów” opłata nie zostanie zwrócona.
 1. Podczas Balu Absolwentów, uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie i nieodpłatne wykorzystywanie przez szkołę wymienionych materiałów do późniejszego ich wykorzystania w celu przygotowania edycji wideo „Balu Absolwenta”, do umieszczania ich w internecie oraz do promowania szkoły. Państwa dane osobowe (wizerunek) osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), oraz przetwarzane będą wyłącznie w celu promocyjnym szkoły.

>>>>>>POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA<<<<<<

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook