Podsumowanie 1 półrocza w ZS MSG w Myślenicach

Ferie zakończone, pierwsze półrocze roku szkolnego 2023/2024 już za nami. Przyszedł czas na podsumowanie osiągnięć i przemyślenia. 1100 uczniów,  ponad 120 nauczycieli, zespół administracji i dyrekcja każdy z osobna i razem, dążyli do osiągnięcia jak najlepszych wyników dla szkoły. Dla wszystkich był to czas ciężkiej ale dającej dużo satysfakcji pracy. Pracy dla zapewnienia bezpiecznych warunków do zdobywania wiedzy, nowych umiejętności i rozwijania zainteresowań.

Na polu dydaktycznym współpraca nauczycieli i uczniów przyniosła wiele radości z sukcesów jakie osiągali indywidualnie i grupowo w czasie:

 • codziennych szkolnych obowiązków
 • nauki w zakładach pracy
 • konkursów i olimpiad.

Dyrekcja i administracja kolejny raz swoją pracą pokazała że ZS MSG działa prężnie i nie spoczął na laurach:

 • zapewnienie bezpiecznych warunków codziennej nauki i pracy w ZS MSG
 • Erasmus+ (pierwszy raz w historii szkoły program praktyk międzynarodowych)
 • Branżowe Centrum Umiejętności (wygrana przez szkołę rywalizacja w Polsce, inwestycja o wartości kilkunastu milionów związana z przebudową i rozbudową obiektów szkoły)
 • remont dachu sali gimnastycznej
 • remont z dociepleniem dachu internatu
 • modernizacja kotłowni (nowe ekologiczne ogrzewanie + fotowoltaika)
 • przygotowywany remont i docieplenie dachu szkoły

 

Uroczystości i inicjatywy szkolne

Rok szkolny 2023/2024 rozpoczął się już w sierpniu Radą Pedagogiczną, zebraniami z rodzicami klas pierwszych i zebraniem z mieszkańcami internatu. Od września cała społeczność szkolna zaczęła kolejny etap swojej nauki, pracy ale także poznawania nowych przyjaciół, zainteresowań a niektórzy stanęli do rywalizacji w wielu projektach edukacyjnych. Wszystkie wydarzenia odbywające się w naszej szkole to owoce pracy uczniów, nauczycieli, administracji i dyrekcji.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września po mszy św. w Kościele p.w. Świętego Franciszka z Asyżu na Zarabiu, blisko 1100 uczniów i 120 nauczycieli Zespołu Szkół Małopolska Szkoła Gościnności rozpoczęli rok szkolny 2023/2024. Podczas uroczystej akademii w auli szkolnej Dyrektor Pan Andrzej Pawlikowski przywitał nauczycieli i uczniów, pogratulował pierwszoklasistom dostania się do wymarzonej szkoły i życzył wszystkim owocnej pracy i samych sukcesów.  Uczniowie klas pierwszych poznali swoich wychowawców i po części artystycznej wszyscy udali się do swoich sal lekcyjnych.

 

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień ten był wyjątkowy dla ZS MSG ze względu na jubileusz 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej oraz uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego i technikum z przekazaniem Pocztu Sztandarowego. Na uroczystą akademie oprócz nauczycieli, pracowników i uczniów jak co roku zaproszeni byli goście i przyjaciele naszej szkoły. Po życzeniach Pana Dyrektora Andrzeja Pawlikowskiego i gości akademia ożyła wierszami i piosenkami w wykonaniu naszych uczniów.

 

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Podczas uroczystej akademii, poprzedzonej patriotyczną wieczornicą wspominaliśmy wydarzenia tamtych dni i heroiczną walkę naszych przodków o wolność ojczyzny.

 

Szkolne Mikołajki

W tym roku Samorząd Uczniowski we współpracy z nauczycielami i uczniami nadał świąteczny charakter temu dniu. Szkoła wypełniła się postaciami mikołajkowymi i innymi związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia. W ramach tego dnia odbył się: charytatywny kiermasz ciast, Orszak Świętego Mikołaja obdarowującego wszystkich słodyczami oraz quiz sprawdzający wiedzę o świętym biskupie Mikołaju. Cały dzień upłynął w atmosferze zabawy, radości i życzliwości.

 

Święta Bożego Narodzenia 2023

W naszej szkole jak co roku zgodnie z tradycją zorganizowane zostały klasowe spotkania wigilijne oraz wigilia szkolna dla nauczycieli oraz pracowników i gości (nauczycieli i pracowników emerytowanych).

Odbyły się także dwie akademie przygotowana przez uczniów w internacie i główna w szkole zakończone wspólnym kolędowaniem. Na koniec każda z obecnych osób otrzymała świąteczny prezent.

 

Kiermasz charytatywny

W dniu 8.02.2024 w Małopolskiej Szkole Gościnności, Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz charytatywny w celu pomocy w leczeniu brata naszej uczennicy. Zgodnie z tradycja Tłustego Czwartku, królowały pączki, faworki oraz inne smakołyki przygotowane przez uczniów. Odbyła się też przyśpieszona przez ferie poczta walentynkowa.

 

Projekty szkolne

 Rekrutacja na praktyki ERASMUS+

Jest to pierwszy tego typu projekt w naszej szkole, w którym uczniowie będą mogli całkowicie bezpłatnie odbyć praktyki zagraniczne. Projekt złożony przez dyrekcję Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ uplasował się na 46 miejscu spośród 447 i uzyskał w całości finansowanie praktyk zagranicznych dla dwóch 15- osobowych grup uczniów z Technikum Turystyczno- Gastronomicznego w Portugalii i Hiszpanii i 4 opiekunów. Agencja Narodowa programu Erasmus+ przyznała naszej szkole kwotę 72.866 euro (ok. 327.000 złotych). W projekcie zaplanowane są praktyki dla wszystkich klas trzecich TTG (turystyka, hotelarstwo, gastronomia) w maju 2024 r. Praktyki mają odbyć się w Maladze (Hiszpania) oraz Setubal nad Oceanem Atlantyckim (Portugalia).

 

Wizyta przygotowawcza Erasmus+

W dniach od 8 do 15 listopada delegacja naszej szkoły odbyła wizytę przygotowawczą w ramach projektu Erasmus+, pt. „mobilni w turystyce” – w Portugalii w celu omówienie najważniejszych kwestii dotyczących organizacji staży zawodowych dla 15 uczniów TTG, ustalenie miejsc praktyk, programu kulturalnego oraz poznanie warunków pobytu.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Małopolska Szkoła Gościnności po raz kolejny znalazła się w gronie placówek, którym przyznano wsparcie finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. uchwalonego przez Radę Ministrów jako program wieloletni, na lata 2021–2025, mającym na celu promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa dzieci i młodzieży poprzez zakup nowości wydawniczych.

Dodatkowo biblioteka będzie podejmować szereg działań, które zgodnie z założeniami Programu mają rozwinąć zainteresowania i wzmocnić aktywność czytelniczą naszych uczniów.

 

Projekty unijne – bezpłatne kursy i szkolenia

Kontynuacją projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, realizowanego z środków UE jest „Zawodowa Małopolska”. W poprzednim projekcie – kursach i szkoleniach wzięło udział 1438 uczestników oraz 490 uczniów na stażach zawodowych w krakowskich hotelach. Wartość zakończonego projektu w latach 2017-2023 wyniosła 3 687 524,22 zł, a na zakupy pomocy dydaktycznych przeznaczono 421 020,19 zł. Projekt „Zawodowa „Małopolska” będzie realizowany w latach 2024-2025, a jego budżet to 1,5 mln złotych. Zaplanowano kursy, szkolenia (w tym nowe propozycje) oraz płatne staże zawodowe. Nowością będą wycieczki zawodoznawcze. Zaplanowano też szereg kolejnych zakupów pomocy dydaktycznych i urządzeń, które są związane z projektem i podniosą standard i efekty kształcenia w formach pozaszkolnych.

Kształcenie osób dorosłych w zawodzie technik usług kosmetycznych

Ruszyła kolejna edycja kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla osób dorosłych FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych w zawodzie technik usług kosmetycznych. Do zajęć przystąpiło 26 osób, które mają szanse na bezpłatne zdobycie nowej kwalifikacji lub przekwalifikowanie się. Nauka potrwa 1,5 roku w trybie zaocznym i zakończy się egzaminami zawodowymi. Popularność zawodu ”kosmetyczki” nie maleje, co świadczy o dużym zainteresowaniu kształceniem w tym zawodzie.

Kolejny wypasiony kurs na bacę i juhasa za nami.

To już trzecia edycja kursu na dyplomowanego bacę czeladnika i juhasa czeladnika, zorganizowana przez MCKZ ZS Małopolska Szkoła Gościnności. Kurs został ukończony egzaminem państwowym praktycznym i teoretycznym, w którym udział wzięło 31. uczestników kursu (20 baców i 11 juhasów).

Projekt został sfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

 

Szef dla Młodych Talentów MAKRO – Nowoczesna Kuchnia Polska 2023 w ZS MSG w Myślenicach

Konkurs kulinarny organizowany przez MAKRO gościł w pracowniach Zespołu Szkół MSG w Myślenicach. Konkurs „Nowoczesna Kuchnia Polska 2023” to okazja dla młodych adeptów sztuki kulinarnej, aby zademonstrować kreatywność i umiejętności w sztuce gotowania.

 

Współpraca MSG z Akademią Piłkarską Wisły

Kolejny rok współpracy ZS MSG z Akademią Piłkarską Wisły Kraków.

 

Branżowe Centrum Umiejętności w Myślenicach

Zespół Szkół Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach znalazło się grupie 120 liderów wytypowanych z tysięcy kandydatów w Polsce, do otwarcia Branżowego Centrum Umiejętności. Ma ono przygotowywać kadry dla branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej w dziedzinie gastronomia i kelnerstwo jako jedyne w Polsce miejsce, w którym będzie można zdobyć wiedzę, umiejętności, a także podnosić kwalifikacje zawodowe młodzieży, dorosłych, kadry dydaktycznej w tej konkretnej dziedzinie. Partnerem w projekcie będą Stowarzyszenie Kucharzy Polskich oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Na ten wielki sukces, wytypowanie naszej szkoły z grona tak licznej grupy kandydatów, miało wpływ m.in. to że Małopolska Szkoła Gościnności posiada odpowiednie zaplecze zarządcze, kadrowe i organizacyjne, doświadczenie związane z prowadzeniem i rozliczaniem projektów inwestycyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych, nakierowanych na rozwój kształcenia zawodowego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych oraz niezbędne zaplecze techniczne i lokalowe, sprzęt oraz pomieszczenia na cele BCU. Koszt adaptacji, rozbudowy pomieszczeń do BCU, zakup wyposażenia pracowni kształcenia praktycznego oraz kursów, wyniesie około 13 milionów złotych.

 

Remont dachu sali gimnastycznej

Remont z dociepleniem dachu internatu

Modernizacja kotłowni (nowe ekologiczne ogrzewanie + fotowoltaika)

Przygotowywany remont i docieplenie dachu szkoły

 

Wycieczki szkolne

Rok szkolny rozpoczął się wycieczkami integracyjnymi klas, wyjazdami turystyczno – krajoznawczymi, poznawczymi i promującymi aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, w piękne regiony Polski Południowej.

Młodzież zwłaszcza klas technikum brała udział w wycieczkach zawodoznawczych związanych z profilem wybranej klasy np. na lotnisko w celu przybliżenia zasad funkcjonowania lotniska, poznanie kluczowych elementów infrastruktury terminalowej czy do wybranych obiektów hotelowych MSH w Krakowie aby zapoznać uczniów z infrastrukturą, ofertą, specyfiką.

 

Wycieczka branżowa „Baza noclegowa w Tatrach Wysokich”

W dniach 5 i 6 luty 2024 r. w ramach wycieczek zawodoznawczych organizowanych przez dyrekcję Zespołu Szkół Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach 44 uczniów klas Technikum Hotelarskiego i Turystycznego wzięło udział w wyjeździe przedmiotowym do hoteli na Słowacji.

Młodzież spotkała się z managerami zwiedzanych hoteli. Uczniowie poznali zasady zarządzania obiektem i pracy na poszczególnych stanowiskach w hotelu. Zwiedzili bazę noclegową: 5-gwiazdkowy hotel Grand Hotel Kempinski, Grandhotel Starý Smokovec 4-gwiazdkowy, Hotel Satel: 3-gwiazdkowy hotel w centrum Popradu, w którym młodzież zapoznała się z ofertą obiektu, nocując i korzystając z serwowanych posiłków. Uczniowie korzystali także z atrakcji i walorów turystycznych, które oferują Tatry Wysokie.

 

Zawodoznawczy wyjazd do Wiednia

W dniach od 30 listopada do 1 grudnia, 58 uczniów MSG po raz kolejny, w ramach wycieczek organizowanych przez dyrekcję szkoły uczestniczyło w zawodoznawczym wyjeździe zagranicznym, tym razem do Wiednia. Zwiedzali i poznawali miejsca historycznye i kulturalnye stolicy Austrii, obserwowali pracę pilota, kierowców i przewodnika turystycznego. Główną atrakcją wyjazdu był Jarmark Bożonarodzeniowy.

 

STRIEZELMARKT – MAGICZNY JARMARK BOŻONARODZENIOWY W DREŹNIE

Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wygląda jarmark bożonarodzeniowy w Dreźnie,

Młodzież z Tytusa mogła poczuć klimat zbliżających się świąt i zachwycać się przepięknie przystrojonym miastem. Oprócz wizyty na jarmarku młodzież z naszej szkoły miała okazję podziwiać zabytki przepięknej ,,Drezdeńskiej Starówki” oraz zwiedzić kompleks pałacowy ,,Zwinger”.

 

Młodzież ZS MSG w swoim wolnym czasie, pod okiem nauczyciel rozwijania wrażliwości na sztukę teatralną poprzez udział w wyjazdach do teatrów min. Teatru Słowackiego czy przygotowany wyjazd do Teatru Ludowego.

 

Sukcesy

Za sukcesami ZS MSG stali zawsze nasi nauczyciele i uczniowie dla których dobry wynik jest wielką satysfakcją z wykonanej pracy. Pedagodzy za swoje wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymali nagrody, wyróżnienia oraz akty nadania awansu zawodowego.

Uczniowie zdobywali wysokie miejsca w konkursach, olimpiadach oraz nagrody za wyniki w nauce w postaci różnych stypendiów.

 

Europejski Dzień Języków

30 września nasi uczniowie zabłysnęli wiedzą i uplasowali się na czele wędrownych oratorów, wygrali grę miejską „Ostatnie Słowo” organizowaną w Krakowie w ramach Europejskiego Dnia Języków. Pięcioosobowa ekipa perfekcyjnie uporała się ze wszystkimi wyzwaniami jak i zagwozdkami logiczno – językowymi przygotowanymi z pietyzmem przez instytuty językowe.

 

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów MSG

Dnia 8 grudnia 2023 roku w Auli Głównej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej. Stypendystami za promocję z wyróżnieniem do następnej klasy, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole oraz wykazują szczególne uzdolnienia w Zespole Szkół Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach zostały dwie uczennice.

 

Finał Konkursu Barmańskiego

W dniu 6 grudnia w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznym w Warszawie odbyła się 8 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Barmańskiego MONIN JUNIOR CUP 2023. Reprezentantem naszej szkoły był uczeń klasy Technikum Turystyczno–Gastronomicznego, który uplasował się na wysokim 9 miejscu.

 

Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund

15 listopada 2023r. blisko 2,5 tysiąca uczniów z całej Polski zmierzyło się z zadaniami Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Deutschfreund. Z naszej szkoły startowało 51 uczniów. Aż 3 uczniów z naszej szkoły zajęło wysokie miejsca: 1, 5, i 11 w językowej rozgrywce.

 

Konkurs Wiedzy Krajoznawczej o Słowacji

W VI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Krajoznawczej o Republice Słowackiej zorganizowanym przez  Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Nasi uczniowie zajęli 2, 4 i 7 miejsce. Zajęcie drugiego miejsca gwarantuje indeks na studiach na dowolnie wybranym kierunku studiów  prowadzonych w Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi oraz Instytucie Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej (Geografia, Ekoturystyka, Turystyka i Rekreacja).

 

English High Flier 2023

W dniu 7.12.2023 w naszej szkole odbył się konkurs English High Flier. Wysokie miejsca w województwie 6, 9 zajęli nasi uczniowie

 

XV edycja Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

W dniu 8 stycznia 2024 r. po raz kolejny w Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach został przeprowadzony etap okręgowy XV Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Do finału etapu centralnego zakwalifikowało się 30 najlepszych uczniów z Polski. W śród nich dwie nasze 2 uczennice.

 

Sukcesy uczniów w olimpiadach Wiedzy o Społeczeństwie

03.02.2024 roku odbyły się okręgowe zawodowy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Do etapu centralnego Olimpiady, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w kwietniu 2024 roku zakwalifikował się na 3 miejscu nasz uczeń.

 

Olimpiada Wiedzy o Mediach

Do etapu centralnego z Olimpiady o Mediach, który odbędzie się w marcu 2024 na Uniwersytecie Warszawskim zakwalifikowała się uczennica ZS MSG

 

Sportowy sukces MSG

27 października 2023 w Wieliczce, odbyły się uroczystości 70-lecia Działalności Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego. W trakcie uroczystości zostały wręczone nagrody w klasyfikacji szkół ponadpodstawowych w ramach Małopolskiej Licealiady Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2022/2023. Uczniowie naszej szkoły zajęli IV miejsce wśród wszystkich szkół średnich w Małopolsce.

 

Powiatowa licealiada – piłka ręczna dziewcząt i chłopców

W dniu 25.01.2024 reprezentantki naszej szkoły zajęły 2miejsce a chłopcy zdobyli 1 miejsce.

 

Powiatowa licealiada – narciarstwo alpejskie dziewcząt i chłopców

W dniu 22.01.2024 uczniowie reprezentujący ZS MSG uplasowali się na wysokich miejscach: 1, 4, 7, 8.

 

Powiatowa licealiada – pływanie dziewcząt i chłopców

Podczas zawodów w dniu 11.01.2024 nasi uczniowie zdobyli wysokie miejsca z kwalifikacją do następnej rundy.

 

Powiatowa licealiada – Koszykówka 3×3 dziewcząt i chłopców

27.10.2023 reprezentacja uczennic ZS MSG zajęła 5 miejsce.

 

Powiatowa Licealiada w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców

W dniu 05.10.2023 podczas zawodów reprezentantki i reprezentanci ZS MSG zdobyli 1 miejsce

 

Szef dla Młodych Talentów MAKRO

Podczas konkursu „Nowoczesna Kuchnia Polska 2023” dla młodych adeptów sztuki kulinarnej, dwoje naszych uczniów  wywalczyło udział w finale, programie edukacyjnym Szef dla Młodych Talentów edycja 2023/2024 organizowanym przez Maro, i od października do lutego dwa razy w miesiącu uczestniczyć będą w szkoleniach kulinarnych w Krakowie, w siedzibie Akademii Inspiracji MAKRO. W finale konkursu „Nowoczesna Kuchnia Polska 2023 ” będą reprezentować nie tylko siebie, ale także naszą szkołę i region.

 

Złoto dla Technikum w rankingu Perspektywy 2024

Po raz kolejny nasze technikum znalazło się w elitarnej grupie szkół ze ZŁOTĄ TARCZĄ PERSPEKTYW 2024, a Liceum Ogólnokształcące ZS MSG w Myślenicach zdobyło BRĄZOWĄ TARCZĘ PERSPEKTYWY 2024. Do tego przyczynił się duży sukces w zdawalności zeszłorocznego egzaminu maturalnego:

 • 100% naszych ubiegłorocznych absolwentów LO zdało maturę
 • 100% uczniów Technikum zdało egzaminy zawodowe

 

 

Sukcesy pierwszego półrocza Zespołu Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach to nie przypadek – powstał dzięki rzetelnej i konsekwentnej pracy administracji, dyrekcji, nauczycieli i przede wszystkim uczniów. Daje on nam radość i stanowi zobowiązanie do jeszcze lepszej pracy.

 

ZS MSG w Myślenicach jest miejscem gdzie wszyscy którzy w niej się uczą i pracują, oraz posyłają tam swoje dzieci mogą liczyć na uczciwe warunki pracy, dostępu do zdobywania wiedzy i bezpieczeństwa. Utrudnienia z jakimi spotyka się dzisiejsza edukacja są znane wszystkim jej uczestnikom, a szkoła musi je rozwiązywać, dążyć do stworzenia optymalnych warunków nauki i bezpieczeństwa. Dziękujemy wszystkim przyjaciołom za pomoc, życzliwe słowa i za merytoryczne uwagi związane z głównymi zadaniami jakie stoją przed szkołą.

 

Przed Małopolską Szkoła Gościnności kolejny semestr wiosenny z maturami, egzaminami, rekrutacją i inwestycjami. Starujemy do pracy pełnym składem nauczycieli i pracowników i z wielkim zapałem, gotowi stawiać czoło nowym wyzwaniom.

 

Za pracę na rzecz społeczności szkolnej.

Gratulujemy i dziękujemy uczniom.

Dziękujemy nauczycielom za pasję, mistrzostwo i skuteczność.

Dziękujemy wszystkim pracownikom szkoły za zaangażowanie.

Wyrażamy wdzięczność wszystkim życzliwym: Rodzicom i Przyjaciołom Szkoły!

 

Zdobywamy laury ale na nich nie spoczywamy.

 

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook