• Początek
  • Aktualności
  • Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach z sukcesem przeszkoliła 18 baców i 15 juhasów

Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach z sukcesem przeszkoliła 18 baców i 15 juhasów

Dużym zainteresowaniem cieszyły się kursy na dyplomowanego bacę czeladnika oraz dyplomowanego juhasa czeladnika, w których wzięło udział 33 uczestników, 15 kandydatów na juhasów oraz 18 na baców.

Kurs obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne. Kandydaci na juhasów pod okiem doświadczonych baców odbyli dodatkowo 150 godzinny staż zawodowy na bacówkach w okresie letnim, za który otrzymali stypendium stażowe. Staż miał za zadanie zweryfikowanie dotychczasowej wiedzy i umiejętności oraz ich uzupełnienie.

Zwieńczeniem kursu był egzamin praktyczny w naturalnych warunkach na bacówce u Pana Krzysztofa Łasia w Białce Tatrzańskiej oraz na pastwisku pod okiem komisji egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości z Katowic. Po egzaminie praktycznym przyszedł czas na egzamin teoretyczny przeprowadzony w Małopolskiej Szkole Gościnności, który składał się z pisemnego testu oraz części ustnej.

Projekt został sfinansowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego i miał na celu kultywowanie tradycji pasterskich, nadanie prestiżu i podniesienia rangi zawodów, jak również uwierzytelnia w środowisku zawodu poprzez uzyskanie państwowego świadectwa zawodowego. Wartością dodaną zrealizowanych kursów przez MSG jest ciągłe pogłębianie wiedzy w tym obszarze oraz podkreślanie znaczenia ekologii w regionie.

Podczas II Międzynarodowej Konferencji Kultury Wołoskiej w Ochotnicy Dolnej absolwenci kursu otrzymali z rąk Pani Iwony Gibas, członka Zarządu Województwa Małopolskiego oraz dyrektora MSG Andrzej Pawlikowskiego zaświadczenia ukończenia kursu.

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook