REKRUTACJA 2021

KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2021/2022

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

klasarozszerzenieprzedmioty realizowane w zakresie rozszerzonymliczba klasliczba miejsc
AAjęzyk angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie132
BB1język angielski, matematyka, informatyka116
B2język angielski, matematyka, geografia16
CCjęzyk angielski, biologia, chemia 132
DD1oddział sportowy, specjalność – piłka nożna*
język angielski, geografia
111
D2oddział sportowy, specjalność – piłka nożna*
język angielski, biologia
11

*obowiązuje próba sprawności fizycznej

otwarta książka

Przedmioty  zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie + zajęcia z pisarstwa

Klasa humanistyczna stworzona została z myślą o uczniu, który posiada szerokie zainteresowania humanistyczne. Nauka w tej klasie służy rozwijaniu uzdolnień literackich, artystycznych i przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym. Jako absolwent klasy pisarsko-społecznej, młody człowiek jest przygotowany do studiowania na następujących kierunkach: polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo, psychologia, pedagogika, filozofia, filologie obce, stosunki międzynarodowe, prawo, politologia, socjologia, dziennikarstwo.

Dodatkowym atutem nauki w tej klasie jest uczestnictwo w zajęciach pisarskich z autorką opowiadań science – fiction oraz powieści kryminalnych – panią Katarzyną Żak.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka, informatyka

Klasa matematyczno –  informatyczna przeznaczona dla młodzieży, która swoją przyszłość zawodową pragnie usadowić na fundamentach związanych z matematyką i informatyką. Nauka w profilu matematyczno – informatycznym sprzyja korelacji różnych dziedzin wiedzy, eksponuje ścisły (matematyczny) opis zjawisk podczas nauki przedmiotów przyrodniczych, pozwala na dokładniejsze omawianie procesu rozwoju nauki i techniki. Absolwenci klasy matematyczno -informatycznej posiadają umiejętności logicznego myślenia, analizy i syntezy problemów, dokładności, konsekwencji w działaniu. Młodzi, których fascynuje świat nowoczesnych technologii, mają otwarty, ścisły umysł i chcą jeszcze lepiej zrozumieć prawa rządzące naszym światem a w przyszłości móc świadomie projektować jego zmiany.

 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka, geografia

Klasa matematyczno – geograficzna jest odpowiednia dla osób, które cechuje postawa przedsiębiorcza, zainteresowanie ekonomicznymi problemami współczesnego świata, predyspozycje kierownicze i organizacyjne. Jest to profil odpowiadający uczniom ze zdolnościami matematycznymi, którzy analizując świat społecznych zależności, patrzą nań przez pryzmat liczb. Jako absolwent uczeń ma prawo wyboru różnych kierunków studiów, m.in.: matematyka, geografia, ekonomia, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, górnictwo, geologia, gospodarka przestrzenna, marketing i zarządzanie itp.

Przedmioty  w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia, chemia

Klasa o profilu biologiczno – chemicznym jest dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami przyrodniczymi i medycznymi. Uczniowie klasy biologiczno – chemicznej realizują w zakresie rozszerzonym biologię, chemię i język angielski. Zajęcia w tej klasie prowadzone będą aktywizującymi metodami, w których wdrożenie wiedzy teoretycznej wspomagane będzie ćwiczeniami laboratoryjnymi, a dodatkowe wsparcie w postaci zwiększonej ilości godzin języka angielskiego umożliwi naszym uczniom sprawne odnalezienie się w świecie nauki. Jako absolwent uczeń ma prawo wyboru różnych kierunków studiów, m.in.: medycyna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, zdrowie publiczne, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, leśnictwo, weterynaria, dietetyka, biologia, chemia, oceanografia

MIKROSKOP

WYKORZYSTUJEMY DOŚWIADCZENIE PROFESJONALISTÓW

Piłka nożna na trawie
Przedmioty w zakresie rozszerzonym – język angielski, geografia lub biologia. Klasa pod patronatem TS WISŁA KRAKÓW

Warunkiem uczęszczania do tej klasy jest próba sprawności fizycznej.

Klasa sportowa jest przeznaczona dla uczniów , których pasją jest piłka nożna. Klasa sportowo – biologiczna – jest odpowiedzią na zainteresowanie ze strony lokalnego środowiska piłkarskiego (Klub Wisła Kraków  oraz Akademia Piłkarska Wisły Kraków) które pragnie kształcić swoich zawodników w naszej szkole. Profil ten  ma zapewnić zawodnikom jak najlepsze wykształcenie ogólne i przygotowanie do egzaminów maturalnych równolegle z rozwijaniem umiejętności w zakresie piłki nożnej. Jako absolwent tego profilu uczeń prawo wyboru studiów na kierunkach związanych z wychowaniem fizycznym.

*ostateczna decyzja o uruchomieniu oddziału zostanie podjeta do 17 maja 2021.

TECHNIKUM TURYSTYCZNO – GASTRONOMICZNE

KlasaZawódPrzedmioty realizowane

w zakresie rozszerzonym
Liczba klasLiczba miejsc


G
G1 – Technik żywienia
i usług gastronomicznych

G2 – Technik żywienia
i usług gastronomicznych
o specjalności
dietetyka i fitness**


język angielski

1
16
16


H
H1 – Technik hotelarstwa

H2 – Technik hotelarstwa
o specjalności
wellness i SPA**


język angielski

1
1616

T

Technik organizacji turystyki

język angielski

1

32

 ** grupa z rozszerzoną liczbą godzin przedmiotów zawodowych odpowiadających danej specjalności (2 godziny tygodniowo)

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski

Technik żywienia i usług gastronomicznych to kierunek adresowany do osób dbających o zdrowy tryb życia oraz lubiących kontakt z ludźmi i przygody ze sztuką kulinarną.  Kierunek kształci specjalistów w zakresie organizacji żywienia w zakładach gastronomicznych takich jak np. restauracje, stołówki, internaty, hotele.

Absolwent jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. Posługuje się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną posiłków. Układa menu codzienne i okolicznościowe. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu.

kucharze gotujący w restauracji z otwartym zapleczem kuchennym

Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu, poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal konsumpcyjnych.

 

MAMY WSPARCIE AKADEMICKIE WYDZIAŁU TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI UNIWERSYTETU ROLNICZEGO
W KRAKOWIE

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski. 

Wychodząc naprzeciw dynamicznie rozwijającym się trendom wzbogaciliśmy naszą ofertę edukacyjną o innowacyjny kierunek- Technik żywienia i usług gastronomicznych o specjalności dietetyka i fitness,  który daje solidny zawód i dodatkowe umiejętności niezbędne na rynku pracy. Klasa pod patronatem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie/Wydział Technologii Żywności.

Kierunek skierowany do uczniów,  którzy oprócz przygotowywania potraw i napojów, chcą również poznać tajniki dietetyki i edukacji zdrowotnej. Jako propagatorzy  aktywnego trybu życia i zdrowego odżywiania pragną motywować innych do zmiany niezdrowych przyzwyczajeń żywieniowych i zarażać pozytywną energią.

 

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w restauracjach, kawiarniach, hotelach, firmach cateringowych, na stanowiskach związanych z organizacją i aranżacją gastronomii, a ponadto w klubach fitness, w instytucjach zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwa żywności, w obiektach zajmujących się  poradnictwem dietetycznym itp.

 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski

Technik hotelarstwa to zawód dla uczniów, którzy zainteresowani są pracą w renomowanych hotelach w Polsce i za granicą, lubią pracę z ludźmi, cenią różnorodność i wyzwania, chcą awansować i  rozwijać się oraz są ciekawe świata.

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba pięter, gastronomia, usługi komplementarne), ponadto zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich na potrzeby prowadzonych zadań przez organy administracji samorządowej oraz branżowych organizacji i stowarzyszeń.

Absolwenci tego kierunku znajdują pracę w różnych działach usługowych hoteli, pensjonatów, domów wczasowych, schronisk, sanatoriów, biur podróży, na stanowiskach związanych z hotelarstwem i turystyką.

kamienie ułożone na piasku na tle morza

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski

Innowacyjny kierunek, dzięki któremu uczniowie zyskują tytuł technika hotelarstwa i poszerzoną wiedzę  zakresu funkcjonowania sektora Spa&Wellness. Uczęszczając do tej klasy, uczniowie zapoznają się z charakterystyką rynku SPA na świecie i w Polsce, kolejnymi etapami tworzenia samodzielnych oraz hotelowych centrum SPA i Wellness, przygotowaniem oferty oraz funkcjonowaniem wymieniowych ośrodków w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Ponadto, uczniowie zdobywają wiedzę o stosowanych współcześnie zabiegach odnowy biologicznej oraz SPA w hotelach, gabinetach odnowy biologicznej wraz z umiejętnością planowania i zastosowania zabiegów służących intensyfikacji wypoczynku, poprawy wyglądu oraz samopoczucia organizmu człowieka.

Absolwenci tej klasy mogą realizować się zawodowo w różnych działach usługowych hoteli, pensjonatów, domów wczasowych, schronisk, sanatoriów, biur podróży, na stanowiskach związanych z hotelarstwem i turystyką, a ponadto w obiektach Wellness i SPA, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w obiektach zajmujących się rekreacją ruchową, odnową biologiczną itp.

 

NASZYM PARTNEREM STRATEGICZNYM W PRAKTYCZNEJ NAUCE ZAWODU JEST ACCORINVEST
– GRUPA HOTELOWA ORBIS/ACCOR

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski

Technik organizacji turystyki – to zawód stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać marzenia swoje i innych o podróżach. Do zadań technika organizacji turystyki należy kompleksowa obsługa klienta w zakresie przyjmowania zleceń, programowania i kalkulowania kosztów imprez turystycznych, czuwania nad prawidłową realizacją zamawianych usług, udzielania informacji o atrakcjach turystycznych oraz dbania o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa.

Absolwenci tego kierunku zatrudniani są w biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną, w biurach organizacji kongresów i konferencji, w branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych), mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą jako organizatorzy turystyki lub agenci turystyczni. Jest to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach: turystyka, marketing, zarządzanie, rekreacja, hotelarstwo itp

BRĄZOWA WALIZKA NA NIEBIESKIM TLE

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.                 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, z wyłączeniem kandydatów do oddziału sportowego.od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
do godz.15.00
3-5 sierpnia 2021 r.
2.                 Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w której dla kandydatów przeprowadza się próby sprawności fizycznej (oddział sportowy).17-31 maja 2021 r.
do godz.15.00
3-5 sierpnia 2021 r.
3.                 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00
4.                 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznejdo 14 maja 2021 r.
5.                 Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną prób sprawności fizycznej8 czerwca 2021 r.
II termin 22 czerwca 2021 r.
10 sierpnia 2021 r.
6.                 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej. I termin do 17 czerwca 2021 r.
II termin do 9 lipca 2021 r.
do 13 sierpnia 2021 r.
7.                 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.do 14 lipca 2021 r. 5 sierpnia 2021 r.
8.                 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.do 21 lipca 2021 r.13 sierpnia 2021 r.
9.                 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021 r.
10.             Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie. od 17 maja 2021 r.
do 26 lipca 2021 r.
3-13 sierpnia 2021 r.
11.             Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
– zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
 23-30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00
 17-20 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00
12.             Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 sierpnia 2021 r.
do godz.14.00
23 sierpnia 2021 r.

Grafiki: www.pixabay.com

STUDIO REKRUTACYJNE – WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook