• Początek
  • Aktualności
  • Dietetyka i fitness z Wydziałem Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Tylko u nas!

Dietetyka i fitness z Wydziałem Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Tylko u nas!

czworo ludzi na tle rollupów

Nawiązanie współpracy z Wydziałem Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej szkoły. Dzięki indywidualnie opracowanemu programowi nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych, przygotowanemu przez pracownika akademickiego UR, panią dr Gabrielę Zięć,  wprowadzona specjalność – dietetyka i fitness – nie jest tylko atrakcyjną marketingowo innowacją, ale ma również solidne podstawy merytoryczne. Uczniowie zrekrutowani do klasy objętej patronatem Wydziału Technologii Żywności UR zdobywają od września 2020 roku poszerzoną wiedzę,  a kiedy pandemia wygaśnie będą mieć dostęp do laboratoriów i warsztatów prowadzonych przez WTŻ UR. Dodatkowo, w ciągu 5-letniej nauki w naszej szkole będą mieli okazję zapoznać się i oswoić z ofertą przyjaznego uniwersytetu, co rokuje wyższy odsetek uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych.

Obecna pandemiczna sytuacja szczególnie wyraźnie pokazuje wagę zdrowego stylu życia i jego wpływu na kondycję zarówno fizyczną, jak i psychiczną ludzi. 

Edukacja przyszłych kadr mających wpływ na nasze samopoczucie oraz kształtowanie właściwych wzorców codziennego funkcjonowania jest niezwykle ważna. Zbilansowana dieta oraz ruch są kluczowe dla utrzymania równowagi zdrowotnej, a absolwenci kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych o specjalności dietetyka i fitness podstawy niezbędnej akademickiej wiedzy zdobywają już na poziomie szkoły średniej właśnie dzięki nawiązanej współpracy.

Choć do wymiany podpisów na dokumencie porozumienia przez pandemiczne utrudnienia doszło dopiero wczoraj, jego postanowienia z powodzeniem realizowane są już od września 2020 roku.

Uroczyste spotkanie z Rektorem Uniwersytetu Rolniczego,   dr. hab. inż. Sylwestrem Taborem, prof. UR, Dziekanem Wydziału Technologii Żywności, prof. dr hab. Aleksandrą Dudą-Chodak oraz Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego panią Martą Malec – Lech było doskonałą okazją dla dyrekcji ZS MSG, by omówić zalety zawiązanej współpracy i korzyści jakie niesie ze sobą zarówno dla młodzieży Małopolskiej Szkoły Gościnności jak i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Cieszymy się, że możemy mieć swój mały wkład w propagowanie zdrowego stylu życia i równocześnie ułatwiać młodzieży dostęp do szkolnictwa wyższego. Wiedza o żywieniu i żywności jest bardzo ważna i równocześnie budzi spore zainteresowanie wśród uczniów Małopolskiej Szkoły Gościnności – mówił podczas spotkania dyrektor szkoły, Jerzy Niedenthal. Dowodem na to są liczne sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach dotyczących tej tematyki osiągane przez naszych uczniów. Tylko w ostatnim czasie zyskaliśmy dwie finalistki olmpiad – Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu oraz Olimpiady Wiedzy o Żywności – podkreślał Jerzy Niedenthal.

Pierwszy rocznik specjalistów od zdrowego stylu życia dojrzewa, by służyć nam pomocą w niedalekiej przyszłości. Do kolejnej klasy o specjalności dietetyka i fitness rekrutacja rozpocznie się wkrótce.

Fot. Adrianna Hudaszek – Olszowska

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook