Absolwent Roku 2014

5 Uczennic nominowanych do tytułu absolwenta roku 2014Nagroda dla Absolwent Roku jest najwyższym wyróżnieniem jakie może otrzymać uczeń kończący Małopolską Szkołę Gościnności w Myślenicach. Plebiscyt organizowany jest w celu wyłonienia najlepszego absolwenta spośród trzecich klas liceum (a od przyszłego roku także czwartych klas technikum) Małopolskiej Szkoły Gościnności. W tym roku został przeprowadzony po raz pierwszy.

Intencją Nagrody jest promowanie wśród uczniów wiedzy, aktywnej i twórczej postawy życiowej, dążenia do samodoskonalenia i osiągania wyróżniających wyników w nauce.

Kandydat na Absolwenta Roku powinien między innymi osiągać wysokie wyniki w nauce, cechować się nienaganną postawą, wykazywać się osiągnięciami naukowymi, działalnością artystyczną, sportową lub społeczną w czasie nauki w Małopolskiej Szkole Gościnności; reprezentować szkołę w konkursach, olimpiadach, aktywnie angażować się w życie szkoły, wykazywać się inicjatywą.

Tytuł „Absolwenta Roku” przyznaje Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzili w tym roku:

  1. Przedstawiciel Dyrekcji szkoły – wicedyrektor  J. Jajko
  2. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej  – W. Chruszczewska
  3. Przedstawiciel Rady Rodziców –  S. Łabuz
  4. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – A. Biel
  5. Przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” – K. Heród
  6. Pedagog Szkolny – E. Wróblewska

Do tytułu Absolwent Roku 2014 zostały nominowane następujące osoby:

Justyna Jawor

Agnieszka Wałęga

Dominika Suder

Beata   Różycka

Katarzyna Szczepaniec

Po wnikliwej analizie zgłoszonych wniosków przez Kapitułę,  najwyższą ilość punktów i tytuł ABSOLWENTA ROKU 2014  Małopolskiej Szkoły Gościnności uzyskała…. Beata Różycka!

Nagrodę główną – markowy zegarek ufundowała Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie dla szkoły Małopolska. Dodatkowo na tej cennej nagrodzie widnieje specjalny grawer ‘Absolwent Roku 2014’.

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpiło w dniu 25 kwietnia w trakcie zakończenia roku klas trzecich II Liceum Ogólnokształcącego, w którym uczestniczyli między innymi pani Joanna Bobowska – Poseł na Sejm RP oraz pan Dariusz Styrna – Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego.

Wszystkim Nominowanym oraz Laureatce serdecznie gratulujemy.

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook