29 Konkurs Literacki o Złoty Syfon Stowarzyszenia Żywych Poetów

widok na zeszyt rozłożony na kolanach i dłoń z długopisemKlub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów” z Brzegu ogłasza 29. KONKURS LITERACKI O LAUR czyli ZŁOTY SYFON STOWARZYSZENIA ŻYWYCH POETÓW BRZEG 2020. Prace można nadsyłać do dnia 15 września 2020 (liczy się data stempla pocztowego).

Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto wypełnia warunki regulaminu.

Konkurs odbędzie się w kategorii poezja. Tematyka i forma nadsyłanych prac jest dowolna.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w 3 kopiach w terminie do dnia 15 września 2020 (liczy się data stempla pocztowego) na adres: K. I. T. „STOWARZYSZENIE ŻYWYCH POETÓW”, MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRZEGU, UL. JANA PAWŁA II 5(NISZA), z dopiskiem: 29 KONKURS O LAUR SŻP.

W jury zasiądą laureaci poprzednich edycji konkursu, a laureaci tegorocznej edycji zasiądą w jury przyszłorocznej edycji.

Zestawy prosimy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem, przesłać szczegółowe dane autora. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora.

Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane w prasie literackiej, drukach zwartych, prasie ogólnopolskiej.

Zgłoszenia nie spełniające regulaminowych wymogów będą dyskwalifikowane.
O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, internetowo, telefonicznie lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.

Łączna kwota nagród do podziału przez jury wynosi nie mniej niż 2500 złotych.

Wręczenie nagród, pod postacią „Złotych Syfonów” oraz wkładów pieniężnych do skarbonek-świnek, odbędzie się w trakcie 22. KONFRONTACJI LITERACKICH „SYFON „, które odbędą się w Brzegu w dnach 22-25 października 2020. Laureaci A.D. 2020 zostaną zaproszeni do prac jury w roku 2021. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych tekstów oraz tekstów wybitnie nienagrodzonych.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia, na profilu Stowarzyszenia w serwisie Facebook a także pod adresem e-mail: kit_szp@wp.pl

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook