Zapraszamy do udziału w olimpiadach

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW MSG DO UDZIAŁU W ZAWODOWYCH OLIMPIADACH

Zakres tematyczny tegorocznych branżowych olimpiad, ma na celu pokazanie nowoczesnych rozwiązań, innowacji stosowanych w branży hotelarskiej oraz gastronomicznej. Udział w olimpiadzie to nie tylko możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności, ale także szansa na własny rozwój.


XV Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej
tytuł przewodni:
Turystyka biznesowa – hotele z motywem przewodnim

 

Szczegóły: www.hotelarskaolimpiada.byd.pl/id,1/witamy

Tegoroczny terminarz Olimpiady przedstawia się następująco:

I etap (szkolny) – do 10.10.2023 r. dokładny termin zostanie podany uczestnikom

II etap (okręgowy) – 08.01.2024 r.

III etap (centralny) – 18.03- 20.03.2024 r.


II Olimpiada Umiejętności Hotelarskich

hasło edycji: Sukces w hotelarstwie to też odkrywanie potrzeb gościa biznesowego

 

Szczegóły: www.sgh.waw.pl/kgs/olimpiada-umiejetnosci-hotelarskich

Tegoroczny terminarz Olimpiady przedstawia się następująco:

I etap (szkolny) – 25 października 2023 r. godz. 12.00

II etap (okręgowy) – 13 grudnia 2023 r. godz. 12.00

III etap (centralny) –  25-27 marca 2024 r.


Chęć udziału w etapie szkolnym proszę zgłaszać do nauczycieli zawodu do dnia 09.10.2023 r, lub bezpośrednio do Pani Kariny Chlebda osobiście bądź poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook