Wydanie świadectw dojrzałości

wydawanie świadectw dojrzałości

Wydanie absolwentom świadectw dojrzałości odbędzie się w dniu 09 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 14:00 w sali 104.
Świadectwo należy odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. Absolwenci mogą upoważnić w tej sprawie inną osobę. W związku z tym osoba odbierająca świadectwo jest zobowiązana okazać upoważnienie i dokument potwierdzający tożsamość.

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook