Tytuł ABSOLWENTA ROKU 2021 przyznano…

czapka absolwenta, książka i dyplom przewiązany czerwoną wstążką, położone na drewnianym stoleNagroda dla Absolwent Roku jest najwyższym wyróżnieniem jakie może otrzymać uczeń kończący Małopolską Szkołę Gościnności w Myślenicach. W tym roku konkurs został przeprowadzony po raz ósmy.

Kandydat na Absolwenta Roku powinien między innymi osiągać wysokie wyniki w nauce, cechować się nienaganną postawą, wykazywać się osiągnięciami naukowymi, działalnością artystyczną, sportową lub społeczną w czasie nauki w Małopolskiej Szkole Gościnności; reprezentować szkołę w konkursach, olimpiadach, aktywnie angażować się w życie szkoły, wykazywać się inicjatywą.

Tytuł „Absolwenta Roku” przyznaje Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzili w tym roku:

  1. Przedstawiciel Dyrekcji szkoły – wicedyrektor  Anna Ambroży
  2. Przedstawiciel Rady Rodziców –  Angelika Latosiewicz
  3. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Justyna Piechnik, Helena Gądek, Urszula Kawa
  4. Przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” – Agnieszka Maciuszek
  5. Pedagog Szkolny – Małgorzata Jamrozik

Do tytułu Absolwenta Roku 2021 zostały nominowane następujące osoby:

II Liceum Ogólnokształcące:

Weronika Markus 3A

Maciej Dybała 3B

Łucja Maślerz 3B

Karolina Matoga 3B

Barbara Żurek 3C

Zuzanna Wątor 3C

Technikum Turystyczno – Gastronomiczne

Paulina Burkat 4G

Izabela Latoń 4G

Gabriela Dróżdż 4H

Patrycja Pobożniak 4H

Anna Swałtek 4H

Bernadetta Szczypka 4K

Maciej Banik 4T

Natalia Bierówka 4T

Brygida Burkat 4T

Klaudia Sroka 4T

Po wnikliwej analizie zgłoszonych wniosków przez Kapitułę, najwyższą ilość punktów i tytuł ABSOLWENTA ROKU 2021  Małopolskiej Szkoły Gościnności otrzymały…

Weronika Markus i Paulina Burkat

Wszystkim Nominowanym oraz Laureatkom serdecznie gratulujemy.


nominowana w konkursie Absolwent roku. Kobieta z długimi blond włosami w białej koszuli i granatowej marynarceWeronika Markus 3A

Wysoka średnia ocen z wszystkich lat nauki i wzorowa postawa uczniowska

Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie etap centralny, tytuł finalisty (z powodu pandemii był to najwyższy możliwy do uzyskania tytuł)

Olimpiada Prawna etap wojewódzki

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie etap wojewódzki

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym etap wojewódzki

Reprezentantka klubu sportowego Professional Dance Sport na turniejach tanecznych.

Udział w projekcie w ramach Olimpiady „Zwolnieni z teorii”

Aktywna działalność na rzecz szkoły


Paulina Burkat 4Gnominowana w konkursie Absolwent roku. Kobieta w okularach z długimi czarnymi włosami, ubrana w czarną bluzę.

Wysoka średnia ocen z wszystkich lat nauki i wzorowa postawa uczniowska

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności- etap centralny – 3 miejsce

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – blok technologia żywności – etap okręgowy – 3 miejsce

Działalność artystyczna w latach 2016-2020 w Zespole Regionalnym Banda Burek – taniec ludowy

Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

Udział w projekcie w ramach Olimpiady “Zwolnieni z Teorii”

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook