Rekrutacja uzupełniająca w Małopolskiej Szkole Gościnności

26 lipca – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w pierwszej rekrutacji oraz informacja o liczbie wolnych miejsc

od 27 lipca do 03 sierpnia 2022 r. – złożenie wniosku w formie papierowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) – rekrutacja przebiega poza systemem Vulcan, wniosek należy pobrać w szkole

9 sierpnia 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 3 sierpnia do 11 sierpnia 2022 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi do technikum

do 17 sierpnia 2022 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia, oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz w przypadku technikum zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (jeśli przedłożenie zaświadczenia lekarskiego nie będzie możliwe we wskazanym terminie, należy złożyć stosowne oświadczenie do 12 sierpnia 2022 r. – informacja powinna zawierać przyczynę niedotrzymania terminu)

18 sierpnia 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

25 lipca (poniedziałek) – 9.00-14.00

27 lipca (środa) – 9.00-13.00

03 sierpnia (środa) – 9.00-13.00

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook