REKRUTACJA DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO I HARMONOGRAM PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Kandydaci do oddziału sportowego rejestrują się w systemie rekrutacji elektronicznej Vulcan:

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/

Termin rejestracji: do 27.05.2024 godz. 15:00 (po tym terminie nie będzie już możliwości rejestracji do oddziału sportowego).

Próba sprawności fizycznej odbędzie się 29.05.2024 r.

Rejestracja kandydatów będzie się odbywać w bibliotece szkolnej od godziny 10.00

Próby sprawności rozpoczną się o godzinie 10.30

Dokumenty potrzebne przy rejestracji kandydatów do prób:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja),
  • podpisana zgoda rodziców /opiekunów prawnych na udział dziecka w próbie sprawności fizycznej – pobierz formularz zgody na testy
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w próbach sprawności fizycznej i do nauki w oddziale sportowym (od lekarza rodzinnego lub sportowego).

Bardzo prosimy o przybycie na testy już w stroju sportowym.

Sprzęt obowiązkowy:

– strój piłkarski adekwatny do pogody,

– buty piłkarskie (lanki, miksty, ewentualnie turfy),

– inne buty sportowe (np. biegowe lub halowe),

– napoje

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook