Podsumowanie pracy MSG za I półrocze 2022/23

Pierwsze półrocze 2022/2023 było czasem wytężonej pracy uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach, ale także czasem refleksji i aktywnego wypoczynku, które są ważnym elementem rozwoju uczniów.

Rok 2023 to szczególny czas. Nasza szkoła obchodzi Jubileusz 60-lecia powstania, od utworzenia w  Myślenicach Liceum Medycznego do dzisiejszej postaci Zespołu Szkół Małopolska Szkoła Gościnności. Refleksja o historii szkoły jest ważna, pomaga zrozumieć, skąd wzięła się szkoła i jak się zmieniała na przestrzeni czasu. Z tego powodu Nasza Szkoła zaplanowała wiele uroczystości, imprez, projektów, spotkań.

W dniu 13 października w auli szkolnej odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w której udział wzięli zaproszeni goście, nauczyciele, przedstawiciele rady rodziców oraz uczniów. Podczas uroczystości dyrektor szkoły Pan Andrzej Pawlikowski ogłosił rozpoczęcie roku Jubileuszowego 60-lecia istnienia szkoły.

Życzenia w formie listu „szanownej jubilatce”, gronu pedagogicznemu, uczniom oraz społeczności szkolnej w imieniu Premiera Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego złożył Mateusz Małodziński wojewoda małopolski. Życzenia składali min. Pani Marta Malec-Lech reprezentująca Zarząd Województwa Małopolskiego, Władysław Kurowski – poseł na sejm, Józef Tomal – starosta myślenicki, Jarosław Szlachetka – burmistrz Myślenic. Stanisław Bisztyga radny Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz  Robert Bylica – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego jako Myśleniczanie wspominali początki i działanie szkoły, od jej powstania do dzisiaj. Wszyscy szanowni goście gratulowali wysokich wyników jakie osiągają uczniowie i nauczyciele, życzyli wszystkiego co najlepsze na dalsze lata pracy przekazuj przekazując na ręce pana dyrektora prezenty dla społeczności szkolnej.


Kolejną uroczystością rocznych obchodów Jubileuszu 60-lecia istnienia naszej placówki była uroczysta akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wieczerza Wigilijna. Uroczystość ta wróciła do szkoły po dwóch latach pandemii, a na akademię i wigilię zostali zaproszeni emerytowani pracownicy, nauczyciele, pracownicy administracji. Po godzinnym, wspólnym kolędowaniu, goście i pracownicy przeszli na wieczerzę wigilijną. Po wigilii, uczestnicy dzielili się swoimi wspomnieniami z minionych lat istnienia naszej szkoły. Wspomnienia zwłaszcza emerytowanych pracowników, przeniosły wszystkich do czasów powstawania szkoły i jej początków istnienia.

Podczas tych uroczystości Małopolska Szkoła Gościnności jak zawsze swoich gości uraczyła wspaniałymi akademiami z częścią artystyczną podczas których swoje umiejętności prezentowali nasi uczniowie oraz poczęstunkiem, przygotowanym pod opieką nauczycieli przez młodzież w szkolnych pracowniach gastronomicznych.

Przed nami kolejne wielkie imprezy z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia szkoły, m.in. spotkanie z absolwentami oraz uroczyste zakończenie roku jubileuszowego.


Aktywny wypoczynek, zwiedzanie to świetne sposoby spędzania czasu wolnego, które pozwalają na jednoczesne rozwijanie swoich zainteresowań i zdobywanie nowych doświadczeń. Pierwsze miesiące tego roku szkolnego to wiele wycieczek turystycznych jak i zawodowych, krajowych i zagranicznych organizowanych przez dyrekcję szkoły, nauczycieli i wychowawców.

Celem wycieczek szkolnych było, poznanie nowych miejsc i kultur, rozwijanie zainteresowań (uczniowie brali udział w warsztatach z kolegami z Europy), integracja i budowanie relacji między uczniami oraz nauczycielami, rozwijanie umiejętności społecznych i organizacyjnych a także zapewnienie uczniom dodatkowych form kształcenia. Młodzież mogła odwiedzić miejsca związane z ich zainteresowaniami i pasjami, a także zobaczyć na własne oczy zabytki, muzea, parki naukowe czy różne instytucje kulturalne.

Wyjazdy zawodowe miały na celu rozwój wiedzy branżowej i zdobywania doświadczeń zawodowych, uczniowie mogli poznać nowe rozwiązania organizacyjne, rozwinąć swoją wiedze i umiejętności. Zorganizowano wyjazd m.in. na Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa, wycieczki do stolic europejskich: Londynu , Budapesztu, Wiednia i Berlina, jak również wyjazdy do miast europejskich: Erfurtu, Drezna czy Bekescsaby na Węgrzech oraz klasowe wycieczki jedno i kilkudniowe w Polsce. Następne półrocze to plany na kolejne wycieczki po Polsce, stolicach i miastach Europy.


Olimpiady i konkursy to doskonałe okazje dla młodych ludzi, by wykazać się w swoich dziedzinach zainteresowań i rozwijać zdolności. Takie sukcesy są dla nich ogromną motywacją do dalszej nauki i doskonalenia umiejętności. Ponadto, takie osiągnięcia przyczyniają się do zwiększenia prestiżu i renomy szkoły, co jest korzystne dla całego społeczeństwa szkolnego. Młodzież Małopolskiej Szkoły Gościnności pod okiem pedagogów zdobywała sukcesy w olimpiadach i konkursach, pokazując swoje zaangażowanie w naukę oraz talent. Dzięki takim sukcesom młodzież inspiruje innych do podjęcia nauki w danej dziedzinie i rozwijania swoich umiejętności. Warto również podkreślić, że sukcesy w olimpiadach i konkursach często przekładają się na możliwości zdobycia stypendiów, indeksów, nagród i wyróżnień, co ma wpływ na dalszą edukację i karierę zawodową młodych ludzi.

Olimpiady:

 • Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
 • Olimpiada o mleku i mleczarstwie – etap szkolny
 • X Olimpiady Wiedzy o Turystyce – etap szkolny
 • Olimpiada języka
 • X Olimpiada Wiedzy o Turystyce
 • XIV Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej
 • Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH
 • Olimpiada z Języka Hiszpańskiego

Konkursy szkolne:

 • Ojcowska Złota Jesień
 • Szkolny Konkurs Wiedzy o Tytusie Chałubińskim
 • Konkurs plastyczny – „Picasso na językach”
 • Konkurs z języka niemieckiego i hiszpańskiego Multitest
 • Ogólnopolski konkurs Multitest z języka hiszpańskiego
 • Ogólnopolski konkurs języka niemieckiego Albus
 • Projekt „Od romantyzmu do niepodległości”
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund
 • Alfik Matematyczny w Tytusie
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund

Ponadto nasi uczniowie odnosili sukcesy w konkursach sportowych. Reprezentanci MSG zdobywali nagrody w wielu dyscyplinach podczas rozgrywek międzyszkolnych oraz w ramach Licealiady:

 • Powiatowa Licealiada w Sztafetowych biegach przełajowych
 • Powiatowa Licealiada Koszykówki 3×3
 • Powiatowa Licealiada Koszykówki 5×5 dziewcząt
 • Rejonowa Licealiada Koszykówki 3×3 dziewcząt
 • Powiatowa Licealiada Koszykówki 5×5 chłopców
 • Rejonowa Licealiada Koszykówki 5×5 dziewcząt
 • Powiatowa Licealiada w pływaniu

Konkursy szkolne:

 • Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców i absolwentów w ramach Jubileuszu 60-lecia istnienia szkoły – eliminacje do licealiady w tenisie stołowym
 • Szkolny turniej koszykówki 3×3, Jubileusz 60-lecia ZS MSG
 • Wyjazd narciarski – Jubileusz 60-lecia ZS MSG

Wszystkie te sukcesy świadczą o wysokim poziomie nauczania w MSG oraz zaangażowaniu nauczycieli w rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów. Cieszą nas również sukcesy naszych uczniów, które są dowodem na ich pracę, determinację i wysiłek włożony w przygotowanie się do olimpiad, konkursów. Szkoła jest z nich bardzo dumna. Takie osiągnięcia są dowodem na to, że nasza szkoła kształci nie tylko w zakresie wiedzy, ale także rozwija umiejętności uczniów w wielu dziedzinach.


Jednym z elementów pracy nauczycieli MSG z młodzieżą jest przekazywanie wiedzy o historii Polski. W tym celu organizowaliśmy różne rodzaje warsztatów, prelekcje oraz wycieczki edukacyjne, które umożliwiły młodzieży lepsze poznanie historii Polski oraz zrozumienie jej znaczenia dla naszego kraju. Poprzez organizację imprez patriotycznych nauczyciele pomagają uczniom zrozumieć i docenić wartości kulturowe i historyczne swojego kraju. W związku z tym w naszej szkole odbyły się:

 • T jak Tytus – Dzień Patrona w MSG
 • Wyjazd na grób patrona Małopolskiej Szkoły Gościnności – Tytusa Chałubińskiego, w 133. rocznicę śmierci
 • Wieczornica patriotyczna, poświęcona obchodom Święta Niepodległości.
 • Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości
 • Wizyta na Kopcu Józefa Piłsudskiego w Osieczanach


Małopolska Szkoła Gościnności aktywnie działa w kierunku nawiązywania współpracy międzynarodowej. Dlatego nasi przedstawiciele rozpoczęli udział w Europejskim Programie Erasmus+, w ramach projektu p.t. „Partnerstwa na małą skalę w kształceniu i szkoleniu zawodowym” w Paryżu, Dusseldorfie i Făgăraș (Rumunia). Zaproszeni goście brali udział w konferencji, warsztatach i lekcjach, na których zwracano szczególną uwagę na kształtowanie wśród uczniów umiejętności miękkich (pewności siebie, otwartości, poczucia odpowiedzialności, adaptacji do zmian, przywództwa, radzenia sobie ze stresem, współpracy w zespole, wytrwałości, itp.) Zapoznano się również z systemami edukacji w niektórych krajach UE oraz Programem Erasmus+. W nowym roku szkolnym nasza szkoła planuje organizację zagranicznych praktyk zawodowych w ramach projektu Erasmus+, odpowiedni wniosek został już złożony do narodowej agencji przez dyrekcję szkoły. Praktyki odbywałyby się w Portugalii i Hiszpanii. Organizacja spotkań, wyjazdów międzynarodowych może pomóc uczniom rozwinąć ich umiejętności międzykulturowe, a także zwiększyć ich zainteresowanie różnymi kulturami i językami.

Gościliśmy w murach naszej szkoły także przedstawicieli grona pedagogicznego szkoły MFR z Limoges z Francji, z  Panem dyrektorem Wali Naurestanii. Celem wizyty było nawiązanie współpracy polegającej min. na wymianie doświadczeń, obserwacji zajęć lekcyjnych i warsztatowych a także spotkań młodzieży. Goście z Francji w ciągu pobytu nie tylko ustalali szczegóły współpracy, ale także mieli okazję poznać naszą szkołę.


W myśl słów papieża Polaka: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”, uczniowie pod opieką nauczycieli organizowali wiele akcji charytatywnych, m.in. oddawanie krwi (Oddając krew – ratujesz życie, jubileusz 60-lecia), charytatywne kiermasze ciast czy koncert kolęd, na których zbierano środki dla potrzebujących.

Organizacja akcji charytatywnych, oddawanie krwi i sprzedaż ciast są świetnymi sposobami na zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz innych. Dzięki temu uczniowie mogą poczuć satysfakcję z pomagania innym i przyczynić się do pozytywnych zmian w społeczności lokalnej.

 


Dzięki sztandarowym projektom dofinansowanym przez Unię Europejską takim jak „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” i „Małopolska Chmura Edukacyjna” realizowanym przez Małopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego młodzież mogła nabyć nowe umiejętności, poszerzyć wiedzę oraz zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Nieodpłatnymi najbardziej popularnymi, szkoleniami i kursami w ramach wspomnianych projektów były:

 • kurs prawa jazdy kategorii B
 • kurs kelnerski z podstawami sommelierstwa
 • kurs barmański z podstawami flair
 • naukowe warsztaty weekendowe na wyższych uczelniach krakowskich
 • wyjazd na Noc Naukowców na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie podczas którego uczniowie brali udział w warsztatach, pokazach i wykładach
 • wykłady akademickie podczas zajęć z MCHE w obszarze: matematyka, język angielski, geografia, turystyka i żywienie

Kolejną atrakcyjną formą (nieobowiązkowego) dokształcania praktycznego są 150 godz. staże zawodowe realizowane w krakowskich hotelach Ibis, Novotel, Hilton w czasie wakacji. Uczniowie mają możliwość podjęcia pierwszej pracy i zapoznania się z specyfiką branży hotelarskiej. Otrzymują co należy podkreślić stypendium stażowe w wysokości 2350 zł oraz zwrot kosztów przejazdu. Z wszystkich dodatkowych form edukacji zawodowej rocznie korzysta ponad 300 uczniów ZS MSG.


Dużym zainteresowaniem wśród społeczności regionalnej cieszyły się organizowane po raz kolejny kursy na dyplomowanego bacę oraz juhasa, w których wzięło udział 32 uczestników, 15 kandydatów na juhasów oraz 17 na baców. Kurs na bacę i juhasa to ugruntowanie dotychczasowej wiedzy, a za sprawą egzaminu państwowego wieńczy on dorobek zawodowy kwalifikacjami w zawodzie. Projekt został sfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego. MCKZ prowadzi również bezpłatne kształcenie osób dorosłych w zawodzie technik usług kosmetycznych. Nauka odbywa się w ramach 1,5 rocznego kwalifikacyjnego kursu zawodowego FRK.04 „Wykonywanie zabiegów kosmetycznych, w trybie weekendowym”. Szkoła posiada bogato wyposażone pracownie kosmetyczne i doświadczoną kadrę wykładowców. Ponadto w okresie letnim MCKZ realizuje we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie „Warsztaty metodyczne języka polskiego dla nauczycieli polonijnych”, w  ramach których grupa nauczycieli z całego świata poszerza wiedzę i umiejętności metodyki nauczania języka ojczystego za granicą. Podczas dwutygodniowego pobytu w Małopolskiej Szkole Gościnności grupa realizuje kilkadziesiąt godzin zajęć edukacyjnych na UP w Krakowie, a przy okazji zwiedza Małopolskę.


Cała praca społeczności szkolnej, jej sukcesy, zaangażowanie, wybieganie w swoich działaniach poza obowiązki wpłynęły między innymi na kolejny sukces szkoły w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023.

W Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023, przygotowanego już po raz dwudziesty piąty przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, Technikum Turystyczno-Gastronomiczne znalazło się na 77. miejscu, uzyskując ZŁOTĄ TARCZĘ PERSPEKTYWY 2023. Jesteśmy jedyną „złotą szkołą” w powiecie myślenickim. II Liceum Ogólnokształcące odnotowało również duży sukces, w zestawieniu przesunęło się o kilka pozycji wyżej biorąc pod uwagę zeszły rok, uzyskując BRĄZOWĄ TARCZĘ PERSPEKTYWY 2023 (jest to najlepszy wynik liceum na przełomie ostatnich lat).

Przed nami kolejne wyzwania dlatego nie spoczywamy na laurach tylko nadal pracujemy. Mamy nadzieję, że zaowocuje ona wieloma sukcesami.


Aby zapoznać się z ofertą edukacyjną, na żywo zobaczyć obiekty szkolne i życie społeczności Zespołu Szkół Małopolska Szkoła Gościnności zapraszamy na

 

Dni Otwarte 2023

Zespołu Szkół Małopolskiej Szkoły Gościnności

w Myślenicach

 

 • II Liceum Ogólnokształcącego w Myślenicach
 • Technikum Turystyczno–Gastronomicznego w Myślenicach
 • Szkoły Policealnej Turystyki i Zdrowia w Myślenicach
 • Małopolskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Myślenicach
 • Internatu

Młodzież szkół podstawowych z wychowawcami zapraszamy w dniach:

 • 30 marca 2023 r.(czwartek) – od godziny 8.00 do 15.00, zapraszamy na spotkanie szkoły zainteresowane ofertą edukacyjną, połączone z Targami Edukacyjnymi Powiatu Myślenickiego.
 • 3 kwietnia 2023 r.(poniedziałek) – od godziny 8.00 do 15.00, „Dzień Otwarty u Tytusa” zapraszamy uczniów i szkoły zainteresowane ofertą edukacyjną naszej placówki.

 

Natomiast rodziców z dziećmi:

 • 15 kwietnia 2023 r.(sobota) – od godziny 9.00 do 13.00, “Sobota u Tytusa”
 • 22 kwietnia 2023 r.(sobota) – od godziny 9.00 do 13.00, “Sobota u Tytusa”

 

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie i uzgodnienie godziny przyjazdu.

Numer telefonu do sekretariatu: 12 272 08 20

 

Redakcja MSG

 

 

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook