Olimpiada wiedzy o żywieniu i żywności – mamy reprezentantkę w etapie centralnym.

Zrzut ekranu strony startowej Olimpiady wiedzy o żywności i żywieniu prezentujący nazwę olimpiady oraz warzywa na żółtym tle.

Bardzo miło nam ogłosić, że jedna z naszych uczennic, Sylwia Płoskonka z klasy 2D, zakwalifikowała się do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Historia olimpiady ma kilkudziesięcioletnią tradycję. Poraz pierwszy odbyła się 25 lat temu. Jak można przeczytać na stronie internetowej poświęconej wiedzy o żywieniu i żywności „racjonalne żywienie jest jednym z istotnych czynników determinujących stan zdrowia społeczeństwa, jego pomyślność i aktywność zawodową. Mając to na uwadze organizacje międzynarodowe i władze poszczególnych krajów podejmują różne działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy żywieniowej ludności, szczególnie młodego pokolenia. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, wychodząc naprzeciw tym dążeniom, stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych problemem żywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocję zdrowia oraz tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy.”

 

Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w tym roku jest dr n. med. Adam Grzegrzółka. Temat tegorocznej edycji olimpiady to: Cukrzyca- prewencja i leczenie.

Zawody są trójstopniowe – etap I – szkolny – zawody I stopnia, etap II – okręgowy – zawody II stopnia oraz etap III – centralny – zawody III stopnia. Eliminacje  okręgowe  polegają  na rozwiązaniu testu, na który składają się zadania z  tematyki  wiodącej  i zadania  z  zakresu  gastronomii, żywności i żywienia. Do III etapu kwalifikują się uczniowie, którzy w etapie okręgowym zdobyli powyżej 80% punktów możliwych  do  uzyskania.  Komitet Główny w uzasadnionych przypadkach może obniżyć kryterium kwalifikacyjne.

Oprócz Sylwii Płoskonki w okręgowym etapie olimpiady wzięły udział również  Marcelina Leśniak z klasy 3G, Izabela Latoń z klasy 4G, Żurek Barbara z klasy 3c. Wszystkim uczestniczkom gratulujemy, a za Sylwię trzymamy kciuki, by w etapie centralnym udało się jej zająć wysokie miejsce.

 

Opiekunem merytorycznym uczniów odpowiedzialnym za ich przygotowanie do olimpiady jest p. mgr Małgorzata Bergel.

Grafika:http://www.olimpiadawiedzyozywieniu.pl/

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook