Olimpiada wiedzy o żywieniu i żywności – mamy reprezentantkę w etapie centralnym.

Zrzut ekranu strony startowej Olimpiady wiedzy o żywności i żywieniu prezentujący nazwę olimpiady oraz warzywa na żółtym tle.

Bardzo miło nam ogłosić, że jedna z naszych uczennic, Sylwia Płoskonka z klasy 2D, zakwalifikowała się do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Historia olimpiady ma kilkudziesięcioletnią tradycję. Poraz pierwszy odbyła się 25 lat temu. Jak można przeczytać na stronie internetowej poświęconej wiedzy o żywieniu i żywności „racjonalne żywienie jest jednym z istotnych czynników determinujących stan zdrowia społeczeństwa, jego pomyślność i aktywność zawodową. Mając to na uwadze organizacje międzynarodowe i władze poszczególnych krajów podejmują różne działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy żywieniowej ludności, szczególnie młodego pokolenia. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, wychodząc naprzeciw tym dążeniom, stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych problemem żywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocję zdrowia oraz tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy.”

 

Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w tym roku jest dr n. med. Adam Grzegrzółka. Temat tegorocznej edycji olimpiady to: Cukrzyca- prewencja i leczenie.

Zawody są trójstopniowe – etap I – szkolny – zawody I stopnia, etap II – okręgowy – zawody II stopnia oraz etap III – centralny – zawody III stopnia. Eliminacje  okręgowe  polegają  na rozwiązaniu testu, na który składają się zadania z  tematyki  wiodącej  i zadania  z  zakresu  gastronomii, żywności i żywienia. Do III etapu kwalifikują się uczniowie, którzy w etapie okręgowym zdobyli powyżej 80% punktów możliwych  do  uzyskania.  Komitet Główny w uzasadnionych przypadkach może obniżyć kryterium kwalifikacyjne.

Oprócz Sylwii Płoskonki w okręgowym etapie olimpiady wzięły udział również  Marcelina Leśniak z klasy 3G, Izabela Latoń z klasy 4G, Żurek Barbara z klasy 3c. Wszystkim uczestniczkom gratulujemy, a za Sylwię trzymamy kciuki, by w etapie centralnym udało się jej zająć wysokie miejsce.

 

Opiekunem merytorycznym uczniów odpowiedzialnym za ich przygotowanie do olimpiady jest p. mgr Małgorzata Bergel.

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook