Kolejny sukces – jesteśmy w etapie ogólnopolskim Olimpiady Wiedzy o Żywności

Kolejny sukces katedry gastronomii – w okręgowym etapie Olimpiady Wiedzy o Żywności, który odbył się 27 listopada 2020 roku, wzięły udział: Paulina Burkat z klasy 4g, która zakwalifikowała się do etapu ogólnopolskiego oraz Weronika Sutor z klasy 2GP.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności organizowana jest dla młodzieży zainteresowanej poszerzaniem i sprawdzeniem swojej wiedzy dotyczącej przebiegu i kontroli jakości procesów technologicznych wytwarzania różnorodnych produktów spożywczych, a także magazynowania surowców, półproduktów i gotowych wyrobów oraz ich spedycja.

Zrzut ekranu strony startowej Olimpiady wiedzy o żywności prezentujący nazwę olimpiady.

Udział w olimpiadzie jest sprawdzeniem wiedzy i umiejętności nabytych podczas pracy z nauczycielem oraz samokształcenia wynikającego z realizacji swoich zainteresowań i pasji ucznia.Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności organizowana jest w celu podniesienia poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenia i rozwijania zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności i jej jakości, konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół w tych dziedzinach oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami.

Organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Żywności.

Olimpiada Wiedzy o Żywności jest organizowana w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim –centralnym. Na każdym etapie zawodów wymagany jest zakres wiedzy i umiejętności, który określa podstawa programowa kształcenia w zawodach technik technologii żywności oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Finaliści oprócz cennych nagród rzeczowych otrzymują zaświadczenie, na podstawie którego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego ich kwalifikacje w zawodzie oraz indeksy na wyższe uczelnie w całym kraju.

Serdecznie gratulujemy uczestnikom!

Opiekunem merytorycznym uczniów odpowiedzialnym za ich przygotowanie do olimpiady jest p. mgr Barbara Latocha.

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook