Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności – 4 uczniów MSG w etapie centralnym

Nasza szkoła już po raz drugi brała udział  w Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, której temat zmienny w roku szkolnym 2020/2021 brzmi „Siły Zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”.

Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka.

W tym roku czwórka uczniów Tytusa podjęła wyzwanie udziału w tym wydarzeniu.  W pierwszym etapie należało napisać esej na jeden z poniżej umieszczonych tematów:

  1. Tradycje oręża polskiego – wojskowy czyn zbrojny w wojnach światowych (wybrane aspekty).
  2. Ewolucja systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP po przystąpieniu do NATO.
zrzut ekranu ze strony głównej olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie i obronności

3. Wojska Obrony Terytorialnej a niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa.

4. Udział Sił Zbrojnych RP w operacjach pokojowych i stabilizacyjnych po II wojnie światowej – rozważ problem.

5. „Polskie serce NATO bije w Bydgoszczy”. Specjalistyczne instytucje NATO w Polsce i ich znaczenie dla funkcjonowania Sił Zbrojnych RP oraz bezpieczeństwa „flanki wschodniej” Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Niżej wymieni uczniowie zakwalifikowali się do etapu okręgowego, który w tym roku wyjątkowo odbył  się online jednocześnie na terenie całego kraju i polegał na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komitet Główny Olimpiady z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie. Nasi uczniowie wspaniale poradzili sobie z tym zadaniem i przeszli do ETAPU CENTRALNEGO:

1. Monika Gorączko    1B   
2.Potaczek Wiktor       1H
3.Katarzyna Hanula     2E
4. Aneta Żernowska    2Kg.

Będąc w klasie maturalnej można wywalczyć indeks  na studia w zakresie bezpieczeństwa w renomowanych wyższych uczelniach oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Olimpiada jest wpisana na listę prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiad interdyscyplinarnych. Gratulujemy i trzymamy kciuki za najlepszy wynik w ogólnopolskim finale.

Opiekunami są:

 prof.  Agnieszka Maciuszek

 prof.  Bogusław Janas.

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook