Niech się święci 3 Maja!

Niech się święci 3 Maja!

3 maja to szczególna data w polskim kalendarzu. To Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone dla upamiętnienia konstytucji, którą uchwalono w 1791 r. podczas obrad Sejmu Czteroletniego. Ustawa ta była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po amerykańskiej) nowoczesną konstytucją. Jej głównymi autorami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Regulowała ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wprowadzała monarchię konstytucyjną, trójpodział władzy i wiele reform, które miały unowocześnić i ustabilizować sytuację w państwie, znosiła liberum veto i wolną elekcję.

Mimo, że Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność polityczną oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego kraju.

Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791 jednak od trzeciego rozbioru Polski było zakazane przez wszystkich zaborców. Przywrócono je w 1919 r. już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Podczas II wojny światowej Święto zostało zdelegalizowane, a później od 1951 r. całkowicie zniesione przez władzę ludową. Przywrócono je ponownie ustawą z 6 kwietnia 1990 i od tego czasu znów jest świętem narodowym. Od 2007 roku obchodzone jest także na Litwie.

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook