Małopolska Szkoła Gościnności szkoli baców i juhasów

Małopolska Szkoła Gościnności szkoli baców i juhasów

Małopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego ZS Małopolska Szkoła Gościnności organizuje po raz kolejny kursy pasterskie, których celem jest kultywowanie tradycji wypasu, podniesienie umiejętności i kompetencji tych osób, które pracują w tym zawodzie bądź dopiero rozpoczynają przygodę w tym obszarze. Inicjatorem projektu jest Województwo Małopolskie, zleceniodawcą Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich w Krakowie.

Do tegorocznej edycji przystąpiły w sumie 32 osoby – 17 kandydatów na dyplomowanych baców oraz 15 kandydatów na dyplomowanych juhasów. W ramach zajęć teoretycznych zrealizowano 21 godz. szkolenia dla baców (w tym 6 godzin zajęć praktycznych na bacówce) oraz 42 godz. dla juhasów, których czeka jeszcze 150 godzinny staż zawodowy na bacówkach w okresie letnim. Zwieńczeniem projektu będą egzaminy zawodowe (praktyczny oraz teoretyczny) dla absolwentów.

Obszar tematyczny szkolenia obejmuje kulturę wypasu, znaczenie wypasu dla regionu, hodowla owiec, organizacja pracy na bacówce, wytwarzanie serów i kontrolę jakości, gatunki i choroby owiec, certyfikacja produktów, pozyskiwanie środków na działalność i wiele innych. Solidna dawka wiedzy teoretycznej ma na celu uzupełnienie już posiadanej wiedzy i umiejętności praktycznych.

Zajęcia prowadzili wykładowcy z dużym doświadczeniem oraz praktyczną znajomością tematu wypasu i hodowli owiec. Po zdaniu egzaminu państwowego  rzeprowadzonego przez Izbę Gospodarczą oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach absolwenci kursu otrzymają dyplomy z tytułem zawodowym takim jak: juhas czeladnik, baca czeladnik lub baca mistrz, który jest określony przez Ministra Edukacji Narodowej. Dyplomy zawodowe są nie tylko potwierdzeniem umiejętności i kwalifikacji, ale również gwarantem jakości wykonywanych usług oraz przepustką do sprzedaży swoich produktów na terenie całej Unii Europejskiej.

Frekwencja na zajęciach oraz zainteresowanie jest dowodem na potrzebę realizacji tego typu szkoleń oraz wspierania tradycyjnego wypasu kulturowego, który jest wpisany w charakter i krajobraz Małopolski.

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook