KONKURS PLASTYCZNY COMICS „Na językach”!!!

Masz talent plastyczny i chcesz się nim podzielić z innymi?

Weź udział w konkursie, który ma na celu promowanie nauki języków obcych i ich kulturę.

Konkurs dotyczy języków: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego.

Regulamin konkursu na plakat promujący naukę języków obcych „Na językach”

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZS MSG w Myślenicach.
  2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.
  3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, przedstawione w pionie w formacie 60X90.
  4. Prace muszą promować języki obce lub kraj, kulturę danego języka.
  5. Praca ma być wykonana w formie komiksu, w jednym z wybranych języków obcych.
  6. Termin zgłaszania projektów mija 20.12.2023 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej.
  7. Zgłaszane do konkursu prace należy opisać: tytuł konkursu, imię, nazwisko, klasa lub e-mail autora.
  8. Oceny prac oraz przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa.
  9. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook