II Międzynarodowy Kongres Kultury Wołoskiej.

Kongres Kultury Wołoskiej w Ochotnicy Dolnej który skupił kilkaset osób nawiązywał do idei Szlaku Kultury Wołoskiej, która odzwierciedla wspólnotę górali w obszarze Karpat, określoną zapisem krajobrazu osiedleńczym wsi, polan i hal wraz z zabudową. Kongres miał również charakter edukacyjny, gdzie swoje wystąpienia, a zarazem wykłady o kulturze wołoskiej mieli znawcy i badacze tej kultury. 

Była to okazja do rozważań oraz spotkań środowiska górali, gdzie wymieniano poglądy na temat tradycji i kultury. W imprezie nie mogło zabraknąć przedstawicieli największego Stowarzyszenia „Związku Podhalan”, na czele z Prezesem Julianem Kowalczykiem. Przedstawiciele stowarzyszeń górali polskich, najbardziej  zasłużeni bacowie podpisali publicznie petycję do Ministra Kultury o wpisanie „bacowania” na listę niematerialnego dziedzictwa kultury w Polsce. Nie zabrakło akcentu muzycznego, którego dostarczył zespół „Wołosi”. Kongres skupił kilkaset osób i był zorganizowany w ramach zadania „Tu się wszystko zaczęło – kongresowe rozmowy” realizowanego przez Stowarzyszenie „Odkrywamy Gorce”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego.

„fot. Jolanta Flach

fot. Kamil Kowalczyk

Dziękujemy za udostępnienie zdjęć”

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook