II Liceum Ogólnokształcące

uczniowie w ławkach szkolnych w stroju galowym

Co warto wiedzieć o liceum ogólnokształcącym?

Jest to szkoła, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Nauka trwa 4 lata. Absolwenci liceów ogólnokształcących po ukończeniu ostatniej klasy uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych. Po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Licealiści muszą zdecydować, których przedmiotów będą się uczyć w zakresie rozszerzonym, a których w podstawowym. Wybór przedmiotów w zakresie rozszerzonym to wstęp do wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, z których wyniki uwzględniane są przy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.

Jeżeli absolwent liceum nie zdecyduje się na studia, to najlepiej zrobi, wybierając zawód nauczany w szkole policealnej lub decydując się na kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Małopolska Szkoła Gościnności uwzględniając zainteresowania uczniów i ich plany związane ze szkolnictwem wyższym w swojej ofercie edukacyjnej posiada klasy o profilu matematyczno-informatycznym, matematyczno – geograficznym, biologiczno-chemicznym i sportowym.

Chcąc wydobyć ze swoich uczniów to, co najlepsze, Małopolska Szkoła Gościnności przygotowała nie tylko “szytą na miarę” ofertę edukacyjną, ale również charakterystyczny dress code. Uczniowie II LO zobowiązani są do noszenia stroju galowego w szczególnie ważne dla szkoły dni. Co roku wybierany jest także jeden zwykły dzień tygodnia, w którym wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły w stroju galowym – zwykle jest to “Elegancki poniedziałek”.

Poniżej regulamin stroju galowego obowiązujący w Małopolskiej Szkole Gościnności i prezentacja jak się nosić godnie.

STRÓJ GALOWY – PREZENTACJA

REGULAMIN STROJU GALOWEGO

sala z komputerami na ławkachII Liceum Ogólnokształcące w ZS MSG to niezwykłe miejsce na mapie poudniowej Polski. Województwo Małopolskie nie szczędziło sił i środków, aby w podkrakowskich Myślenicach stworzyć wyjątkową bazę dydaktyczną. W latach 2005 – 2018 w szkołę zainwestowano około 22 000 000 zł, z czego 9 500 000 pochodziło ze środków Unijnych, a reszta z Budżetu Województwa Małopolskiego.

Nowoczesny budynek Małopolskiej Szkoły Gościnności jest jednym z jej kluczowych atutów. Znajduje się w atrakcyjnym położeniu – w rekreacyjnej dzielnicy Myślenic. Malowniczy krajobraz okolicy oraz bogata infrastruktura turystyczna Zarabia stanowią dodatkowe walory placówki. Szkoła oferuje przestronne i jasne korytarze szkolne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – uczniowie poruszający się na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać ze specjalnych podjazdów i wind, by swobodnie przemieszczać się po szkole.

Ponadto, na terenie Szkoły znajduje się kompleksowo wyposażona, multimedialna sala konferencyjna i aula ze sceną, w której odbywają się nie tylko uroczystości szkolne, ale także gale, czy ceremonie,  szkolenia oraz wydarzenia specjalne. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesny  sprzęt multimedialny – telewizory, komputery, rzutniki i tablice multimedialne. Szkoła dysponuje pięcioma pracowniami komputerowymi, pracowniami do nauki zawodu oraz szkolną restauracją nazywaną „Starą kotłownią”.

Małopolska Szkoła Gościnności to również profesjonalne zaplecze sportowe – sala gimnastyczna, siłownia, sala do tenisa stołowego oraz sportowy kompleks zewnętrzny. We wrześniu 2018 r. do użytku uczniów oddano profesjonalną bazę sportową w skład której wchodzi: wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki i badmintona , wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej i tenisa ziemnego , boisko do gry w piłkę nożną,  trzytorowa bieżnia wokół boiska do piłki ręcznej, skocznia do skoków w dal, siłownia zewnętrzna,  zestaw drabinek do ćwiczeń typu parkour, dwie szachownice, dwa stoły pingpongowe ścieżki oraz miejsce na ognisko.

Szkoła została zaprojektowana tak, by każdy z uczęszczających do niej uczniów mógł rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

 

otwarta książkaPrzedmioty  zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie

Klasa humanistyczna stworzona została z myślą o uczniu, który posiada szerokie zainteresowania humanistyczne. Nauka w tej klasie służy rozwijaniu uzdolnień literackich, artystycznych i przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym. Jako absolwent klasy prawniczo – dziennikarskiej, młody człowiek jest przygotowany do studiowania na następujących kierunkach: polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo, psychologia, pedagogika, filozofia, filologie obce, stosunki międzynarodowe, prawo, politologia, socjologia, dziennikarstwo.

 

srebrna kula na czarnym tle

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka, informatyka

Klasa matematyczno –  informatyczna przeznaczona dla młodzieży, która swoją przyszłość zawodową pragnie usadowić na fundamentach związanych z matematyką i informatyką. Nauka w profilu matematyczno – informatycznym sprzyja korelacji różnych dziedzin wiedzy, eksponuje ścisły (matematyczny) opis zjawisk podczas nauki przedmiotów przyrodniczych, pozwala na dokładniejsze omawianie procesu rozwoju nauki i techniki. Absolwenci klasy matematyczno -informatycznej posiadają umiejętności logicznego myślenia, analizy i syntezy problemów, dokładności, konsekwencji w działaniu. Młodzi, których fascynuje świat nowoczesnych technologii, mają otwarty, ścisły umysł i chcą jeszcze lepiej zrozumieć prawa rządzące naszym światem a w przyszłości móc świadomie projektować jego zmiany.

KompasPrzedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka, geografia

Klasa matematyczno – geograficzna jest odpowiednia dla osób, które cechuje postawa przedsiębiorcza, zainteresowanie ekonomicznymi problemami współczesnego świata, predyspozycje kierownicze i organizacyjne. Jest to profil odpowiadający uczniom ze zdolnościami matematycznymi, którzy analizując świat społecznych zależności, patrzą nań przez pryzmat liczb. Jako absolwent uczeń ma prawo wyboru różnych kierunków studiów, m.in.: matematyka, geografia, ekonomia, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, górnictwo, geologia, gospodarka przestrzenna, marketing i zarządzanie itp.

MIKROSKOPPrzedmioty  w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia, chemia

Klasa o profilu biologiczno – chemicznym jest dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami przyrodniczymi i medycznymi. Uczniowie klasy biologiczno – chemicznej realizują w zakresie rozszerzonym biologię, chemię i język angielski. Zajęcia w tej klasie prowadzone będą aktywizującymi metodami, w których wdrożenie wiedzy teoretycznej wspomagane będzie ćwiczeniami laboratoryjnymi, a dodatkowe wsparcie w postaci zwiększonej ilości godzin języka angielskiego umożliwi naszym uczniom sprawne odnalezienie się w świecie nauki. Jako absolwent uczeń ma prawo wyboru różnych kierunków studiów, m.in.: medycyna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, zdrowie publiczne, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, leśnictwo, weterynaria, dietetyka, biologia, chemia, oceanografia

Piłka nożna na trawie
Przedmioty w zakresie rozszerzonym – język angielski, geografia lub biologia. Klasa pod patronatem TS WISŁA KRAKÓW

Warunkiem uczęszczania do tej klasy jest próba sprawności fizycznej.

Klasa sportowa jest przeznaczona dla uczniów , których pasją jest piłka nożna. Klasa sportowo – biologiczna – jest odpowiedzią na zainteresowanie ze strony lokalnego środowiska piłkarskiego (Klub Wisła Kraków  oraz Akademia Piłkarska Wisły Kraków) które pragnie kształcić swoich zawodników w naszej szkole. Profil ten  ma zapewnić zawodnikom jak najlepsze wykształcenie ogólne i przygotowanie do egzaminów maturalnych równolegle z rozwijaniem umiejętności w zakresie piłki nożnej. Jako absolwent tego profilu uczeń prawo wyboru studiów na kierunkach związanych z wychowaniem fizycznym.

uczniowie w szkolnych mundurkach siedzący w ławkach

fot. J. Kaleta/ZS MSG

Powrót na górę
Facebook