II TERMIN PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

 

Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności fizycznej w pierwszym terminie, dyrektor szkoły wyznaczył II termin w dniu 12.06.2023 r. o godz. 14.00. Rejestracja kandydatów będzie się odbywać w bibliotece szkolnej 10 minut przed wskazaną godziną rozpoczęcia próby.


Termin przeprowadzenia prób – 5 czerwca 2023 r.

W związku z dużą liczbą kandydatów do oddziału sportowego próby zostaną przeprowadzone w 4 turach.

Rejestracja kandydatów będzie się odbywać w bibliotece szkolnej 20 minut przed wskazaną poniżej godziną rozpoczęcia próby.

 

I tura – godzina rozpoczęcia próby 9.00 (rejestracja kandydatów od 8.40)

Chłopcy – nazwiska od A do J

 

II tura – godzina rozpoczęcia próby 10.00 (rejestracja kandydatów od 9.40)

Chłopcy – nazwiska od K do R

 

III tura – godzina rozpoczęcia próby 11.00 (rejestracja kandydatów od 10.40)

Chłopcy – nazwiska od S do Z

 

IV tura – godzina rozpoczęcia próby 12.00 (rejestracja kandydatów od 11.40)

Dziewczęta

 

Dokumenty potrzebne przy rejestracji kandydatów do prób:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja),
  • podpisana zgoda rodziców /opiekunów prawnych na udział dziecka w próbie sprawności fizycznej – pobierz formularz zgody na testy
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w próbach sprawności fizycznej i do nauki w oddziale sportowym (od lekarza rodzinnego) lub kserokopia karty zdrowia sportowca.

Bardzo prosimy o przybycie na testy już w stroju sportowym.

Sprzęt obowiązkowy:

– strój piłkarski adekwatny do pogody,

– buty piłkarskie (lanki, miksty, ewentualnie turfy),

– inne buty sportowe (np. biegowe lub halowe),

– napoje

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook