Dyżury Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

Terminy składania kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

Data Godziny pracy Komisji
21 czerwca (piątek) 10.00-15.00
24 czerwca (poniedziałek) 9.00-15.00

Terminy składania kopii  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

Data Godziny pracy Komisji
03 lipca (środa) 9.00-15.00
04 lipca (czwartek) 9.00-15.00

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 11 lipca 2024 r.

Terminy potwierdzania woli podjęcia nauki w szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych (dostarczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w przypadku kandydatów do technikum także zaświadczenia lekarskiego z medycyny pracy):

Data Godziny pracy Komisji
11 lipca (czwartek) 9.00-15.00
12 lipca (piątek) 9.00-15.00
15 lipca (poniedziałek) 9.00-15.00

 

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych – 16 lipca 2024 r.

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook