Branżowe Centrum Umiejętności w Myślenicach

 

Branżowe Centrum Umiejętności w Myślenicach.

Kolejny duży sukces Małopolskiej Szkoły Gościnności

 

Zespół Szkół Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach znalazło się grupie 120 liderów wytypowanych z tysięcy kandydatów w Polsce, do otwarcia Branżowego Centrum Umiejętności. BCU które powstanie przy ZS MSG w Myślenicach będzie jedynym tego typu ośrodkiem szkolenia w Polsce. Ma ono przygotowywać kadry dla branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej w dziedzinie gastronomia i kelnerstwo jako jedyne w Polsce miejsce, w którym będzie można zdobyć wiedzę, umiejętności, a także podnosić kwalifikacje zawodowe młodzieży, dorosłych, kadry dydaktycznej w tej konkretnej dziedzinie.

 

Branżowe Centrum Umiejętności to zaawansowane technologicznie ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania, są nowością w polskim systemie oświaty. Będzie to ośrodek kształcenia, który połączy środowiska pracodawców, szkoły i uczelnie. Wnioskodawcą i zarazem Liderem Projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego reprezentowany przez Dyrektora, Pana Dariusza Styrnę. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół MSG zarządzaną przez Dyrektora, Pana Andrzeja Pawlikowskiego. Partnerem w projekcie będą Stowarzyszenie Kucharzy Polskich oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

 

Na ten wielki sukces, wytypowanie naszej szkoły z grona tak licznej grupy kandydatów, miało wpływ m.in. to że Małopolska Szkoła Gościnności posiada odpowiednie zaplecze zarządcze, kadrowe i organizacyjne, doświadczenie związane z prowadzeniem i rozliczaniem projektów inwestycyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych, nakierowanych na rozwój kształcenia zawodowego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych oraz niezbędne zaplecze techniczne i lokalowe, sprzęt oraz pomieszczenia na cele BCU.

 

Zgodnie z harmonogramem procesu inwestycyjnego, adaptacja pomieszczeń do BCU oraz zakup wyposażenia pracowni kształcenia praktycznego ma się rozpocząć w 2024 roku.

Do 2029 roku w ZS MSG w Myślenicach w ramach BCU będą realizowane szkolenia, kursy oraz zadania podstawowe i dodatkowe dla przyszłych kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej. Osoby chętne do skorzystania z oferty BCU z terenu całej Polski będą mogli korzystać z nowoczesnego sprzętu oraz metod nauczania, aby podnieść swoje umiejętności i stać się bardziej konkurencyjnym na rynku pracy. Grupą docelową są: osoby dorosłe, uczniowie, studenci i nauczyciele kształcenia zawodowego.

 

Zadania określone dla BCU mają na celu wsparcie współpracy, pracodawców z organizatorami kształcenia zawodowego, upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań oraz wsparcie w kształceniu zawodowym. BCU będzie uzupełniać istniejącą ofertę kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie średnim i wyższym, a także wspierać proces kształcenia ustawicznego, zgodnie z ideą Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Projekt ten w pełni wpisuje się w cel Krajowego Planu Odbudowy.

 

Instytucją odpowiedzialną finansowo za inwestycje Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. A jej koszt wyniesie około 13 milionów złotych.

 

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook