UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Ostatni dzień roku szkolnego to czas podsumowań, gratulacji i podziękowań. Tym razem nie było inaczej. Po powitaniu wszystkich zgromadzonych, Pani p.o. Dyrektor Barbara Firek dokonała podsumowania kończącego się roku szkolnego. Pogratulowała wszystkim uczniom uzyskanych wyników, podziękowała za aktywność i godne reprezentowanie Małopolskiej Szkoły Gościnności. Słowa uznania skierowała również do nauczycieli oraz wychowawców, pracowników szkoły dziękując za zaangażowanie i tworzenie na co dzień życzliwej atmosfery nauki i pracy. Słowa serdeczności skierowała do rodziców, którzy na co dzień z wielkim oddaniem wspierają wszelkie inicjatywy szkolne.

Następnie Pani Dyrektor wręczyła świadectwa z biało – czerwonym paskiem wraz z nagrodami rzeczowymi uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, finalistom olimpiad, konkursów i zawodów oraz tym, którzy budują pozytywny wizerunek szkoły.

Kolejny rok szkolny za nami. Chwilami było ciężko, chwilami zabawnie, na pewno inspirująco. Mamy nadzieję, że każdy z uczniów pozytywnie wspomina minione miesiące. Wakacje czas zacząć… Nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć słonecznych i bezpiecznych dni wakacji!

Fundatorzy nagród: Rada Rodziców, Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook