Konkurs cukierniczy Mazurek Wielkanocny 2021

PISANKI TRADYCYJNE I BAZIE W GNIEŹDZIE NA TLE DESEK

REGULAMIN KONKURSU MAZUREK WIELKANOCNY 2021

 1. Warunki uczestnictwa
 1. konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich klas Technikum ZS MSG w Myślenicach
 2. uczniowie startują w konkursie indywidualnie
 3. warunkiem przystąpienia do konkursu jest samodzielne wykonanie mazurka, przysłanie gotowej pracy konkursowej na adres email : msglekcjazawodowabl@interia.pl
 4. Praca konkursowa powinna zawierać: 2 -3 zdjęcia prezentujące gotowego mazurka, oraz dwa zdjęcia prezentujące Ucznia podczas wykonywania mazurka- przy pracy ( zdjęcia z uczniem służą do weryfikacji autorskiego wykonania), recepturę, opis wykonania dekoracji.

5. Termin nadsyłania prac konkursowych : 7 Kwietnia 2021

6. Szczegółowych informacji udziela P. Barbara Latocha (kontakt przez Librus)

 

2. Ocenianie prac Konkursowych

 1. konkurs będzie oceniany na podstawie zdjęć, receptur i opisów wykonania dekoracji

3.  Kryteria oceny:

 •  ocena jury technicznego (0 – 60 pkt.) obejmuje:

– ocena receptury , dobór technik i metod wykonania (10 pkt.),

– dobór składników w odniesieniu do efektu końcowego,  (10 pkt.),

– kompozycja dekoracji z uwzględnieniem samodzielności wykonania elementów dekoracyjnych (10 pkt.),

– dokładność i estetyka wykonania,   (10 pkt.),

– kreatywność (10 pkt.),

– prezentacja ciasta (10pkt.)

Maksymalna ilość  punktów za MAZURKA – 60 pkt.

4. Nagrody

 1. fundatorem nagród jest Rada Rodziców ZS MSG w Myślenicach
 2. za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie przewidziane są nagrody  rzeczowe


  5. Postanowienia końcowe
 1. organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników konkursu, nazw potraw i ich receptur, a także zdjęć wykonywanych podczas konkursu, w tym zdjęć osób i prac konkursowych niezależnie od zajętego miejsca.
Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook