Jubileusz 60-lecia szkoły. Rok jubileuszowy rozpoczęty

13 października odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w której udział wzięli zaproszeni goście, nauczyciele, rada rodziców oraz uczniowie.  Podczas uroczystości dyrektor szkoły Pan Andrzej Pawlikowski ogłosił rozpoczęcie roku jubileuszowego.

Życzenia w formie listu „szanownej jubilatce”, gronu pedagogicznemu, uczniom oraz społeczności szkolnej w imieniu Premiera Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego złożył Mateusz Małodziński wojewoda małopolski.

Pani Marta Malec-Lech reprezentująca Zarząd Województwa Małopolskiego wyraziła dumę z naszej szkoły jako perełki wśród jednostek edukacyjnych w województwie, przekazując na ręce pana dyrektora prezent: robota kuchennego do pracowni gastronomicznej.

Kolejni szanowni goście Władysław Kurowski – poseł na sejm, Józef Tomal – starosta myślenicki, Jarosław Szlachetka – burmistrz Myślenic, Stanisław Bisztyga radny Sejmiku Województwa Małopolskiego,  Robert Bylica – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego jako Myśleniczanie wspominali początki i działanie szkoły, od jej powstania do dzisiaj. Gratulowali wysokich wyników jakie osiągają uczniowie i nauczyciele, życzyli wszystkiego co najlepsze na dalsze lata pracy.

W imieniu zgromadzonych licznie na spotkaniu przyjaciół szkoły, partnerów, zaprzyjaźnionych dyrektorów życzenia złożył Krzysztof Kołaczyk dyrektor Akademii Wisły Kraków SA.

Małopolska Szkoła Gościnności jak zawsze swoich gości uraczyła wspaniałą: akademią z częścią artystyczną gdzie swoje umiejętności wokalne prezentowali nasi uczniowie oraz poczęstunkiem który pod okiem naszych nauczycieli przygotowała młodzież w szkolnych pracowniach gastronomicznych.

Mapka województwa

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook