Dyżury Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

Terminy składania kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

DataGodziny pracy Komisji
08 lipca (piątek)9.00-14.00
11 lipca (poniedziałek)9.00-14.00
12 lipca (wtorek)9.00-14.00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych (dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty)

DataGodziny pracy Komisji
19 lipca (wtorek)10.00-15.00
20 lipca (środa)9.00-14.00
21 lipca (czwartek)9.00-14.00
22 lipca (piątek)9.00-14.00
25 lipca (poniedziałek)9.00-14.00

Terminy przyjmowania podań w rekrutacji uzupełniającej:

DataGodziny pracy Komisji
27 lipca (środa)9.00-13.00
03 sierpnia (środa)9.00-13.00

 

Logo firmy Vulcanhttps://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/

Od 16 maja 2022 r. rusza rekrutacja elektroniczna w systemie Nabór Vulcan. Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej można składać do 20 czerwca 2022 r. (kandydaci do oddziału sportowego do 30 maja 2022 r.)

Zachęcamy do składania wniosków elektronicznie w systemie Vulcan (wniosek należy podpisać profilem zaufanym) lub przesyłania skanów podpisanych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami na adres: rekrutacja@zsp.edu.pl.

Próba sprawności fizycznej 

Termin przeprowadzenia prób – 6 czerwca 2022 r. – szczegółowy harmonogram przebiegu prób podany zostanie do 2 czerwca 2022 r., po zarejestrowaniu w systemie rekrutacyjnym wszystkich kandydatów do tego oddziału.

Organizacja prób sprawności fizycznej:
W zależności od liczby kandydatów próby przeprowadzone zostaną w dwóch lub trzech turach – bliższe informacje podane zostaną do 2 czerwca 2022 r. Bardzo prosimy o przybycie na testy już w stroju sportowym.

Dokumenty potrzebne przy rejestracji kandydatów do prób:

  1. dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja),
  2. podpisana zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział dziecka w próbie sprawności fizycznej – pobierz formularz zgody na testy 
  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w oddziale sportowym.

Sprzęt obowiązkowy:

  • strój piłkarski adekwatny do pogody,
  • buty piłkarskie (lanki, miksty, ewentualnie turfy),
  • inne buty sportowe (np. biegowe lub halowe),
  • napoje

Szczegółowy harmonogram prób sprawności fizycznej

Rejestracja kandydatów będzie się odbywać w bibliotece szkolnej 20 minut przed wskazaną poniżej godziną rozpoczęcia próby.
I tura – godzina rozpoczęcia próby 8.00 (rejestracja kandydatów od 7.40)
Chłopcy – nazwiska od A do J

II tura – godzina rozpoczęcia próby 9.00 (rejestracja kandydatów od 8.40)
Chłopcy – nazwiska od K do M

III tura – godzina rozpoczęcia próby 10.00 (rejestracja kandydatów od 9.40)
Chłopcy – nazwiska od N do R

IV tura – godzina rozpoczęcia próby 11.00 (rejestracja kandydatów od 10.40)
Chłopcy – nazwiska od S do Z

V tura – godzina rozpoczęcia próby 12.00 (rejestracja kandydatów od 11.40)
Dziewczęta

Akcja Rekrutacja – Jak korzystać z systemu naboru elektronicznego?

REKRUTACJA 2022/2023 – NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, z wyłączeniem kandydatów do oddziału sportowego.od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r.
27 lipca-3 sierpnia 2022 r.
2.Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w której dla kandydatów przeprowadza się próby sprawności fizycznej (oddział sportowy).16-30 maja 2022 r.27-28 lipca 2022 r.
3.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.od 24 czerwca 2022 r.
do 12 lipca 2022 r.
5.Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną prób sprawności fizycznej

6 czerwca 2022 r.

II termin: do 28 czerwca 2022 r.

od 29 lipca

do 1 sierpnia 2022 r.

6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.do 15 czerwca 2022 r.II termin: do 30 czerwca 2022 r.do 2 sierpnia 2022 r.
7.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.do 12 lipca 2022 r.do 3 sierpnia 2022 r.
8.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.do 18 lipca 2022 r.do 8 sierpnia 2022 r.
9.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19 lipca 2022 r.9 sierpnia 2022 r.
10.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie. od 16 maja 2022 r.
do 21 lipca 2022 r.
3-11 sierpnia 2022 r.
11.Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
– zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
 do 25 lipca 2022 r. do 17 sierpnia 2022 r.
12.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26 lipca 2022 r.
do godz.14.00
18 sierpnia 2022 r.

DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji 2022

Próba sprawności fizycznej dla oddziału sportowego – opracowana na podstawie wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

.

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook