• Początek
  • News
  • Próby sprawności fizycznej do oddziału sportowego

Próby sprawności fizycznej do oddziału sportowego

Piłka nożna na trawie

Harmonogram testów sprawnościowych 8 czerwca 2021 r. 

I tura:  

8.30-9.30 Rejestracja uczestników (w budynku szkoły) oraz czas na indywidualną rozgrzewkę

9.40 Omówienie z kandydatami testów i zasad

9.45 Początek testów 1-5 (Boisko sztuczne  ul. Zdrojowa 9 – naprzeciwko szkoły)

Ok.11.30 Beep test na terenie boisk sportowych MSG

Ok.12.00 Zakończenie testów

Kandydaci:

Bętkowski, Piotr
Burkat, Tobiasz
Ciępka, Maciej
Drelicharz, Karol
Dusik, Tomasz
Dyrda, Mateusz
Flaga, Andrzej Krzysztof
Flak, Bartłomiej
Górka, Jakub
Górka-Khafaga, Szymon
Jania, Maciej
Kamyczura, Stanisław
Kowalkowski, Filip
Kraczka, Dawid
Krawontka, Patryk
Krzyżanowski, Jakub
Kusiak, Mateusz
Nowiński, Jakub
Obara, Olivier
Pachel, Maciej
Pieniądz, Adam
Prochwicz, Michał
Stanaszek, Tomasz
Stępak, Jakub
Woyna-Orlewicz, Hugo

II tura

10.30-11.30 Rejestracja uczestników (w budynku szkoły) oraz czas na indywidualną rozgrzewkę

11.40 Omówienie z kandydatami testów i zasad

11.45 Początek testów 1-5 (Boisko sztuczne  ul. Zdrojowa 9 – naprzeciwko szkoły)

Ok.13.30 Beep test na terenie boisk sportowych MSG

Ok.14.00 Zakończenie testów

Kandydaci:

Krieger, Robert
Kurlit, Artur
Kwartnik, Milena
Latoń, Julita
Łętocha, Patryk
Maniecki, Maksymilian
Matoga, Szymon Tadeusz
Mentel, Amelia
Mielec, Adrian
Muniak, Bartłomiej
Paś, Kacper
Popiołek, Bartłomiej
Pukrop, Wiktor
Rojek, Jan
Stańczyk, Wiktor
Starowicz, Emilia
Szczepański, Jakub
Śliwa, Jakub
Śliwa, Mateusz
Świetlik, Semir
Tylek, Łukasz
Węgrzyn, Natalia Łucja
Wilk, Jakub
Wróblewski, Bartłomiej
Żur, Artur

Terminy przeprowadzenia prób:

I termin: 8 czerwca 2021 r. – szczegółowy harmonogram przebiegu prób podany zostanie 2 czerwca 2021 r. po zarejestrowaniu w systemie rekrutacyjnym wszystkich kandydatów do tego oddziału.

II termin: 22 czerwca 2021 r. – dla kandydatów, którzy w I terminie nie mogli przystąpić do testów i przedłożyli zwolnienie lekarskie.

Organizacja prób sprawności fizycznej:

Ze względu na panujące warunki oraz zalecenia epidemiologiczne podczas rejestracji uczestników prób obowiązkowe jest używanie maseczek na twarz oraz dezynfekcja rąk.

Z powyższych powodów nie będzie można skorzystać z szatni. Bardzo prosimy o przybycie na testy już w stroju sportowym.

Dokumenty potrzebne przy rejestracji kandydatów:

  1. dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja),
  2. wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wydruk z systemu rekrutacji elektronicznej) – o ile nie został złożony wcześniej,
  3. podpisana zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział dziecka w próbie sprawności fizycznej, POBIERZ FORMULARZ ZGODY
  4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w oddziale sportowym.

Sprzęt obowiązkowy:

  • strój piłkarski adekwatny do pogody,
  • buty piłkarskie (lanki, miksty, ewentualnie turfy),
  • inne buty sportowe (np. biegowe lub halowe),
  • napoje
Powrót na górę
Facebook