• Początek
  • Ogólnopolski Konkurs Turystyczno – Hotelarski „Mistrz Gościnności – Concierge”

Uprzejmie informujemy, że Ogólnopolski Konkurs Turystyczno – Hotelarski „Mistrz Gościnności – Concierge 2023” odbędzie się
25 maja 2023 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 9 maja 2023 r.

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia na konkurs

Oświadczenie RODO uczestników konkursu

Regulamin konkursu Mistrz Gościnności – Concierge

Harmonogram konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik organizacji turystyki. Jego celem jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań związanych z hotelarstwem i turystyką, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik organizacji turystyki oraz technik hotelarstwa, doskonalenie umiejętności zawodowych przyszłych hotelarzy oraz stworzenie możliwości właściwego współzawodnictwa między szkołami i uczniami.

Konkurs składa się z III etapów. Etap I obejmuje test wiedzy ogólnej zawodowej40 pytań jednokrotnego wyboru z dziedziny turystyki i hotelarstwa. Pytania dotyczą nie tylko podstaw wiedzy zawodowej, ale często wykraczają poza podręcznikowy obszar i odnoszą się do nowinek branżowych. Za tę część uczestnik może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

czarna teczka na stole i identyfikator ze smyczą w odcieniach czerwieni

Etap II obejmuje opracowanie zadania praktycznego dotyczącego tematu przewodniego konkursu.  Najczęściej zadaniem przed jakim stają uczestnicy jest opracowanie programu imprezy turystycznej dla wybranego klienta, który pragnie spędzić czas w Polsce sam, z rodziną lub grupą przyjaciół. Nierzadko bywa to wyjazd służbowy. Każdy uczestnik musi opracować program uwzględniający zakwaterowanie, lokalne atrakcje danego miejsca  oraz indywidualne potrzeby gościa, począwszy od upodobań żywieniowych po hobbystyczne. Przedstawienie efektów pracy odbywa się na III etapie konkursu. Czas na indywidualne wykonanie zadania to 60 minut. Każdy z uczestników ma do dyspozycji stanowisko komputerowe z oprogramowaniem i dostępem do Internetu

Etap III obejmuje  przedstawienie efektów pracy poprzedniego etapu, czyli opracowanie zadania praktycznego, a także odpowiedzi na pytania związane z realizacją zadania praktycznego. Każdy uczestnik odpowiada na 10 pytań z zakresu omawianego tematu. Odpowiedzi na 7 pytań uczestnik udziela w języku polskim, na 3 kolejne pytania – w języku angielskim. Jury dokonuje oceny według zasad obowiązujących podczas obsługi gości w obiekcie noclegowym. W III etapie konkursu uczestnik może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Każdy z członków Jury ma do dyspozycji 20 punktów – maksymalnie 2 punkty za każdą prawidłową odpowiedź. Wszystkim uczestnikom konkursu zapewnia się do dyspozycji stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu.

Zadania konkursowe uwzględniają  treści określone w programach nauczania dla zawodu technik hotelarstwa  oraz wskazaną w nich literaturę, a także nowości z branży hotelarskiej.

 

Zespół Szkół
 Małopolska Szkoła Gościnności  
 im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18  
tel: [12] 272 04 24
fax: [12] 272 12 46

Znajdź nas na:

Powrót na górę
Facebook