Rekrutacja 2019 - szkoła podstawowa

 

Absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ zapraszamy do wyboru spośród 6 klas

Proponujemy 3 klasy w II Liceum Ogólnokształcącym

i 3 klasy w Technikum Turystyczno-Gastronomicznym

 

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

symbol klasy

przedmioty rozszerzone

pierwszy język

drugi język*

II Liceum Ogólnokształcące

C

rozszerzony j. angielski i biologia 
od klasy drugiej chemia

język angielski

język niemiecki

język francuski

język rosyjski

język hiszpański

D

rozszerzony j. angielski 
i matematyka 
od klasy drugiej do wyboru
informatyka lub fizyka

E

rozszerzony j. angielski 
od klasy drugiej do wyboru
geografia lub biologia
przedmiot uzupełniający
siatkówka halowa i plażowa

 

 

 

 

 

Technikum Turystyczno - Gastronomiczne

H

technik hotelarstwa 
rozszerzony j. angielski i geografia

język angielski

język niemiecki

język francuski

język rosyjski

język hiszpański

T

technik organizacji turystyki
rozszerzony j. angielski i geografia

G

 technik żywienia i usług gastronomicznych 
rozszerzony j. angielski i chemia

* symbole klas mogą ulec zmianie 
**grupa międzyoddziałowa licząca przynajmniej 15 osób

Rekrutacja 2019 - gimnazjum

 

Absolwentów GIMNAZJUM zapraszamy do wyboru spośród 6 klas

Proponujemy 2 klasy w II Liceum Ogólnokształcącym

i 4 klasy w Technikum Turystyczno-Gastronomicznym

 

PO GIMNAZJUM

 

symbol klasy*

przedmioty rozszerzone

pierwszy język

drugi język**

II Liceum Ogólnokształcące

A

rozszerzony j. angielski 

do wyboru 
biologia, chemia
lub
geografia, wos  

język angielski

język niemiecki

język francuski

język rosyjski

język hiszpański

B

rozszerzony j. angielski 
i matematyka 
od klasy drugiej informatyka
i do wyboru fizyka lub geografia

 

 

 

 

 

Technikum Turystyczno - Gastronomiczne

Hg

technik hotelarstwa 
rozszerzony j. angielski i geografia

język angielski

język niemiecki

język francuski

język rosyjski

język hiszpański

Kg

technik hotelarstwa 
rozszerzony j. angielski i geografia

Tg

technik organizacji turystyki
rozszerzony j. angielski i geografia

Gg

technik żywienia i usług gastronomicznych 
rozszerzony j. angielski i chemia

* symbole klas mogą ulec zmianie
**grupa międzyoddziałowa licząca przynajmniej 15 osób

zsp.edu.pl