warzywa

Myślenice, 09.01.2018 r.

Znak postępowania: ZP-03/01/18

 

 Postępowanie przetargowe na sukcesywną dostawę żywności dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach w zakresie:

Dostawa warzyw i owoców

 

 

Lp.

ID

Nazwa

Format

1

SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

pdf

2

Załącznik nr 1

Formularz oferty

doc

 

3

Załącznik nr 2

Formularz cenowy

doc

 

4

Załącznik nr 3a

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp

doc

 

5

Załącznik nr 3b

Oświadczenie  wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp

doc

 

6

Załącznik nr 4

Wzór Umowy

doc

 

7

Załącznik nr 5

Obowiązek podatkowy

doc

 

8

Załącznik nr 6

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

doc

 

9

Załącznik nr 7

Ogłoszenie o zamówieniu

 

pdf

zsp.edu.pl